Privātuma politika

Privātuma politika


1. Darbības joma

„CEMEX” ir vispasaules organizācija ar juridiskām personām, uzņēmējdarbības procesiem, vadības struktūrām un tehniskajām sistēmām, kas šķērso robežas. Šis Privātuma paziņojums attiecas uz visiem „CEMEX” piederošajiem tīmekļa vietnes domēniem, tostarp sociālo mediju vietnēm, kā arī mums pilnībā piederošo uzņēmuma filiāļu vietnēm (“Tīmekļa vietne”), izņemot gadījumu, kad privātuma politika vai paziņojums, kas attiecas uz konkrētu „CEMEX” programmu, produktu vai pakalpojumu, var aizstāt vai papildināt šo Privātuma paziņojumu.

„CEMEX” uzdevums ir aizsargāt mūsu klientu tiesības uz privātumu. Šā Privātuma paziņojuma izpratnē “klients” (vai “Jūs”) ir jebkura persona, kas pasūta, reģistrē vai izmanto Tīmekļa vietni. Šis Privātuma paziņojums neattiecas uz uzņēmumiem, kuri neatrodas „CEMEX” pilnīgā īpašumā, vai uz cilvēkiem, kas nav „CEMEX” darbinieki un neatrodas tā pakļautībā.

2. Jūsu tiesības uz privātumu

Personu identificējoša informācija (“PII”) ir dati, pēc kuriem var identificēt noteiktu personu, piemēram, vārds, adreses, e-pasta adreses un tālruņa numuri. Ja klients brīvprātīgi izvēlas sniegt „CEMEX” savu PII, šie dati tiek izmantoti tikai klienta pieprasītās informācijas vai pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar noteikumiem, ar kuriem klients ir iepazinies pirms savas PII izpaušanas. Turklāt „CEMEX” nepārdod, kā arī citā veidā neizpauž Jūsu PII trešajām pusēm, lai nodrošinātu tām iespēju pārdot Jums savus produktus un pakalpojumus.

3. Jūsu privātuma iestatījumi

Jūsu pārlūkprogrammai var būt ieslēgtas sīkdatnes. „Sīkdatne” šajā kontekstā ir neliela datne, kas tiek novietota uz Jūsu cietā diska, kad jūs apmeklējat kādu vietni. Šī Tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes un Google Analytics, lai Jūsu navigācija Tīmekļa vietnē būtu ērtāka un lai būtu iespējams savākt statistisko informāciju. Google Analytics mums palīdz precīzi noteikt Tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un lietošanas apjomu. Tas savukārt nodrošina ātru pakalpojuma pieejamību jebkurā laikā.

Turpinot lietot šo Tīmekļa vietni, Jūs piekrītat „CEMEX” sīkdatņu izmantošanai minētajiem ierobežotajiem nolūkiem.

„CEMEX” uzņēmumā mēs veicinām caurspīdīguma kultūru attiecībā uz privātumu un uzskatām: jo vairāk informācijas Jums ir par savu privātuma statusu, jo labāk Jūs spēsiet kontrolēt savu izpaužamo PII. Sīkāku informāciju par sīkdatņu izslēgšanu skatīt www.aboutcookies.org. Šī saite nodrošina pieeju citai vietnei, kas tiek atvērta jaunā logā Jūsu pārlūkprogrammā. „CEMEX” neatbild par www.aboutcookies.org vietnes saturu.

4. Saites uz vietnēm, kas nav saistītas ar „CEMEX” uzņēmumu

Mūsu vietnes var ietvert saites uz citām vietnēm, ko mēs nevaram kontrolēt un kas nav noteikts šajā Privātuma paziņojumā. Ja Jūs apmeklējat citas vietnes, izmantojot šīs saites, šo vietņu operatori var pieprasīt no Jums informāciju, kuru viņi izmantos saskaņā ar viņu privātuma paziņojumu, un tas savukārt var atšķirties no mūsu privātuma paziņojuma. Mēs Jums iesakām izlasīt citu vietņu, kuras Jūs apmeklējat, privātuma paziņojumus.

„CEMEX” var nodrošināt arī sociālo mediju iespējas, kuras izmantojot, Jūs varat apmainīties ar informāciju savos sociālajos tīklos, kā arī sazināties ar „CEMEX” sociālo mediju vietnēs (proti, „CEMEX” Oficiālajā Facebook lapā). Izmantojot šīs iespējas, par Jums var tikt ievākta vai apmainīta informācija atkarībā no privātuma iestatījumiem, kurus Jūs esat veicis/veikusi savā izmantotajā kontā un sociālo mediju vietnē. Mēs Jums iesakām pārskatīt privātuma politiku un iestatījumus savās apmeklētajās sociālo mediju vietnēs, lai pārliecinātos, ka saprotat, kādu informāciju šīs vietnes var apkopot, izmantot un apmainīt.

5. PII apkopošana

Ja klienta Tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā klients pasūta produktus vai pakalpojumus, uzsāk dalību konkursā vai iesniedz „CEMEX” cita veida informāciju, klients var sniegt „CEMEX” PII.

„CEMEX” apzināti neapkopo informāciju par bērniem. Mēs iesakām vecākiem un aizbildņiem aktīvi uzraudzīt savu bērnu darbības un intereses tiešsaistē un mobilajos tālruņos.

6. Sensitīva informācija

Sensitīvi personas dati ir informācija, kas sniedz ziņas par personas rasi un etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko un filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībā, veselību vai seksuālo orientāciju. Lūdzu, nesniedziet „CEMEX” sensitīvus personas datus. Mūsu interesēs nav apkopot, izmantot, glabāt vai kā citādi apstrādāt šāda veida informāciju.

7. PII izmantošana

„CEMEX” apkopo, eksportē un izmanto PII, lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu. Šāda informācijas apkopošana tiek veikta, informējot par to klientu un saņemot klienta piekrišanu, kā arī nodrošinot informācijas apkopošanu atbilstoši datu aizsardzības iestāžu prasībām.

8. „CEMEX” datu glabāšanas mērķis

PII tiek glabāta tik ilgi, kamēr Jūsu abonements ir aktīvs un PII tiek izmantota. Jūsu abonements palīdz „CEMEX” ar Jums ērti sazināties. „CEMEX” neapkopo nekādu papildinformāciju par personu, izņemot to, kas norādīta iepriekš.

9. Starptautiska informācijas nodošana

„CEMEX” var apmainīties ar sava klienta PII ar citiem „CEMEX” Grupas uzņēmumiem un/vai trešo pušu piegādātājiem, kas apstrādā datus mūsu vārdā.

Kopš „CEMEX” darbojas visā pasaulē, tas var nozīmēt, ka mēs varam nodot mūsu klientu informāciju citām valstīm, tostarp valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas (EEZ). „CEMEX” katrā ziņā dara visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstību datu aizsardzības iestāžu prasībām, garantējot, ka Jūsu PII tiek nodrošināta tāda pati aizsardzība kā EEZ, un garantējot šo datu glabāšanu drošā aizsardzībā un izmantošanu tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem, kā arī nolūkiem, kurus mēs Jums esam norādījuši PII apkopošanas laikā.

„CEMEX” patur tiesības izpaust sava klienta PII likumā noteiktajā kārtībā vai gadījumā, ja mēs uzskatām, ka informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības un/vai nodrošinātu atbilstību tiesas procesam, tiesas rīkojumam, pieprasījuma veidam, kādu paredz reglamentējoša institūcija vai jebkurš cits tiesas process, kas mums tiek piemērots.

10. Jūsu PII aizsardzība

„CEMEX” novērtē Jūsu uzticību mums. Lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi informācijai vai tās izpaušanu, saglabātu datu precizitāti un nodrošinātu atbilstošu informācijas izmantošanu, „CEMEX” veic pamatotus un atbilstošus fiziskos, tehniskos un administratīvos procesus, lai nodrošinātu mūsu apkopotās un apstrādātās informācijas aizsardzību.

11. Privātuma paziņojuma izmaiņas

Mēs regulāri pārskatām savu Privātuma paziņojumu un nepieciešamības gadījumā paturam tiesības veikt grozījumus šajā Privātuma paziņojumā. Atjaunoto informāciju mēs izvietojam šajā Tīmekļa vietnē.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo Privātuma paziņojumu un par mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar valdes locekli, Juridiskās daļas vadītāju Evitu Gošu, kas ir iecelta par SIA “CEMEX” datu aizsardzības speciālisti, sūtot e-pastu uz privacy_latvia@cemex.com.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved