Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • CEMEX Ventures izsludina pirmo Atvērto projektu konkursu, kuram pieteikumus var iesniegt sākot no 29.marta līdz šī gada 24.maijam. Projektu konkursā var piedalīties ikviens, kurš vēlas attīstīt un īstenot inovatīvus un vai/uz tehnoloģijām balstītus biznesa modeļus būvniecības industrijā, piemēram, start-up uzņēmumi, uzņēmēji un inovāciju izstrādātāji. CEMEX Ventures izskatīs idejas jebkurā no to izstrādes stadijām, kas nozīmē, ka var iesniegt idejas, kuru autors izstrādājis tikai konceptu vai jau attīstījis, piemēram, projekta prototipu. Izstrādātajām idejām nav jābūt saistītām tikai ar būvniecības materiāliem, bet gan balstītām uz četrām, plašākas būvniecības industrijas ekosistēmas jomām - pilsētvides attīstību, sadarbības veicināšanu būvniecības industrijā kopumā, jauniem būvniecības trendiem un tehnoloģijām un jaunu finanšu resursu projektu radīšanu un attīstību. Balstoties uz CEMEX Ventures projektu atlases kritērijiem, vislabākās idejas vai projekti tiks iesniegti izvērtēšanai CEMEX augstākās vadības līmeņa komandai. Idejas, kuras uzvarēs šajā posmā, iegūs finansiālo atbalstu, kā arī konsultācijas un pieeju būvniecības ekspertu zināšanām un infrastruktūrai, kas palīdzēs tās īstenot.
  CEMEX Ventures izsludina pirmo atvērto projektu pieteikumu konkursu
 • Šī konkursa prioritātes ir aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu un veselīgu dzīves veidu, indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to, kā arī pasākumi iedzīvotāju piederības veicināšanai savai pilsētai, pagastam/novadam vai valstij. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 15 000 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 27.marta plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 28.aprīlim. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 31.oktobrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas. Savukārt 3.martā gan Brocēnos, gan Saldū norisināsies informatīvie semināri. Vairāk informācijas par semināriem meklē fonda sociālo mediju profilos Facebook un draugiem.lv, kā arī mājaslapā.
  „CEMEX Iespēju fonds” turpina atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas Brocēnu un Saldus novados
 • Konkurss notiks astoņās kārtās, katras kārtas ilgums – divas nedēļas. Katrs skolēns konkursā piedalās individuāli. Konkursa noslēgumā labākie dalībnieki saņems balvas no LOB, “CEMEX” un SIA “Motacilla”. Konkursa pirmās kārtas uzdevums: jāizgatavo dzērve, kuras trafaretu un izgatavošanas paraugu atradīsiet žurnāla “Putni dabā” pielikumā bērniem (elektroniski pieejams http://putnidaba.lv/berniem/ un katrai skolai nosūtīts arī pa pastu; ja vēlaties iegādāties drukāto eksemplāru, sazinieties ar LOB). Dzērves tiks vērtētas pēc tā, kā tās izskatās un kā tiks prezentētas. Proti, skolēnam ir iespēja to nofotografēt, nofilmēt vai atnest mums Skolas ielā 3, Rīgā, vai brīvi izdomāt, kā mums parādīt, kā izgatavotā dzērve izskatās. Dzērves fotoattēlu sūtīt pa pastu Skolas iela 3, Rīgā, LV-1010 vai tāpat kā video sūtīt uz e-pasta adresi putni@lob.lv. Iesūtīšanas pēdējais datums: 2017. gada 16. janvāris. Nākamā kārta tiks izsludināta 16. janvārī. Informācija par nākamajām kārtām tiks izsludināta interneta vietnē www.lob.lv, kā arī nosūtīta iepriekšējo kārtu dalībniekiem un interesentiem, kuri uz e-pastu putni@lob.lv pieteikuši vēlmi saņemt šādu informāciju.
  Konkurss skolēniem “Iepazīsti putnu pasauli”
 • „Ar 2016.gadu esam paplašinājuši atbalstāmo novadu loku, šogad pirmo reizi projektu konkurss izsludināts Talsu un Tukuma novados. Esam priecīgi par lielo atsaucību, saņemot 23 projektu pieteikumus, no kuriem komisija finansējumu piešķīrusi 6 projektiem. Vēlam veiksmi finansiālo atbalstu ieguvušo projektu īstenošanā. Nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2017.gadā,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Talsu un Tukuma novadu iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Ar fonda atbalstu Talsu novada Valdemārpils vidusskolā izveidos divas kompastu tvertnes un notiks informatīvie pasākumi par biloģisko atkritumu pārstrādi un dabas resursu otrreizeju izmantošanu, Pastendes pamatskola sadarbībā ar vecākiem un skolas personālu veidos fizisko aktivitāšu laukumu, bet biedrība „Likteņdzirnas” sadarbībā ar pansionātu „Lauciene” labiekārtos atpūtas laukumu un ierīkos ugunkura vietu.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pirmais projektu konkurss Talsu un Tukuma novados
 • „Šajā konkursā saņēmām 34 projektu pietekumus ar kopējo lūgto atbalsta summu 43 943 eiro. Saskaņā ar komisijas vērtējumu finansiālais atbalsts tika piešķirts 12 projektiem, kas saņēmuši lielāko punktu skaitu,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Ar fonda atbalstu Saldus un Brocēnu novados tiks veicināta eksakto zinību apguve - Druvas vidusskolā norisināsies jauno programmētāju apmācības, bet Saldus vidusskolā būs robotikas pulciņš. Bērnudārzā „Īsktīte” norisināsies mazo pētnieku darbnīcās, ģimeņu biedrība „Ligzda” sadarbībā ar bērnudārzu „Mūsmājas” izveidos zinātkāres istabu mazajiem, bet biedrība „Taurenītis 3” piedavās iespēju bērniem kopā ar vecākiem apgūt dabazinības izmantojot projektā iegādātās spēles un eksperimentu komplektus. Rūpēs par veselīgu dzīves vidi bērnudārzs „Cerībiņa” izveidos sensorās vides telpu, kas piemērota bērniem ar īpašam vajadzībām, bet bērnudārzā „Pasaciņa” bērni kopā ar vecākiem apgūs drošību uz ceļa un veselīgas ēšanas prasmes, Saldus rajona attīstības biedrība jaunajiem vecākiem piedāvās apgūt jaunas prasmes un iemaņas saskarsmē ar bērniem, kas veicinās savastarpējo uzticēšanos un saliedētību.
  Ar 12 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda konkurss Saldus un Brocēnu novados
 • Pasākuma ietvaros LOB un uzņēmuma CEMEX pārstāvji sumināja iepriekšējā mācību gada aktīvākās skolas un aicināja skolotājus darboties programmā arī turpmāk. Skolotāji dalījās savā pieredzē, izmantojot LOB sagatavotos materiālus savā skolā. Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs uzsver: “Bērnu atrautība no dabas kļūst par arvien nozīmīgāku dabas aizsardzības problēmu, tāpēc esam pateicīgi tiem skolotājiem, kas strādā, lai nodrošinātu, ka dabiskā bērna interese par dzīvo visapkārt neapsīktu, un ceram, ka LOB programma “Putni un mēs” būs noderīgs palīgs šajā darbā.” 2015./2016. mācību gadā visaktīvākā programmas skola – Valmieras Pārgaujas sākumskola ar skolotāju Agnesi Neiju priekšgalā – saņēma īpašo CEMEX Dabas grāmatu sērijas izdevumu, kurā apkopoti pasaulē slavenu dabas fotogrāfu labākie darbi, un “Zvaignze ABC” izdoto grāmatu “Putnu dziesmas. 150 pazīstami putni un to dziesmas”. Šo skolu apciemos arī ornitologs ar lekciju. Titulu “Ļoti aktīva skola” un grāmatu “Putnu dziesmas” saņēma Auces vidusskola (skolotāja Aija Bensone), Sākumskola “Taurenītis” (Ēva Krēsla), Ugāles vidusskola (Irēna Lakše) un Ventspils 4.
  Skolotāji tiek aicināti iesaistīties programmā “Putni un mēs”
 • Turpinot iepriekšējo Dabas aizsardzības grāmatu sēriju izcilības tradīciju, „Cerību ģeogrāfija” apvieno neparastas fotogrāfijas ar tiešu vēstījumu - brīdināt mūs par steidzamo nepieciešamību saglabāt planētas izzūdošos dabas resursus. Šīs grāmatas tapšanā CEMEX bijis gods sadarboties ar tādām organizācijām kā „Conservation International”, „Earth in Focus” un „The Wild Foundation”. Šo organizāciju ieguldījums „Cerību ģeogrāfijas” izveidošanā ir neatsverams, ļaujot CEMEX aicinājumam saglabāt pirmatnējos mežus un to bagātīgo bioloģisko daudzveidību sasniegt miljoniem cilvēku. Grāmata „Cerību ģeogrāfija. Glābjot pēdējos pirmatnējos mežus” veltīta vides, kultūras un garīgajai vērtībai, kas piemīt pirmatnējiem mežiem, kuri no planētas izzūd cilvēku darbības dēļ. Šīs mežu ekosistēmas pārstrādā lielus oglekļa daudzumus, nodrošina tik ļoti vērtīgā svaigā ūdens ieguvi, atbalsta vairāk nekā 400 miljonus cilvēku dzīvību visā pasaulē un sniedz sēklas mežu atjaunošanai izcirstās teritorijās. Pirmatnējo mežu saglabāšana ir būtisks uzdevums, lai samazinātu fosilo kurināmo izmantošanu. Tropisko mežu aizsardzība, atjaunošana un apmežošana vien varētu nodrošināt 50% no zinātnieku aprēķinātajiem nepieciešamajiem klimata pārmaiņu uzlabojumiem tuvāko 50 gadu laikā.
  CEMEX izdod grāmatu „Cerību ģeogrāfija: Glābjot pēdējos pirmatnējos mežus”
 • „Sākoties jaunajam mācību gadam, rudens konkursā kā vienu no galvenajām atbalsta prioritātēm esam iekļāvuši bērnu un jauniešu intereses veicināšanu par eksaktajām zinātnēm. Šāda veida aktivitātes palīdzēs arvien vairāk jauniešu izdarīt savu izvēli par labu ar inženierzinātnēm saistītu nākotnes profesiju iegūšanai. Ceram, ka ilgtermiņā tas palīdzēs risināt kvalificēta darbaspēka trūkumu reģionā,” uzsver CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 13 500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 26.oktobra plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 30.novembrim. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 31.maijam. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes inženierzinātņu popularizēšanai bērnu un jauniešu vidū
 • Konkursa prioritātes:ārpusskolas aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli;droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);veicināt izglītošanu un preventīvos pasākumus par vides aizsardzības, saglabāšanas un racionālu dabas resursu izmantošanu;aktivitātes, kas veicina Brocēnu un Saldus novada kultūrmantojuma saglabāšanu. Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2016. gada 26.oktobrim Projektu pieteikumu var iesniegt:biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā. Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā atbalsta summa ir 13500 EUR. Projektam minimālā piešķiramā summa nav noteikta. Maksimālā piešķiramā summa projekta pieteikumam 1500 EUR. Informatīvie semināri, kuros tiks sniegtas konsultācijas par projektu pieteikumu rakstīšanu un izmaiņām projekta pieteikuma dokumentos:Brocēnos -30.septembrī, plkst.13.00, Brocēnu novada dome ēkā, 3.stāva zālē, Lielcieceres ielā 3. Brocēni.Saldū – 30.septembrī, plkst.15.00, 1.stāva sēžu zālē, Avotu iela 12, Saldus. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu projekta vērtēšanā.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Saldus un Brocēnu novados
 • „Savas deviņus gadus ilgās darbības laikā fonds ir kļuvis par nozīmīgu sadarbības partneri Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanā. Šajos novados atrodas uzņēmuma CEMEX lielākās ražošanas struktūrvienības – cementa rūpnīca, kaļķakmens un mālu atradnes. Esam gandarīti, ka pagājušogad, uzņēmumam pieņemot lēmumu par minerālmateriālu biznesa jomas paplašināšanu, tika izvērsta arī CEMEX Iespēju fonda darbības teritorija, vispirms projektu konkursu izsludinot Madonas novadā un šogad arī Talsu un Tukuma novados. Aicinām interesentus izmantot iespēju īstenot novadu dzīves kvalitāti veicinošas iniciatīvas,” stāsta nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” valdes locekle Linda Ozola. Pirmā Tukuma un Talsu novadu projektu konkursa prioritātes izvēlētas pamatojoties uz fonda un konkursa mērķi. Fonds atbalstīs projektus, kuros tiks veicināta droša un veselīga dzīves vide, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabašanu, kā arī projekti, kuros tiks veicinātas vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes kultūras, sporta un sociālās jomās. Projektu konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Talsu un Tukuma novadu pašvaldības iestādes.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs arī Talsu un Tukuma novadu iedzīvotāju iniciatīvas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved