Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • Turpinot iepriekšējo Dabas aizsardzības grāmatu sēriju izcilības tradīciju, „Cerību ģeogrāfija” apvieno neparastas fotogrāfijas ar tiešu vēstījumu - brīdināt mūs par steidzamo nepieciešamību saglabāt planētas izzūdošos dabas resursus. Šīs grāmatas tapšanā CEMEX bijis gods sadarboties ar tādām organizācijām kā „Conservation International”, „Earth in Focus” un „The Wild Foundation”. Šo organizāciju ieguldījums „Cerību ģeogrāfijas” izveidošanā ir neatsverams, ļaujot CEMEX aicinājumam saglabāt pirmatnējos mežus un to bagātīgo bioloģisko daudzveidību sasniegt miljoniem cilvēku. Grāmata „Cerību ģeogrāfija. Glābjot pēdējos pirmatnējos mežus” veltīta vides, kultūras un garīgajai vērtībai, kas piemīt pirmatnējiem mežiem, kuri no planētas izzūd cilvēku darbības dēļ. Šīs mežu ekosistēmas pārstrādā lielus oglekļa daudzumus, nodrošina tik ļoti vērtīgā svaigā ūdens ieguvi, atbalsta vairāk nekā 400 miljonus cilvēku dzīvību visā pasaulē un sniedz sēklas mežu atjaunošanai izcirstās teritorijās. Pirmatnējo mežu saglabāšana ir būtisks uzdevums, lai samazinātu fosilo kurināmo izmantošanu. Tropisko mežu aizsardzība, atjaunošana un apmežošana vien varētu nodrošināt 50% no zinātnieku aprēķinātajiem nepieciešamajiem klimata pārmaiņu uzlabojumiem tuvāko 50 gadu laikā.
  CEMEX izdod grāmatu „Cerību ģeogrāfija: Glābjot pēdējos pirmatnējos mežus”
 • „Sākoties jaunajam mācību gadam, rudens konkursā kā vienu no galvenajām atbalsta prioritātēm esam iekļāvuši bērnu un jauniešu intereses veicināšanu par eksaktajām zinātnēm. Šāda veida aktivitātes palīdzēs arvien vairāk jauniešu izdarīt savu izvēli par labu ar inženierzinātnēm saistītu nākotnes profesiju iegūšanai. Ceram, ka ilgtermiņā tas palīdzēs risināt kvalificēta darbaspēka trūkumu reģionā,” uzsver CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 13 500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 26.oktobra plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 30.novembrim. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 31.maijam. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes inženierzinātņu popularizēšanai bērnu un jauniešu vidū
 • Konkursa prioritātes:ārpusskolas aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli;droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);veicināt izglītošanu un preventīvos pasākumus par vides aizsardzības, saglabāšanas un racionālu dabas resursu izmantošanu;aktivitātes, kas veicina Brocēnu un Saldus novada kultūrmantojuma saglabāšanu. Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2016. gada 26.oktobrim Projektu pieteikumu var iesniegt:biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā. Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā atbalsta summa ir 13500 EUR. Projektam minimālā piešķiramā summa nav noteikta. Maksimālā piešķiramā summa projekta pieteikumam 1500 EUR. Informatīvie semināri, kuros tiks sniegtas konsultācijas par projektu pieteikumu rakstīšanu un izmaiņām projekta pieteikuma dokumentos:Brocēnos -30.septembrī, plkst.13.00, Brocēnu novada dome ēkā, 3.stāva zālē, Lielcieceres ielā 3. Brocēni.Saldū – 30.septembrī, plkst.15.00, 1.stāva sēžu zālē, Avotu iela 12, Saldus. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu projekta vērtēšanā.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Saldus un Brocēnu novados
 • „Savas deviņus gadus ilgās darbības laikā fonds ir kļuvis par nozīmīgu sadarbības partneri Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanā. Šajos novados atrodas uzņēmuma CEMEX lielākās ražošanas struktūrvienības – cementa rūpnīca, kaļķakmens un mālu atradnes. Esam gandarīti, ka pagājušogad, uzņēmumam pieņemot lēmumu par minerālmateriālu biznesa jomas paplašināšanu, tika izvērsta arī CEMEX Iespēju fonda darbības teritorija, vispirms projektu konkursu izsludinot Madonas novadā un šogad arī Talsu un Tukuma novados. Aicinām interesentus izmantot iespēju īstenot novadu dzīves kvalitāti veicinošas iniciatīvas,” stāsta nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” valdes locekle Linda Ozola. Pirmā Tukuma un Talsu novadu projektu konkursa prioritātes izvēlētas pamatojoties uz fonda un konkursa mērķi. Fonds atbalstīs projektus, kuros tiks veicināta droša un veselīga dzīves vide, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabašanu, kā arī projekti, kuros tiks veicinātas vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes kultūras, sporta un sociālās jomās. Projektu konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Talsu un Tukuma novadu pašvaldības iestādes.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs arī Talsu un Tukuma novadu iedzīvotāju iniciatīvas
 • Salīdzinot ar 2014.gadu, uzņēmuma apgrozījums un peļņa 2015. gadā samazinājās dēļ vairākiem faktoriem – pieprasījuma samazinājuma Latvijas būvniecības tirgū, eksporta ierobežojumiem uz Krievijas tirgu, Krievijas rubļa vērtības krituma, kā arī kavēšanās ar obligātās iepirkuma komponentes (OIK) atlaides piemērošanu Latvijas energoietilpīgiem uzņēmumiem. Tajā pat laikā CEMEX 2015. gadā turpināja veikt investīcijas savā darbībā, veicot kapitālieguldījumus vairāk nekā 12 miljonu eiro apmērā ietekmes uz vidi, ražošanas efektivitātes un darba drošības uzlabojumu ieviešanai, kā arī meitas sabiedrības SIA “CEMEX Materiāli” (iepriekš SIA “Rudus”) un transportbetona rūpnīcas un cementa termināļa Rīgā iegādei. Tiek plānots, ka šīs investīcijas turpmākajos gados sniegs būtisku pievienoto vērtību CEMEX uzņēmumam. „Lai gan 2015. gads bija izaicinājumiem pilns dažos no mūsu tirgiem, mēs pieņēmām lēmumu veikt investīcijas minerālmateriālu biznesa attīstīšanā Latvijā, lai paplašinātu komerciālo piedāvājumu mūsu klientiem. Mēs sagaidām, ka šis investīcijas palīdzēs uzlabot mūsu darbības rezultātus nākamajos gados. Papildus mēs esam paplašinājuši klientiem piedāvāto produktu klāstu ar valčbetona tehnoloģiju un ceļu pamatnes minerālmateriālu samaisīšanas ar cementu pakalpojumu.
  2015. gadā CEMEX veicis investīcijas 12 miljonu eiro apmērā
 • Šī cementa marka būs pieejama 25 kg maisos ar nosaukumu „CEMEX RAPID CEMENT” (CEM I 42,5R). Šim cementam raksturīga īpaši paaugstināta stiprība cietēšanas sākuma periodā, un tas ir piemērots darbiem pazeminātas temperatūras apstākļos, tāpēc tā izmantošana ļauj veikt būvniecības darbus ātrākā laikā un patērējot mazāku daudzumu cementa, kas savukārt ražotājiem dod iespēju efektīvi izmantot savas ražošanas jaudas. RAPID cementa marku ieteicams izmantot betona konstrukciju un tiltu būvniecībā, kā arī dažādu betona elementu un trotuāru plātņu ražošanā. Cementa saiņošani izmantoti maisi, kuros iestrādāts papildus plastikāta slānis, lai nodrošinātu, ka cements ilgāk uzglabājas sauss. Līdz šim šīs markas cements bija nopērkams tikai nesaiņotā veidā un lielos apjomos kā izejmateriāls, kuru tā kvalitātes īpašību dēļ iecienījuši Latvijas un ārzemju dzelzsbetona, bruģakmens un citi betona elementu ražotāji. Tāpat kā šobrīd patērētājiem jau zināmās cementa markas – „CEMEX SUPER CEMENT” (CEM I 42,5N) un „CEMEX NORMAL CEMENT” (CEM II A-LL 42,5N) – arī RAPID cements ir ražots no Latvijā iegūtiem izejmateriāliem.
  CEMEX papildina saiņotā cementa produkcijas klāstu ar īpaši stipra cementa marku
 • Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidusskolu 12.klašu skolēni, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbosies pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un Brocēnu un Saldus pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu pulciņos. Katru gadu stipendiju var iegūt viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksās studiju maksu, kā arī nodrošinās ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma). Savukārt uzņēmums CEMEX stipendiātiem nodrošinās apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai inženierzinātnēs
 • „Konkurss Madonas novadā tiek organizēts jau otro gadu, tāpēc mūs īpaši priecē, ka būtiski pieaugusi vietējo organizāciju un pašvaldības institūciju aktivitāte. Šoreiz kopumā saņēmām 17 projektu pieteikumus, kas ir par sešiem projektiem vairāk nekā pagājušā gadā. 2015.gadā atbalstu saņēmušie projekti jau ir īstenoti, un to rezultāti priecē vietējos iedzīvotājus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. 2016.gadā Madonas novadā ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu tiks labiekārtota Madonas evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorija un Dzelzavas pagasta centrs, kur tiks uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Latvijas sarkanais krusts iegādāsies jaunu inventāru pirmās palīdzības apmācības nodrošināšanai, bet Madonas mākslas skolā bērni varēs apgūt grafikas pamatus ar jaunām planšetēm.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda atklātais projektu pieteikumu konkurss Madonas novadam
 • „Pavasara konkursā saņēmām 29 projektu pieteikumus ar kopējo lūgto atbalsta summu 37 881 eiro. Saskaņā ar komisijas vērtējumu finansiālais atbalsts tika piešķirts 11 projektiem, no kuriem 3 tiks īstenoti Brocēnu novadā un 8 - Saldus novadā. Konkursā vislielāko pieteikumu skaitu saņēmām vietējo kopienu (pagasta, pilsētas, novada) atpazīstamības veicināšanas prioritātē”, stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas saistītas ar sociālās līdzatbildības veicināšanu, eksakto priekšmetu apguves veicināšanu, zaļā dzīvesveida veicināšanu, kā arī vietējo kopienu popularizēšanu. Ar fonda atbalstu Saldus novada Jaunlutriņos tiks ierīkots mazdārziņš un siltumnīca, kur Jaunlutriņu mazpulku dalībnieki audzēs dārzeņus pagasta ļaudīm, kas nonākuši grūtībās. Biedrība „Ilizanna” sniegs iespēju iepazīt Kapelleru dzimtu un Saldus vēsturi ar animētu fotogrāfiju starpniecību, Brocēnos tiks organizētas koka automodeļu sacensības, Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādes „Īkstīte” un „Pasaciņa” veicinās dabas mācības apguvi ar interaktīvām spēlēm un nodarbībām brīvdabā. Savukārt Blīdenē un Airītēs tik sakoptas un labiekārtotas parka teritorijas.
  Ar 11 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pavasara projektu pieteikumu konkurss
 • Projektu konkursā var piedalīties Madonas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Madonas novada pašvaldības iestādes. „Esam gandarīti, ka 2015.gadā īstenotajā pirmajā projektu konkursā Madonas novadā ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu īstenoti seši projekti, kas snieguši ieguldījumu vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanā. Arī šogad fonds turpinās atbalstīt Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvas,” stāsta Mairita Blūma, „CEMEX Iespēju fonda” vadītāja. Komisija, kuru veido divi Madonas novada iedzīvotāji un trīs CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa ir 4500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 800 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 25.maija plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 30.jūnijam. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 31.decembrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas. Savukārt konkursa nolikums pieejams: www.cemexiespejufonds.lv, www.cemex.lv, www.madona.lv.Konkursa nolikumsPieteikuma veidlapaMetodiskie norādījumi veidlapas aizpildīšanaiVērtēšanas kritērijiAtskaites veidlapa
  „CEMEX Iespēju fonds” izsludina konkursu Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvām
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved