Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • “2016. gads bija kārtējais gads, kurš apliecināja prasmīga un aizrautīga darbaspēka nozīmi mūsu biznesā. Lai gan 2016. gadā Latvijā bija vērojama samazināta aktivitāte būvniecības sektorā visās mūsu produktu grupās – cementā, minerālmateriālos un betonā, kā arī tika pārtraukts mūsu ražotā cementa eksports uz Krievijas tirgu, mums izdevās noslēgt gadu ar ļoti labiem klientu apmierinātības rādītājiem, uzlabotu EBITDA un bez neviena drošības negadījuma. Lai samazinātu negatīvo faktoru ietekmi, mēs veicām ieguldījumus efektivitātes pasākumos izmaksu struktūras uzlabošanai un iestrādes cementa eksporta apjomu veicināšanai uz esošajiem Eiropas kaimiņvalstu tirgiem 2017. gadā,” stāsta Greiems Rasels, CEMEX izpilddirektors Baltijas valstīs, Somijā un Krievijā. Izšķirošs faktors, kurš ietekmēja uzņēmuma darbību un pārdošanas apjomus eksporta tirgos, bija ieilgušais valdības apstiprinātā elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) samazinājuma energoietilpīgiem uzņēmumiem saskaņošanas process ar Eiropas Komisiju. OIK nozīmīgi ietekmē Latvijas uzņēmumu ražošanas izmaksas un starptautisko konkurētspēju, tāpēc tā plānotais samazinājums tuvākajos gados uzlabos CEMEX eksporta apjomus. CEMEX 2016.
  CEMEX apgrozījums Latvijā 2016. gadā – 58 miljoni eiro
 • „Šogad izvertēšanai saņēmām 10 projektu pieteikumus, no kuriem seši iesniedzēji projektu konkursā piedalījās pirmo reizi. Komisija lēma par atbalsta piešķiršanu 6 labākajiem projektiem. Sagaidām, ka arī šī gada atbalstītie projekti sniegs gandarījumu gan projekta īstenotājiem, gan Madonas novada iedzīvotājiem,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Konkursā atbalstīti projekti un aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Ar fonda atbalstu Madonas novada bibliotēka iegādāsies izglītojošas spēles, bet Ļaudonas pagastā tiks īstenoti divi projekti - bērnudārzs „Brīnumdārzs” rūpēs par bērniem drošu vidi, aprīkos durvju ailes, mēbeļu un sienu stūrus ar atbilstošu drošības aprīkojumu, un pansionāts „Ļaudona” veiks vides labiekārtošanas darbus, iztīrot teritorijā esošo dīķi. Savukārt biedrība „Mēs Dzelzavai” projekta ietvaros iegādāsies divus ārā trenažierus, tā veicinot Dzelzavas pagasta iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, bet Ošupes pagasta Degumniekos tiks izveidots jauniešu centrs.
  Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu Madonas novadā īstenos 6 sabiedriskās iniciatīvas
 • Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātņu programmās kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidējās izglītības iestāžu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, būvmateriālu ražošanas uzņēmuma „CEMEX” un Brocēnu un Saldus novadu pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātnēs
 • Kopumā projektu konkursā tika iesniegti 25 projektu pieteikumi par kopējo atbalsta summu – 32 108 eiro. „Īpaši aktīvas šoreiz bija Saldus novada iestādes un biedrības, kas iesniedza 21 projektu pieteikumu.Esam gandarīti, ka puse no visiem atbalstītajiem projektiem veicinās bērnu un skolēnu interesi par eksaktajām zinībām, kas bija šī konkursa galvenā prioritāte,” informē CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Seši projekti, kas saņēmuši finansējumu, veicinās eksakto zinību apguvi bērnu un jauniešu vidū. Eksperimentēs un jaunas zināšanas apgūs Kursīšu pamatskolas, Cieceres internātpamatskolas skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” bērni. Savukārt Striķu pamatskola un ģimeņu biedrība „Ligzda” organizēs vasaras nometnes Brocēnu un Saldus novada bērniem, bet Druvas vidusskolā norisinās 3D printera nodarbības. Trīs projekti vērsti uz veselīgas dzīves veida un aktivitāšu veicināšanu - ar fonda atbalstu Jaunlutriņu pamatskolā un bērnudārzā „Pasaciņa” tiks iekārtotas atpūtas un izziņas istabas, Ezerē biedrība „Pirmā stīga” veiks telpu remontu, kurā iekārtot trenažieru zāli, bet biedrība „J.F.X.” iegādāsies dip-dap velosipēdus un drošības ekipējumu pašiem mazākajiem velobraucējiem.
  Ar 12 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda konkurss Brocēnu un Saldus novados
 • CEMEX Ventures izsludina pirmo Atvērto projektu konkursu, kuram pieteikumus var iesniegt sākot no 29.marta līdz šī gada 24.maijam. Projektu konkursā var piedalīties ikviens, kurš vēlas attīstīt un īstenot inovatīvus un vai/uz tehnoloģijām balstītus biznesa modeļus būvniecības industrijā, piemēram, start-up uzņēmumi, uzņēmēji un inovāciju izstrādātāji. CEMEX Ventures izskatīs idejas jebkurā no to izstrādes stadijām, kas nozīmē, ka var iesniegt idejas, kuru autors izstrādājis tikai konceptu vai jau attīstījis, piemēram, projekta prototipu. Izstrādātajām idejām nav jābūt saistītām tikai ar būvniecības materiāliem, bet gan balstītām uz četrām, plašākas būvniecības industrijas ekosistēmas jomām - pilsētvides attīstību, sadarbības veicināšanu būvniecības industrijā kopumā, jauniem būvniecības trendiem un tehnoloģijām un jaunu finanšu resursu projektu radīšanu un attīstību. Balstoties uz CEMEX Ventures projektu atlases kritērijiem, vislabākās idejas vai projekti tiks iesniegti izvērtēšanai CEMEX augstākās vadības līmeņa komandai. Idejas, kuras uzvarēs šajā posmā, iegūs finansiālo atbalstu, kā arī konsultācijas un pieeju būvniecības ekspertu zināšanām un infrastruktūrai, kas palīdzēs tās īstenot.
  CEMEX Ventures izsludina pirmo atvērto projektu pieteikumu konkursu
 • Šī konkursa prioritātes ir aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm, sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu un veselīgu dzīves veidu, indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to, kā arī pasākumi iedzīvotāju piederības veicināšanai savai pilsētai, pagastam/novadam vai valstij. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 15 000 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 27.marta plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 28.aprīlim. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 31.oktobrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas. Savukārt 3.martā gan Brocēnos, gan Saldū norisināsies informatīvie semināri. Vairāk informācijas par semināriem meklē fonda sociālo mediju profilos Facebook un draugiem.lv, kā arī mājaslapā.
  „CEMEX Iespēju fonds” turpina atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas Brocēnu un Saldus novados
 • Konkurss notiks astoņās kārtās, katras kārtas ilgums – divas nedēļas. Katrs skolēns konkursā piedalās individuāli. Konkursa noslēgumā labākie dalībnieki saņems balvas no LOB, “CEMEX” un SIA “Motacilla”. Konkursa pirmās kārtas uzdevums: jāizgatavo dzērve, kuras trafaretu un izgatavošanas paraugu atradīsiet žurnāla “Putni dabā” pielikumā bērniem (elektroniski pieejams http://putnidaba.lv/berniem/ un katrai skolai nosūtīts arī pa pastu; ja vēlaties iegādāties drukāto eksemplāru, sazinieties ar LOB). Dzērves tiks vērtētas pēc tā, kā tās izskatās un kā tiks prezentētas. Proti, skolēnam ir iespēja to nofotografēt, nofilmēt vai atnest mums Skolas ielā 3, Rīgā, vai brīvi izdomāt, kā mums parādīt, kā izgatavotā dzērve izskatās. Dzērves fotoattēlu sūtīt pa pastu Skolas iela 3, Rīgā, LV-1010 vai tāpat kā video sūtīt uz e-pasta adresi putni@lob.lv. Iesūtīšanas pēdējais datums: 2017. gada 16. janvāris. Nākamā kārta tiks izsludināta 16. janvārī. Informācija par nākamajām kārtām tiks izsludināta interneta vietnē www.lob.lv, kā arī nosūtīta iepriekšējo kārtu dalībniekiem un interesentiem, kuri uz e-pastu putni@lob.lv pieteikuši vēlmi saņemt šādu informāciju.
  Konkurss skolēniem “Iepazīsti putnu pasauli”
 • „Ar 2016.gadu esam paplašinājuši atbalstāmo novadu loku, šogad pirmo reizi projektu konkurss izsludināts Talsu un Tukuma novados. Esam priecīgi par lielo atsaucību, saņemot 23 projektu pieteikumus, no kuriem komisija finansējumu piešķīrusi 6 projektiem. Vēlam veiksmi finansiālo atbalstu ieguvušo projektu īstenošanā. Nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2017.gadā,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Talsu un Tukuma novadu iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Ar fonda atbalstu Talsu novada Valdemārpils vidusskolā izveidos divas kompastu tvertnes un notiks informatīvie pasākumi par biloģisko atkritumu pārstrādi un dabas resursu otrreizeju izmantošanu, Pastendes pamatskola sadarbībā ar vecākiem un skolas personālu veidos fizisko aktivitāšu laukumu, bet biedrība „Likteņdzirnas” sadarbībā ar pansionātu „Lauciene” labiekārtos atpūtas laukumu un ierīkos ugunkura vietu.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pirmais projektu konkurss Talsu un Tukuma novados
 • „Šajā konkursā saņēmām 34 projektu pietekumus ar kopējo lūgto atbalsta summu 43 943 eiro. Saskaņā ar komisijas vērtējumu finansiālais atbalsts tika piešķirts 12 projektiem, kas saņēmuši lielāko punktu skaitu,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Ar fonda atbalstu Saldus un Brocēnu novados tiks veicināta eksakto zinību apguve - Druvas vidusskolā norisināsies jauno programmētāju apmācības, bet Saldus vidusskolā būs robotikas pulciņš. Bērnudārzā „Īsktīte” norisināsies mazo pētnieku darbnīcās, ģimeņu biedrība „Ligzda” sadarbībā ar bērnudārzu „Mūsmājas” izveidos zinātkāres istabu mazajiem, bet biedrība „Taurenītis 3” piedavās iespēju bērniem kopā ar vecākiem apgūt dabazinības izmantojot projektā iegādātās spēles un eksperimentu komplektus. Rūpēs par veselīgu dzīves vidi bērnudārzs „Cerībiņa” izveidos sensorās vides telpu, kas piemērota bērniem ar īpašam vajadzībām, bet bērnudārzā „Pasaciņa” bērni kopā ar vecākiem apgūs drošību uz ceļa un veselīgas ēšanas prasmes, Saldus rajona attīstības biedrība jaunajiem vecākiem piedāvās apgūt jaunas prasmes un iemaņas saskarsmē ar bērniem, kas veicinās savastarpējo uzticēšanos un saliedētību.
  Ar 12 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda konkurss Saldus un Brocēnu novados
 • Pasākuma ietvaros LOB un uzņēmuma CEMEX pārstāvji sumināja iepriekšējā mācību gada aktīvākās skolas un aicināja skolotājus darboties programmā arī turpmāk. Skolotāji dalījās savā pieredzē, izmantojot LOB sagatavotos materiālus savā skolā. Viesturs Ķerus, LOB valdes priekšsēdētājs uzsver: “Bērnu atrautība no dabas kļūst par arvien nozīmīgāku dabas aizsardzības problēmu, tāpēc esam pateicīgi tiem skolotājiem, kas strādā, lai nodrošinātu, ka dabiskā bērna interese par dzīvo visapkārt neapsīktu, un ceram, ka LOB programma “Putni un mēs” būs noderīgs palīgs šajā darbā.” 2015./2016. mācību gadā visaktīvākā programmas skola – Valmieras Pārgaujas sākumskola ar skolotāju Agnesi Neiju priekšgalā – saņēma īpašo CEMEX Dabas grāmatu sērijas izdevumu, kurā apkopoti pasaulē slavenu dabas fotogrāfu labākie darbi, un “Zvaignze ABC” izdoto grāmatu “Putnu dziesmas. 150 pazīstami putni un to dziesmas”. Šo skolu apciemos arī ornitologs ar lekciju. Titulu “Ļoti aktīva skola” un grāmatu “Putnu dziesmas” saņēma Auces vidusskola (skolotāja Aija Bensone), Sākumskola “Taurenītis” (Ēva Krēsla), Ugāles vidusskola (Irēna Lakše) un Ventspils 4.
  Skolotāji tiek aicināti iesaistīties programmā “Putni un mēs”
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved