Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • „Lielais iesniegto projektu pieteikumu skaits liecina par Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju apņēmību dažādot savas brīvā laika pavadīšanas iespējas, pašu spēkiem sakopt apkārtējo vidi un rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Rakstīto projektu kvalitāte kopumā ir augusi, un ļoti labus rezultātus šoreiz ir izdevies sasniegt tiem projektu rakstītājiem, kas bija apmeklējuši Fonda organizētos informatīvos seminārus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu, pasākumi, kas veicina indivīda zināšanas un rūpes par apkārtējo vidi, kā arī aktivitātes iedzīvotāju piederības sajūtu veicināšanai dzimtajai vietai. Konkursa rezultātā tika atbalstīta fizisko aktivitāšu laukuma izveide bērniem, pasākumi senioru veselības uzlabošanai, vasaras nometņu organizēšana bērniem par drošības un vides jautājumiem, vairāku parku sakopšanas un labiekārtošanas darbi, putnu vērošanas un fotografēšanas sacensības, pašaizsardzības prasmju nodarbības iedzīvotājiem, kā arī citas aktivitātes.
  Ar 13 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pavasara projektu pieteikumu konkurss
 • Uzņēmuma pamatkapitāls palielināts par 40,5 miljoniem eiro ar mērķi palielināt finansiālo fleksibilitāti un pārfinansēt aizņēmumu, kas izmantots tam piederošās Brocēnu cementa rūpnīcas celtniecībai. Līdz ar to SIA „CEMEX” uzlabos savas darbības efektivitāti un nodrošinās uzņēmuma ilgtermiņa attīstību Latvijā. Kopš 2005.gada, kad CEMEX uzsāka savu darbību Latvijā, uzņēmums ir veicis investīcijas jau vairāk kā 326 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa no šīm investīcijām izmantotas jaunās cementa rūpnīcas būvniecībā, kas ir modernākā šāda veida rūpnīca Eiropā. 2010.gadā ekspluatācijā nodotajā rūpnīcā izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas un izveidotas vairāk kā 100 jaunas darba vietas. Katru gadu SIA „CEMEX” veic papildus investīcijas ražošanas efektivitātes palielināšanai, ietekmes uz vidi samazināšanai un darbinieku darba drošības uzlabošanai.
  CEMEX Latvija palielina pamatkapitālu par 40,5 miljoniem eiro
 • „Joprojām Latvijas iedzīvotāju vidū ir novērojama tendence aizbraukt no reģioniem uz galvaspilsētu un ārvalstīm, tāpēc ļoti būtiski ir stiprināt iedzīvotāju piederības sajūtu savai pilsētai un novadam. Tās var būt gan ar vietējās vēstures un tradīciju izzināšanu un atjaunošu saistītas aktivitātes, gan arī pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotāju kopīgo vērtību apzināšanu un lepošanos ar piederību savam novadam. Papildus noteiktajām konkursa prioritātēm tiks veicināta personu ar īpašām vajadzībām vai veselības traucējumiem iesaistīšana projektu aktivitātēs,” stāsta „CEMEX Iespēju fonds” vadītāja Mairita Blūma. Komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji, četri CEMEX pārstāvji un viens mediju pārstāvis, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, atbalstītajiem projektiem piešķirot līdz 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 23.marta plkst.16:00. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no 2015. gada 1.maija līdz 2015.gada 30.oktobrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas informatīvajos semināros un pie Fonda vadītājas.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes piederības veicināšanai savai pilsētai un novadam
 • 2014.gada rudens slēgtajā projektu konkursā no saņemtajiem 7 pieteikumiem atbalstu guva pirmskolas izglītības iestādes (PII) „Varavīksne” iesniegtais projekts par bērnudārza sporta zāles remontu. Pēc 5 mēnešus ilgušajiem remontdarbiem, sporta zāle ieguvusi jaunu vizuālo izskatu un priecē mazos bērnudārza apmeklētājus. „Esam gandarīti, ka ar fonda atbalstu īstenots kārtējais projekts– šoreiz mazākajiem Brocēnu iedzīvotājiem. Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc svarīgi nodrošināt viņiem atbilstošu vidi ikdienas sporta aktivitātēm un veselīgas attīstības veicināšanai,” uzsver CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Noslēdzoties projektam, specializētais bērnudārzs „Varavīksne” ir ieguvis mūsdienīgu, siltu un bērniem ar īpašām vajadzībām atbilstošu sporta zāli. Remonta laikā sporta zāles iekštelpās veikti sienu siltināšanas darbi, uzstādīti jauni radiatori, ieklāts jauns grīdas pamatsegums, kā arī iegādāts speciāls mīkstais grīdas segums nodarbībām. Tāpat uzstādīti atbilstoši apgaismes ķermeņi un žalūzijas. „Pateicoties CEMEX Iespēju fonda atbalstam, mēs varējām realizēt jau ilgi loloto sapni par mūsdienīgu sporta zāli bērniem, kas ir jaunā gada dāvana mums visiem.
  Ar nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” sniegto atbalstu renovēta Brocēnu bērnudārza sporta zāle
 • „Šajā projektu konkursā aktīvāki projektu pieteikumu iesniedzēji ir bijuši no Saldus novada, konkursam iesniedza 18 pieteikumus, no kuriem 8 saņēma atbalstu. Savukārt Brocēnu novadā ar Fonda finansējumu tiks īstenoti 5 projekti. Esmu gandarīta, ka atbalstīto projektu aktivitātes ir tik daudzveidīgas un aptver visas iedzīvotāju grupas - gan bērnus, gan jauniešus, gan seniorus. Aicinu visus interesentus sekot atbalstīto projektu īstenošanai un piedalīties projektu aktivitātēs!” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija droša un veselīga dzīves vide, vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes, izglītības iespēju veicināšana un sabiedriskās aktivitātes kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Konkursa rezultātā finansējums tika piešķirts mūžizglītības programmu veidošanai par floristiku un galda klāšanas kultūru, multimediju izglītības programmas popularizēšanai jauniešu vidū, mākslas nodarbībām Saldus un Brocēnu iedzīvotājiem, velobraukšanas kā veselīga dzīvesveida popularizēšanai, sporta inventāra iegādei džudo treniņiem, ugunsdrošības izpratnes veicināšanai Cieceres internātpamatskolas audzēkņu vidū, iepazīstināšanai ar TRX trenažieriem u.c. aktivitātēm.
  Ar 13 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda atklātais projektu pieteikumu konkurss
 • „Lai gan ir saņemts mazāks skaits pieteikumu nekā pavasara konkursā, tomēr paaugstinājusies vidējā pieteikumos lūgtā atbalsta summa, kas vairumā gadījumi sasniedz maksimālo piešķiramo summu. Šoreiz visvairāk projektu pieteikumu saņemti izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanas, kā arī drošas un veselīgas dzīves vides veidošanas prioritātē. Līdz 17.novembrim komisija rūpīgi izvērtēs iesniegtos projektus, un tie projekti, kuri iegūs augstākos vērtējumus, saņems fonda atbalstu un jau tuvākajā pusgada laikā varēts tikt īstenoti,” stāsta Mairita Blūma, CEMEX Iespēju fonda vadītāja. Projektus vērtēs komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji, četri CEMEX pārstāvji un viens vietējo mediju pārstāvis. Divās kārtās komisija vērtēs projekta pieteikumus, katram no atbalstītajiem projektiem piešķirot līdz 1500 eiro. Kopējā aktivitātēm pieejamā summa ir 15 000 eiro. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz šā gada 17.novembrim. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno no šā gada 1.decembra līdz nākošā gada 1.jūnijam.
  "CEMEX Iespēju fonds" saņēmis 27 projektu pieteikumus
 • Projektu konkursa prioritātes: - droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes); - vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes); - veicināt izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Projektu pieteikumu var iesniegt: - biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas; - Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā. Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā summa ir 15000 EUR. Projektam minimālā piešķiramā summa nav noteikta. Maksimālā piešķiramā summa projekta pieteikumam 1500 EUR. Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 17.10.2014. - informatīvais seminārs 25.septembrī, plkst.14.00, Brocēnu novada domē, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, apspriežu zālē 3.stāvā; - informatīvs seminārs 26.septembrī, plkst.14.00, Saldus novada pašvaldības ēkā, Avotu ielā 12, Saldū, lielā zāle 1.stāvā; - bezmaksas konsultācijas par projektu pieteikumu -fonda vadītāja Mairita Blūma, tālrunis:20628802, e-pasts: mairita.bluma@ext.cemex.com. Konkursa nolikums Pieteikuma veidlapa Vērtēšanas kritēriji Atskaites veidlapa
  Nodibinājums "CEMEX Iespēju fonds" izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu
 • Greiemam Raselam ir desmit gadu pieredze CEMEX grupā. Iepriekš viņš ir vadījis CEMEX biznesa vienību Apvienotajos Arābu Emirātos un Persijas līča valstīs, kā arī ieņēmis vadošus pārdošanas un stratēģiskās plānošanas amatus CEMEX Lielbritānijā. Viņam ir maģistra grāds Biznesa administrācijā, kas iegūts Varvikas Biznesa skolā, Austrumanglijas universitātes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās, kā arī bakalaura grāds ekonomikā. „Mūsu galvenie mērķi ir atbalstīt vietējos un eksporta klientus, sniedzot pievienotu vērtību ar izciliem produktiem un pakalpojumiem, un veicināt Latvijas infrastruktūras attīstību, piedāvājot tādus risinājumus kā betona ceļi, kas jau ir novērtēti citās Eiropas valstīs un ļaus Latvijā īstenot ambiciozus infrastruktūras projektus ar ierobežotu budžetu,” saka jaunais valdes priekšsēdētājs Greiems Rasels. Ņemot vērā vairākus ar Latvijas biznesa vidi saistītus izaicinājumus kā, piemēram, ļoti augstās elektroenerģijas cenas un ēnu ekonomikas veicinātā negodīgā konkurence, mūsu turpmākais uzdevums ir saglabāt uzņēmuma ražotās produkcijas konkurētspēju reģionā,” viņš piebilst. CEMEX augsti novērtē Enrikes Garsijas sniegumu CEMEX Latvija attīstībā. Viņš ir vadījis uzņēmumu kopš 2010.
  CEMEX Latvija jauns valdes priekšsēdētājs
 • Būvdarbi infrastruktūras atjaunošanai Rīgas lidostā sākti 2013. gada maijā, un to ietvaros tika veikti plaša apjoma infrastruktūras uzlabošanas darbi, tostarp tika demontēts esošais betona segums un tā vietā izbūvēts jauns. CEMEX veica transportbetona piegādes lidostas 2. un 3. perona rekonstrukcijai, kas iekļāva arī lidmašīnu pretapledošanas apstrādes laukumu būvniecību. Kopējais uzņēmuma piegādātā transportbetona apjoms pārsniedz 75 000 kubikmetru, kura ražošanai izmantots CEMEX Brocēnu rūpnīcā ražotais cements. Izmantojot CEMEX piegādāto transportbetonu, betonēšanas darbi paveikti 200 000 kvadrātmetru lielā platībā - kas atbilst 28 futbola laukumu teritorijai. Lai nodrošinātu transportbetona piegādes savlaicīgi un kvalitatīvi, CEMEX izvietoja divas betona ražotnes blakus lidostas teritorijai un noslēdza līgumus ar vairākiem izejvielu piegādātājiem. Visu izejvielu laicīgai un regulārai piegādei tika detalizēti izplānota piegādes loģistikas ķēde un materiālu pārbaudes.
  CEMEX pabeidz betona piegādes projektu lidostas "Rīga" infrastruktūras atjaunošanai
 • CEMEX, viens no pasaules līderiem celtniecības materiālu ražošanā, pērn par 2 % kāpinājis apgrozījumu Latvijā, sasniedzot 87,1 miljonu eiro lielu neto apgrozījumu. SIA CEMEX bruto peļņa 2013. gadā sasniedza 26,2 miljonus eiro, savukārt gūtā neto peļņa 2013. gadā ir 4,9 miljoni eiro. Salīdzinoši labos 2013. gada darbības rezultātus nodrošināja vairāku faktoru kopums — spēja samazināt produkcijas ražošanas izmaksas, pateicoties ražošanas procesa efektivitātes uzlabojumiem un plašam alternatīvā kurināmā pielietojumam, efektīva ražošana un tirdzniecības rādītāji, kas saglabājās 2012. gada līmenī. 2013. gadā uzņēmums turpināja darboties ar pilnu jaudu, saražojot vairāk nekā vienu miljonu tonnu cementa. Eksporta īpatsvars bija aptuveni 70 % no kopējā pārdošanas apjoma. Pieauga arī transportbetona pārdošanas apjoms. Uzņēmums pagājušajā gadā veica liela apjoma betona piegādes lidostas “Rīga” infrastruktūras attīstībai. Minerālmateriālu pārdošanas apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājās zemākas aktivitātes dēļ infrastruktūras projektos reģionā ap uzņēmuma karjeru. CEMEX turpināja investēt savā darbībā, veicot kapitāla ieguldījumus 4,2 miljonu eiro apmērā ietekmes uz vidi, drošības un efektivitātes uzlabojumu ieviešanai.
  2013. gadā pieaudzis SIA CEMEX apgrozījums un pelņa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved