Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • „Konkurss Madonas novadā tiek organizēts jau otro gadu, tāpēc mūs īpaši priecē, ka būtiski pieaugusi vietējo organizāciju un pašvaldības institūciju aktivitāte. Šoreiz kopumā saņēmām 17 projektu pieteikumus, kas ir par sešiem projektiem vairāk nekā pagājušā gadā. 2015.gadā atbalstu saņēmušie projekti jau ir īstenoti, un to rezultāti priecē vietējos iedzīvotājus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. 2016.gadā Madonas novadā ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu tiks labiekārtota Madonas evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorija un Dzelzavas pagasta centrs, kur tiks uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Latvijas sarkanais krusts iegādāsies jaunu inventāru pirmās palīdzības apmācības nodrošināšanai, bet Madonas mākslas skolā bērni varēs apgūt grafikas pamatus ar jaunām planšetēm.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda atklātais projektu pieteikumu konkurss Madonas novadam
 • „Pavasara konkursā saņēmām 29 projektu pieteikumus ar kopējo lūgto atbalsta summu 37 881 eiro. Saskaņā ar komisijas vērtējumu finansiālais atbalsts tika piešķirts 11 projektiem, no kuriem 3 tiks īstenoti Brocēnu novadā un 8 - Saldus novadā. Konkursā vislielāko pieteikumu skaitu saņēmām vietējo kopienu (pagasta, pilsētas, novada) atpazīstamības veicināšanas prioritātē”, stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas saistītas ar sociālās līdzatbildības veicināšanu, eksakto priekšmetu apguves veicināšanu, zaļā dzīvesveida veicināšanu, kā arī vietējo kopienu popularizēšanu. Ar fonda atbalstu Saldus novada Jaunlutriņos tiks ierīkots mazdārziņš un siltumnīca, kur Jaunlutriņu mazpulku dalībnieki audzēs dārzeņus pagasta ļaudīm, kas nonākuši grūtībās. Biedrība „Ilizanna” sniegs iespēju iepazīt Kapelleru dzimtu un Saldus vēsturi ar animētu fotogrāfiju starpniecību, Brocēnos tiks organizētas koka automodeļu sacensības, Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādes „Īkstīte” un „Pasaciņa” veicinās dabas mācības apguvi ar interaktīvām spēlēm un nodarbībām brīvdabā. Savukārt Blīdenē un Airītēs tik sakoptas un labiekārtotas parka teritorijas.
  Ar 11 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pavasara projektu pieteikumu konkurss
 • Projektu konkursā var piedalīties Madonas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Madonas novada pašvaldības iestādes. „Esam gandarīti, ka 2015.gadā īstenotajā pirmajā projektu konkursā Madonas novadā ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu īstenoti seši projekti, kas snieguši ieguldījumu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanā. Arī šogad fonds turpinās atbalstīt Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvas,” stāsta Mairita Blūma, „CEMEX Iespēju fonda” vadītāja. Komisija, kuru veido divi Madonas novada iedzīvotāji un trīs CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa ir 4500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 800 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 25.maija plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 30.jūnijam. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 31.decembrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas. Savukārt konkursa nolikums pieejams: www.cemexiespejufonds.lv, www.cemex.lv, www.madona.lv.Konkursa nolikumsPieteikuma veidlapaMetodiskie norādījumi veidlapas aizpildīšanaiVērtēšanas kritērijiAtskaites veidlapa
  „CEMEX Iespēju fonds” izsludina konkursu Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvām
 • „Pavasara konkursā prioritāri atbalstīsim projektus, kas veicinās sociālo līdzatbildību, popularizēs brīvprātīgo darbu un labdarību, jo starp mums ir cilvēki, kuriem vajadzīgs vietējās sabiedrības kopīgais atbalsts. Tāpat šoreiz piedomāsim par projektu ilgtspēju, piešķirot vērtējumā papildus punktu tiem projektiem, kuros tiks izmantots iepriekš īstenotos projektos iegādāts inventārs,” stāsta Mairita Blūma, „CEMEX Iespēju fonds” vadītāja. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa ir 13 500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 22.aprīļa plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 23.maijam. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 30.novembrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas. Savukārt konkursa nolikums pieejams: www.cemexiespejufonds.lv, www.cemex.lv, www.saldus.lv, www.broceni.lv, kā arī CEMEX rūpnīcas administratīvajā ēkā - Brocēnos, Rūpnīcas ielā 10.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes brīvprātīgā darba un labdarības popularizēšanai
 • „Šoreiz projektu konkursā tika saņemts 31 projektu pieteikums, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja 12 projektus. Īpašs prieks, ka liela daļa iesniegto projektu bija saistīti ar galveno projekta konkursa prioritāti - bērnu un jauniešu intereses veicināšanu par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītas nākotnes profesijas izvēli. Aicinām sekot līdz projektu īstenošanas aktivitātēm novada medijos, fonda mājaslapās un sociālajos tīklos,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina eksakto zinātņu apguvi, vides drošības uzlabošanu, kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida popularizēšana. Eksakto zinātņu apguves veicināšanai ar fonda atbalstu tiks īstenoti projekti, kuru ietvaros bērni un jaunieši apgūs fizikas nozīmi automodelismā, apmeklēs dažādus zinātniskos centrus, mācīsies apgūt uzņēmējdarbības pamatus ražošanā, apmeklēs dažādus uzņēmums un pētīs dabā notiekošos procesus. Savukārt kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai tiks izgatavota 19.gs. tērpu kolekcija, izdota grāmata par Gaiķu pagasta vēsturi, izgatavotas mākslinieka J.Rozentāla gleznu lielformāta reprodukcijas.
  Ar 12 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda rudens projektu pieteikumu konkurss
 • Tas ir Latvijā pirmais smagas noslodzes ceļš, kura izbūvē izmantota jauna tehnoloģija – valčbetons. Šī gada maijā, klātesot VAS „Latvijas valsts ceļi”, SIA „Saldus ceļinieks” un mediju pārstāvjiem, CEMEX atklāja renovēto karjera pievedceļu. Pēcāk ceļā vēl papildus tika iebūvēta instrumentācija, kas turpmāk ļaus ceļu un tā dažādos slāņus novērot pie temperatūru svārstībām, lai demonstrētu šis tehnoloģijas atbilstību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. „Šis ir pirmais betona ceļš Latvijā, kuru mēs būvējām kā eksperimentālo ceļu. Mēs to testējam ekstremālos apstākļos, jo karjera pievedceļš atrodas vidē ar augstu gruntsūdeni un ik dienu tiek pakļauts smagām slodzēm – smagajam autotransportam, kas no karjera izved ap 1,6 miljoniem tonnu kaļķakmens gadā,” stāsta CEMEX Latvija Stratēģiskās plānošanas direktors Ēriks Maikls Trusevics (Eric Michael Trusiewicz). Salīdzinot ar asfaltbetona segumu, valčbetons ir lētāks, izturīgāks, videi draudzīgāks, un tas ir ražots no vietējiem izejmateriāliem.
  CEMEX nodod ekspluatācijā karjerā „Kūmas” izbūvēto valčbetona ceļu
 • Šis projekts uzskatāms par nozares inovāciju un īstenots ciešā sadarbībā ar Šveicē bāzēto CEMEX pētniecības centru „CEMEX Research Group AG”. Veicot 1,7 miljonus eiro investīcijas, Brocēnu cementa rūpnīcas teritorijā izveidota neliela eksperimentālā ražotne ar mazgāšanas un filtrācijas līniju, kā arī kristalizācijas iekārtu, kas atdalīs hlorīdus un citus vērtīgus sāļus no blakusprodukta, ko iegūst cementa ražošanas procesā. Ražotne gadā spēs saražot līdz 500 tonnām dažāda tipa tehnisko sāli, kā piemēram, sāļu maisījumu ceļu kaisīšanai pret apledojumu un potenciāli arī sāli, kuru izmanto minerālmēslu ražošanā. Izveidojot sāls ražotni, CEMEX palīdzēs uzņēmumiem, kuri meklē veidus kā aizstāt esošos augstu izmaksu sāls produktus tehniskajām vajadzībām ar izdevīgākām alternatīvām. Projekta attiecināmās izmaksas ir 963 125,50 eiro, no kurām 436 082,50 eiro ir Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda un valsts budžeta līdzfinansējums un 527 043 eiro SIA „CEMEX” finansējums.
  CEMEX ievieš jaunu tehnoloģiju sāls ražošanai
 • Līdz ar to CEMEX Latvijā ir ieguvis savā īpašumā vienu karjera saimniecību ar smilts-grants depozītu Talsu novadā un vienu karjera saimniecību ar izstrādes tiesībām četrās smilts-grants atradnēs Tukuma novadā. „Šis darījums ļauj mums pārnest uz Latviju CEMEX globālo ekspertīzi minerālmateriālu jomā un sniedz jaunas iespējas atbalstīt mūsu vietējos klientus,” uzsver Greiems Rasels (Graham Russell), CEMEX izpilddirektors Baltijas valstīs, Somijā un Krievijā. „Mēs esam gandarīti pievienot SIA „Rudus” aktīvus mūsu esošajam biznesa portfelim, lai nodrošinātu kvalitatīvus minerālmateriālus mūsu pašu un mūsu klientu vajadzībām, kā arī, lai papildinātu CEMEX profesionāļu komandu,” saka Jegors Golubevs, CEMEX Latvija Betona un minerālmateriālu biznesa direktors. Ar šo darījumu globālais būvmateriālu uzņēmums CEMEX turpina savas investīcijas Latvijas biznesa vienībā, kas saskaņā ar vienu no uzņēmuma vērtībām – koncentrēšanos uz klientiem – ļaus arī turpmāk nodrošināt augstākās kvalitātes produktus un pakalpojumus. Izmantojot CEMEX globālā koncerna zināšanas un ekspertīzi, uzņēmums Latvijā attīstīs minerālmateriālu biznesu.
  CEMEX Latvija noslēdz darījumu par SIA „Rudus” iegādi
 • „Esam priecīgi, ka sadarbībā ar novada domi, Madonas novadā esam ieviesuši jaunu iniciatīvu - nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” projektu konkursu. Vēlam veiksmi finansiālo atbalstu ieguvušo projektu īstenošanā. Nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2016.gadā, kad atkal aicināsim vietējās organizācijas un pašvaldību iestādes nākt klajā ar savām idejām vietējā novada dzīves kvalitātes veicināšanai, ” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Konkursa rezultātā finansiālo atbalstu ieguva šādas aktivitātes – rotaļu laukuma labiekārtošana Dzelzavas pagastā, rotaļu un deju terapijas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām, animācijas nodarbības Madonas mākslas skolā, trenažieru iegāde Mārcienas pagastā, konteineru iegāde lietoto drēbju nodošanai un A.Kumsāra piemiņas vietas labiekārtošana Vistiņlejas kapos. Projektus izvērtēja komisija, kuru veidoja divi Madonas novada iedzīvotāji un trīs CEMEX pārstāvji.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pirmais atklātais projektu pieteikumu konkurss Madonas novadam
 • Fotoizstāde ir rezultāts Latvijas Ornitoloģijas biedrības, SIA „CEMEX” un žurnāla „National Geographic Latvija” 2015. gada iniciatīvai, kuras mērķis ir veicināt apkaimes putnu atpazīstamību un aizsardzību. Novērtējot paveikto, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus saka: "Var paveikties iegūt labu putna fotogrāfiju, tomēr, neskatoties uz tehnikas attīstību, labas putnu fotogrāfijas visbiežāk ir pacietīga darba, nevis veiksmes rezultāts. Ceru, ka konkursa dalībnieku darba rezultāts būs ne tikai skaistas fotogrāfijas, bet arī augoša iedzīvotāju interese par putniem un vēlme rīkoties putnu aizsardzības labā. Putni fotogrāfijās mūs iepriecina, un mūsu pienākums ir rūpēties, lai tie turpinātu mūs iepriecināt arī dabā, un arī šajā gadījumā rezultāts nav atkarīgs no veiksmes." Izstādes atklāšanas pasākumā SIA „CEMEX” valdes priekšsēdētājs Greiems Rasels (Graham Russell) uzsvēra: „Jau kopš 2007.gada mūsu uzņēmums sadarbojas ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, atbalstot dažādas iniciatīvas, kas veicina iedzīvotāju interesi un zināšanas par putniem.
  Atklāta fotoizstāde „Putni Latvijā un pasaulē”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved