Droša darba vide
Ilgtspēja

Veselība un drošība


Darba aizsardzība CEMEX ir ārkārtīgi svarīga. Mūsu vērtības atspoguļojas ne tikai kvalitatīvu produktu ražošanā, bet arī rūpēs par darbinieku un apakšuzņēmēju drošību un labklājību. CEMEX ir starptautisks uzņēmums, kas strādā vairāk kā 50 pasaules valstīs, ar milzīgu pieredzi darba aizsardzībā. Šī pieredze, kā arī korporatīvie darba aizsardzības standarti tiek izplatīti un ieviesti visu valstu ražotnēs. Līdz ar to arī Latvijā tiek ieviesti dažādi darba drošības pasākumi, kas pierādījuši savu efektīvi citās valstīs.

Mūsu globālais mērķis darba aizsardzībā ir nulle nelaimes gadījumu. 

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved