Birdlife International
Ilgtspēja

Sadarbība ar Birdlife International


2007. gadā CEMEX Briselē parakstīja globālu vienošanos ar starptautisku putnu aizsardzības organizāciju savienību Birdlife International, kas paredz sadarbību desmit gadu garumā.

Projekta ietvaros Birdlife International dalīsies pieredzē, konsultēs un sniegs ieteikumus vairāk nekā 400 CEMEX ieguves vietu vadības sistēmās visā pasaulē. Tas ietver:

  • rūpnīcu tuvumā dzīvojošās sabiedrības un citu iesaistīto personu izpratnes par vides saglabāšanu vairošanu;
  • zināšanu un prasmju palielināšanu;
  • ietekmes uz bioloģiskās daudzveidības samazināšanos minimizēšanu rūpnīcu apkārtnē u.c.
Sadarbības ietvaros izdota grāmata "Putni un cilvēki - vienoti nebeidzamā ceļojumā".

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved