Ilgtspēja
Ilgtspēja
Ilgtspēja

Vadības sistēmas


Lai apliecinātu uzņēmuma politiku un misiju nodrošināt mūsu klientus ar tiem nepieciešamajiem būvmateriāliem, vienlaicīgi samazinot to ekoloģiskās pēdas nospiedumu, SIA „CEMEX” ir sertificējis cementa, hidrauliskās ceļu saistvielas, betona un minerālmateriālu ražošanu un pārdošanu atbilstoši ISO 50001:2012, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 un OHSAS 18001:2007 standartiem. Uzņēmumā ir ieviestas kvalitātes, vides un darba drošības un veselības integrētās vadības sistēmas, kuru atbilstību standartu prasībām vērtēja sertifikācijas institūcija SIA „Bureau Veritas Latvija”.

Kaut gan dažādas aktivitātes vides aizsardzības un darba drošības jomās SIA „CEMEX” veica kopš ienākšanas Latvijā, tomēr ar šiem sertifikātiem uzņēmums apstiprina tādu vērtību, kā darbinieku drošība, vides aizsardzība un augstas kvalitātes produkta un servisa nodrošināšana klientiem, pastāvēšanu un nepārtrauktu uzturēšanu. Uzņēmuma virzība ir tā veikto procesu uzlabošana, lai izpildītu ne tikai standartu un likumdošanas prasības, bet pat izvirzītu ambiciozākus mērķus un tos piepildītu.


Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved