Ornitoloģijas biedrība
Ilgtspēja

Sadarbība ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību


2007. gada 27. jūnijā CEMEX un Ķemeru Nacionālā parka vadība parakstīja vienošanos par ilgtermiņa sadarbību, kas vērsta uz Ķemeru Nacionālā parka vides saglabāšanu, infrastruktūras uzlabošanu un izglītības iespēju paplašināšanu iedzīvotājiem un viesiem.

CEMEX, Ķemeru Nacionālais parks un Latvijas Ornitoloģijas biedrība parakstījuši trīspusēju sadarbības līgumu par putnu vērošanas torņa būvniecību Kaņiera ezera austrumu krastā, tādējādi uzlabojot parka infrastruktūru un paverot Latvijas iedzīvotājiem plašākas izglītības un atpūtas iespējas Ķemeru Nacionālā parka teritorijā. Sadarbības pirmais posms bija CEMEX finansēta putnu un apkārtnes novērošanas torņa izveide, kurā investēti aptuveni 35 000 eiro.

„CEMEX piemērs rāda, ka ražošana un vides jautājumi var un tiem ir jāiet roku rokā. Uzņēmums vides jautājumiem pievērš prioritāru uzmanību, ne vien veidojot un saskaņojot jauno cementa ražotni Brocēnos, bet arī ieguldot resursus Latvijai būtiskos vides objektos. Ceru, ka šim piemēram sekos arī citi ražotāji,” līguma parakstīšanas laikā norādīja LR vides ministrs Raimonds Vējonis.

„Laikā, kad visā pasaulē vides jautājumi izvirzās ikvienas valsts un kontinenta prioritāšu topā, CEMEX kā ražojošs uzņēmums uzskata par neatņemamu savas darbības sastāvdaļu ilglaicīgas un pārdomātas investīcijas vides jautājumu aktualizēšanā un vides saglabāšanā. Uzskatām, ka, investējot Ķemeru Nacionālajā parkā, mēs ne vien sniedzam savu ieguldījumu tā attīstībā, bet arī dodam iespēju ģimenēm, bērniem, tūristiem, skolām un citiem interesentiem izmantot parka infrastruktūru, lai mācītos pazīt, izprast, cienīt un draudzēties ar dabu. Tieši tādēļ CEMEX kā sadarbības pirmo soli izvēlējās putnu novērošanas torņa celtniecību pie Liliju ezera, kas ir fantastisks savā dažādībā un dabas bagātībā,” sadarbību raksturo CEMEX valdes priekšsēdētājs Enrike Garsija (Enrique Garcia).

2009. gada 3. un 4. oktobrī notika putnu vērošanas dienas Latvijā, kuru galvenais atbalstītājs bija CEMEX, kas dāvāja interesentiem ekskursijas uz populārākajām putnu vērošanas vietām Latvijā. 3. oktobrī tika arī atklāts putnu vērošanas tornis Ķemeru Nacionālajā parkā pie Kaņiera ezera, kura celtniecību sponsorēja CEMEX. CEMEX Latvija valdes priekšsēdētājs svinīgajā putnu vērošanas torņa atklāšanā minēja: "CEMEX sadarbojas ar Birdlife International globālā mērogā, savukārt Latvijā mēs sadarbojamies ar Latvijas Ornitologu Biedrību. Mūsuprāt, putnu vērošanas torņa izveide ir unikāls projekts, kas paver iespēju dabas vērotājiem iepazīt putnu sugu dažādību, kas mitinās Ķemeru Nacionālajā parkā, turklāt turpmāk putni tiks mazāk traucēti, jo cilvēkiem būs iespēja vērot tos no skatu torņa tā vietā, lai patvaļīgi pārvietotos pa parka teritoriju."

Sākot ar 2009.gada rudeni, CEMEX kļuvis par oficiālo CEMEX putnu dienu atbalstītāju, kas norisinās divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. CEMEX arī atbalsta ornitologu profesionālo sacensību, sponsorējot Torņu cīņas.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved