Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • Salīdzinot ar 2014.gadu, uzņēmuma apgrozījums un peļņa 2015. gadā samazinājās dēļ vairākiem faktoriem – pieprasījuma samazinājuma Latvijas būvniecības tirgū, eksporta ierobežojumiem uz Krievijas tirgu, Krievijas rubļa vērtības krituma, kā arī kavēšanās ar obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atlaides piemērošanu Latvijas energoietilpīgiem uzņēmumiem. Tajā pat laikā CEMEX 2015. gadā turpināja veikt investīcijas savā darbībā, veicot kapitālieguldījumus vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā ietekmes uz vidi, ražošanas efektivitātes un darba drošības uzlabojumu ieviešanai, kā arī meitas sabiedrības SIA “CEMEX Materiāli” (iepriekš SIA “Rudus”) un transportbetona rūpnīcas un cementa termināļa Rīgā iegādei. Tiek plānots, ka šīs investīcijas turpmākajos gados sniegs būtisku pievienoto vērtību CEMEX uzņēmumam. „Lai gan 2015. gads bija izaicinājumiem pilns dažos no mūsu tirgiem, mēs pieņēmām lēmumu veikt investīcijas minerālmateriālu biznesa attīstīšanā Latvijā, lai paplašinātu komerciālo piedāvājumu mūsu klientiem. Mēs sagaidām, ka šis investīcijas palīdzēs uzlabot mūsu darbības rezultātus nākamajos gados. Papildus mēs esam paplašinājuši klientiem piedāvāto produktu klāstu ar valčbetona tehnoloģiju un ceļu pamatnes minerālmateriālu samaisīšanas ar cementu pakalpojumu.
  2015. gadā CEMEX veicis investīcijas 12 miljonu eiro apmērā
 • Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidusskolu 12.klašu skolēni, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbosies pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un Brocēnu un Saldus pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu pulciņos. Katru gadu stipendiju var iegūt viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksās studiju maksu, kā arī nodrošinās ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma). Savukārt uzņēmums CEMEX stipendiātiem nodrošinās apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai inženierzinātnēs
 • Šī cementa marka būs pieejama 25 kg maisos ar nosaukumu „CEMEX RAPID CEMENT” (CEM I 42,5R). Šim cementam raksturīga īpaši paaugstināta stiprība cietēšanas sākuma periodā, un tas ir piemērots darbiem pazeminātas temperatūras apstākļos, tāpēc tā izmantošana ļauj veikt būvniecības darbus ātrākā laikā un patērējot mazāku daudzumu cementa, kas savukārt ražotājiem dod iespēju efektīvi izmantot savas ražošanas jaudas. RAPID cementa marku ieteicams izmantot betona konstrukciju un tiltu būvniecībā, kā arī dažādu betona elementu un trotuāru plātņu ražošanā. Cementa saiņošani izmantoti maisi, kuros iestrādāts papildus plastikāta slānis, lai nodrošinātu, ka cements ilgāk uzglabājas sauss. Līdz šim šīs markas cements bija nopērkams tikai nesaiņotā veidā un lielos apjomos kā izejmateriāls, kuru tā kvalitātes īpašību dēļ iecienījuši Latvijas un ārzemju dzelzsbetona, bruģakmens un citi betona elementu ražotāji. Tāpat kā šobrīd patērētājiem jau zināmās cementa markas – „CEMEX SUPER CEMENT” (CEM I 42,5N) un „CEMEX NORMAL CEMENT” (CEM II A-LL 42,5N) – arī RAPID cements ir ražots no Latvijā iegūtiem izejmateriāliem.
  CEMEX papildina saiņotā cementa produkcijas klāstu ar īpaši stipra cementa marku
 • „Konkurss Madonas novadā tiek organizēts jau otro gadu, tāpēc mūs īpaši priecē, ka būtiski pieaugusi vietējo organizāciju un pašvaldības institūciju aktivitāte. Šoreiz kopumā saņēmām 17 projektu pieteikumus, kas ir par sešiem projektiem vairāk nekā pagājušā gadā. 2015.gadā atbalstu saņēmušie projekti jau ir īstenoti, un to rezultāti priecē vietējos iedzīvotājus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. 2016.gadā Madonas novadā ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu tiks labiekārtota Madonas evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorija un Dzelzavas pagasta centrs, kur tiks uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Latvijas sarkanais krusts iegādāsies jaunu inventāru pirmās palīdzības apmācības nodrošināšanai, bet Madonas mākslas skolā bērni varēs apgūt grafikas pamatus ar jaunām planšetēm.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda atklātais projektu pieteikumu konkurss Madonas novadam
 • „Pavasara konkursā saņēmām 29 projektu pieteikumus ar kopējo lūgto atbalsta summu 37 881 eiro. Saskaņā ar komisijas vērtējumu finansiālais atbalsts tika piešķirts 11 projektiem, no kuriem 3 tiks īstenoti Brocēnu novadā un 8 - Saldus novadā. Konkursā vislielāko pieteikumu skaitu saņēmām vietējo kopienu (pagasta, pilsētas, novada) atpazīstamības veicināšanas prioritātē”, stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas saistītas ar sociālās līdzatbildības veicināšanu, eksakto priekšmetu apguves veicināšanu, zaļā dzīvesveida veicināšanu, kā arī vietējo kopienu popularizēšanu. Ar fonda atbalstu Saldus novada Jaunlutriņos tiks ierīkots mazdārziņš un siltumnīca, kur Jaunlutriņu mazpulku dalībnieki audzēs dārzeņus pagasta ļaudīm, kas nonākuši grūtībās. Biedrība „Ilizanna” sniegs iespēju iepazīt Kapelleru dzimtu un Saldus vēsturi ar animētu fotogrāfiju starpniecību, Brocēnos tiks organizētas koka automodeļu sacensības, Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādes „Īkstīte” un „Pasaciņa” veicinās dabas mācības apguvi ar interaktīvām spēlēm un nodarbībām brīvdabā. Savukārt Blīdenē un Airītēs tik sakoptas un labiekārtotas parka teritorijas.
  Ar 11 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pavasara projektu pieteikumu konkurss
 • Projektu konkursā var piedalīties Madonas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Madonas novada pašvaldības iestādes. „Esam gandarīti, ka 2015.gadā īstenotajā pirmajā projektu konkursā Madonas novadā ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu īstenoti seši projekti, kas snieguši ieguldījumu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanā. Arī šogad fonds turpinās atbalstīt Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvas,” stāsta Mairita Blūma, „CEMEX Iespēju fonda” vadītāja. Komisija, kuru veido divi Madonas novada iedzīvotāji un trīs CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa ir 4500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 800 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 25.maija plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 30.jūnijam. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 31.decembrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas. Savukārt konkursa nolikums pieejams: www.cemexiespejufonds.lv, www.cemex.lv, www.madona.lv.Konkursa nolikumsPieteikuma veidlapaMetodiskie norādījumi veidlapas aizpildīšanaiVērtēšanas kritērijiAtskaites veidlapa
  „CEMEX Iespēju fonds” izsludina konkursu Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvām
 • „Pavasara konkursā prioritāri atbalstīsim projektus, kas veicinās sociālo līdzatbildību, popularizēs brīvprātīgo darbu un labdarību, jo starp mums ir cilvēki, kuriem vajadzīgs vietējās sabiedrības kopīgais atbalsts. Tāpat šoreiz piedomāsim par projektu ilgtspēju, piešķirot vērtējumā papildus punktu tiem projektiem, kuros tiks izmantots iepriekš īstenotos projektos iegādāts inventārs,” stāsta Mairita Blūma, „CEMEX Iespēju fonds” vadītāja. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa ir 13 500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 22.aprīļa plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 23.maijam. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 30.novembrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas. Savukārt konkursa nolikums pieejams: www.cemexiespejufonds.lv, www.cemex.lv, www.saldus.lv, www.broceni.lv, kā arī CEMEX rūpnīcas administratīvajā ēkā - Brocēnos, Rūpnīcas ielā 10.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes brīvprātīgā darba un labdarības popularizēšanai
 • „Šoreiz projektu konkursā tika saņemts 31 projektu pieteikums, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja 12 projektus. Īpašs prieks, ka liela daļa iesniegto projektu bija saistīti ar galveno projekta konkursa prioritāti - bērnu un jauniešu intereses veicināšanu par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītas nākotnes profesijas izvēli. Aicinām sekot līdz projektu īstenošanas aktivitātēm novada medijos, fonda mājaslapās un sociālajos tīklos,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina eksakto zinātņu apguvi, vides drošības uzlabošanu, kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida popularizēšana. Eksakto zinātņu apguves veicināšanai ar fonda atbalstu tiks īstenoti projekti, kuru ietvaros bērni un jaunieši apgūs fizikas nozīmi automodelismā, apmeklēs dažādus zinātniskos centrus, mācīsies apgūt uzņēmējdarbības pamatus ražošanā, apmeklēs dažādus uzņēmums un pētīs dabā notiekošos procesus. Savukārt kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai tiks izgatavota 19.gs. tērpu kolekcija, izdota grāmata par Gaiķu pagasta vēsturi, izgatavotas mākslinieka J.Rozentāla gleznu lielformāta reprodukcijas.
  Ar 12 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda rudens projektu pieteikumu konkurss
 • Tas ir Latvijā pirmais smagas noslodzes ceļš, kura izbūvē izmantota jauna tehnoloģija – valčbetons. Šī gada maijā, klātesot VAS „Latvijas valsts ceļi”, SIA „Saldus ceļinieks” un mediju pārstāvjiem, CEMEX atklāja renovēto karjera pievedceļu. Pēcāk ceļā vēl papildus tika iebūvēta instrumentācija, kas turpmāk ļaus ceļu un tā dažādos slāņus novērot pie temperatūru svārstībām, lai demonstrētu šis tehnoloģijas atbilstību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. „Šis ir pirmais betona ceļš Latvijā, kuru mēs būvējām kā eksperimentālo ceļu. Mēs to testējam ekstremālos apstākļos, jo karjera pievedceļš atrodas vidē ar augstu gruntsūdeni un ik dienu tiek pakļauts smagām slodzēm – smagajam autotransportam, kas no karjera izved ap 1,6 miljoniem tonnu kaļķakmens gadā,” stāsta CEMEX Latvija Stratēģiskās plānošanas direktors Ēriks Maikls Trusevics (Eric Michael Trusiewicz). Salīdzinot ar asfaltbetona segumu, valčbetons ir lētāks, izturīgāks, videi draudzīgāks, un tas ir ražots no vietējiem izejmateriāliem.
  CEMEX nodod ekspluatācijā karjerā „Kūmas” izbūvēto valčbetona ceļu
 • Šis projekts uzskatāms par nozares inovāciju un īstenots ciešā sadarbībā ar Šveicē bāzēto CEMEX pētniecības centru „CEMEX Research Group AG”. Veicot 1,7 miljonus eiro investīcijas, Brocēnu cementa rūpnīcas teritorijā izveidota neliela eksperimentālā ražotne ar mazgāšanas un filtrācijas līniju, kā arī kristalizācijas iekārtu, kas atdalīs hlorīdus un citus vērtīgus sāļus no blakusprodukta, ko iegūst cementa ražošanas procesā. Ražotne gadā spēs saražot līdz 500 tonnām dažāda tipa tehnisko sāli, kā piemēram, sāļu maisījumu ceļu kaisīšanai pret apledojumu un potenciāli arī sāli, kuru izmanto minerālmēslu ražošanā. Izveidojot sāls ražotni, CEMEX palīdzēs uzņēmumiem, kuri meklē veidus kā aizstāt esošos augstu izmaksu sāls produktus tehniskajām vajadzībām ar izdevīgākām alternatīvām. Projekta attiecināmās izmaksas ir 963 125,50 eiro, no kurām 436 082,50 eiro ir Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda un valsts budžeta līdzfinansējums un 527 043 eiro SIA „CEMEX” finansējums.
  CEMEX ievieš jaunu tehnoloģiju sāls ražošanai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved