Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • CEMEX Iespēju fonds ceturtajā projektu konkursā piešķīris finansējumu 11 izglītības projektu realizēšanai Saldus rajonā. Atbilstoši konkursa nolikumam, atbalstīti projekti, kas veicina eksakto un dabas zinību apguvi un popularizē interesi par tehniskajām profesijām jauniešu vidū. CEMEX Iespēju fonds atbalstījis Jaunauces pamatskolas projektu "Jaunauces pamatskolas dabas zinātņu pasākumu cikls "Ķēdes reakcija"", Druvas vidusskolas projektu "Kurzemes jauno programmētāju skolas ziemas sesija", Ezeres vidusskolas projektu "Saistoša "Sarežģīto zinātņu" izpratne", biedrības "Gaismas pusē" projektu "Mācies darot!", biedrības “Drošas dzīves vides attīstības biedrība “Oāze"" projektu "Es - vesels dabā", Cieceres internāta pamatskolas projektu "Pie dabas – dabā", Brocēnu novada Blīdenes pamatskolas projektu "Skaties, vēro, mācies!", Rubas pamatskolas projektu "Praktiska gudrība labai dzīvei", biedrības "Mantinieki" projektu "Tuvāk dabai", Saldus pilsētas 2.vidusskolas projektu "Matemātikas kabinetu pilnveidošana Saldus pilsētas 2.vidusskolā" un Lauku Jaunatnes Muzikālās Attīstības un Izglītības Biedrības projektu "Nezinīšu ceļojums skaņu un gaismas pasaulē". Projekti tiks īstenoti līdz 2009.gada 31.maijam. Projektu konkursam kopumā tika iesniegti 20 pieteikumi.
  CEMEX Iespēju fonds atbalsta 11 izglītības projektu īstenošanu
 • Dr. Uve Lubjūns (Uwe Lubjuhn) (47) kļuvis par CEMEX cementa ražošanas direktoru un valdes locekli. Iepriekš bijis CEMEX Deutschland AG cementa ražošanas attīstības vadītājs (2005 – 2007). Pirms tam vadījis četras West Cluster Germany cementa ražotnes (1994 - 2004). Ieguvis Inžinierzinātņu maģistra grādu un doktora grādu Clausthal tehniskajā universitātē Vācijā, aizstāvot pētījumu par smalcināšanas procesu augsta spiediena rotējošās dzirnavās.
  Par CEMEX valdes locekli kļuvis Dr. Uve Lubjūns
 • 2008. gada 2.septembrī CEMEX Iespēju fonds izsludināja projektu konkursu, uz kuru saņemti 20 projektu pieteikumi. Līdz 3.novembrim tos izvērtēs komisija, kuru veido CEMEX un Saldus rajona iedzīvotāju pārstāvji, lemjot, kuriem no projektu pieteicējiem piešķirt konkursam atvēlētos līdzekļus. Šī projektu konkursa prioritātes ir izglītojoši projekti, kas veicina un popularizē eksakto un dabas zinību apguvi dažādām sociālajām grupām, un popularizē jauniešu interesi par tehniskajām profesijām. Fonda atbalstu saņēmušie projekti tiks publicēti Saldus rajona mājas lapā www.saldus.lv un www.salduspilseta.lv š.g. 3.novembrī. CEMEX Iespēju fonds ir CEMEX izveidota iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt rajona attīstību, ļaujot pašiem iedzīvotājiem lemt par attīstības prioritātēm. Projektu vērtēšanas komisijā darbojas 4 sabiedrības pārstāvji un 3 uzņēmuma pārstāvji. Kopš fonda dibināšanas 2007. gada maijā ir realizēti jau 3 konkursi un atbalstīti 46 vietējie projekti, kas vērsti uz vides sakopšanu un saglabāšanu, infrastruktūras uzlabošanu, vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un interešu un izglītības programmu pieejamības nodrošināšanu dažādām iedzīvotāju vecuma grupām. CEMEX ir viens no pasaules līderiem celtniecības materiālu ražošanā.
  CEMEX Iespēju fonds saņēmis 20 projektu pieteikumus
 • 2008. gada 2.septembrī CEMEX Iespēju fonds izsludina š.g. otro atklātu projektu pieteikumu konkursu ar mērķi veicināt Brocēnu un Saldus rajona iedzīvotāju izglītības iespējas. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz 1.oktobrim. Komisija, kuru veido Saldus rajona iedzīvotāji un CEMEX pārstāvji, izvērtēs projektus līdz 3.novembrim. Projektu pieteikumu var iesniegt biedrības un nodibinājumi, neformālas sabiedrības grupas, kā arī Saldus rajona pašvaldību iestādes. Projektu konkursa prioritātes ir izglītojoši projekti, kas veicina un popularizē eksakto un dabas zinību apguvi dažādām sociālajām grupām, un popularizē jauniešu interesi par tehniskajām profesijām. "CEMEX Iespēju fonds atbalsta projektus, kas ilgtermiņā uzlabo Saldus rajona iedzīvotāju dzīves kvalitāti – ir sakārtoti piebraucamie ceļi uz tūristu apskates objektiem, ierīkotas pastaigu vietas, labiekārtota teritorija un rīkotas talkas, kā arī pievērsta uzmanība vides izglītībai un izglītojošiem projektiem. Gandrīz 900 cilvēku piedalījās lekcijās un meistardarbnīcās, kurās mācīja atpazītu putnus, projekta "Mēs un putni" ietvaros. Fonda darbības laikā esam pārliecinājušies, ka ideju netrūkst, tāpēc aicinu gatavot pieteikumus un nebaidīties piedalīties," stāsta Ilga Ķuze, CEMEX Iespēju fonda vadītāja.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina izglītības projektu konkursu Saldus rajona iedzīvotājiem
 • CEMEX ir izveidojis drošu un labiekārtotu gājēju ceļu, kas savieno Brocēnu pilsētu ar dzelzceļa staciju un šķērso CEMEX jaunās cementa rūpnīcas teritoriju, kas darbību uzsāks 2009.gada sākumā. Līdz šim iedzīvotāju kustība caur rūpnīcas teritoriju bija patvaļīga un iedzīvotāji, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi, produkcijas pievedceļus pa dzelzceļu un autoceļu, varēja apdraudēt savu drošību. Projekta kopējā investīcijas sasniedz 20 500 eiro. Droša gājēju ceļa izveides ietvaros visā tā garumā tika uzklāts jauns segums, ierīkots drošības nožogojums, izveidotas jaunas gājēju pārejas pār transporta ceļiem un iekšējo dzelzceļu. Ceļā ir izvietoti brīdinājumi, apzīmējumi un informatīvās zīmes. „Gājēju ceļa caur rūpnīcu izveide ir unikāla CEMEX starptautiskajā pieredzē, jo pirmo reizi ir atļauta nepiederošu cilvēku kustība pa cementa rūpnīcas teritoriju. Tas vēlreiz apliecina, cik nozīmīga CEMEX ir darbinieku un Brocēnu iedzīvotāju drošība,” skaidro CEMEX darba drošības vadītājs Andris Pommers. CEMEX ir uzņēmums, kurš tika dibināts 1906.gadā un šobrīd ir kļuvis par vienu no trīs pasaules lielākajiem cementa ražotājiem, kā arī par vadošo pasaules betona piegādātāju.
  CEMEX izveido drošu gājēju ceļu
 • 25.septembrī CEMEX rūpnīcas Brocēnos apmeklēja vides speciālisti no Eiropas Savienības Vides likuma ieviešanas un īstenošanas asociācijas (IMPEL). Vides ekspertiem bija iespēja salīdzināt esošās rūpnīcas ražošanas tehnoloģijas un jaunās - šobrīd Eiropā modernākās cementa rūpnīcas ražošanas, attīrīšanas un vides monitoringa iekārtas. "Esam pagodināti, ka CEMEX rūpnīca Latvijā ir izvēlēta kā efektīvas un vienlaikus vidi saudzējošs ražošanas piemērs," saka CEMEX valdes priekšsēdētājs Hose Luis Seiho Gonzalezs (Jose Luis Seijo Gonzalez). "Šī projekta ietvaros mums bija unikāla iespēja salīdzināt esošo rūpnīcu, kurā cements tiek ražots jau 70 gadus, un jauno - Eiropā šobrīd modernāko cementa rūpnīcu, kas ir aprīkota tā, lai ražošanas laikā taupītu energoresursus un spētu ievērot visstingrākās Eiropas Savienības direktīvu vides prasības," saka IMPEL projekta vadītājs un Venēcijas (Itālija) reģionālas vides aģentūras speciālists Rikardo Kuadžato (Riccardo Quaggiato). Jaunajā rūpnīcā kopsummā CEMEX investēs aptuveni 240 miljonus eiro, aprīkojot to ar modernākajām ražošanas tehnoloģijām, gaisa un ūdens attīrīšanas, kā arī vides monitoringa iekārtām. Rūpnīca uzsāks darbību 2009.
  CEMEX darbību atzinīgi novērtē Eiropas Savienības vides speciālisti
 • Liepājas ostā ekspluatācijā nodota CEMEX cementa termināla pirmā kārta – importa termināls. Projekts top sadarbībā ar Liepājas ostas kompāniju AS ''Liepājas osta LM'' un ir daļa no CEMEX terminālu tīkla. Projekta kopējās investīcijas sasniedz 9,7 miljonus eiro, no kuriem CEMEX investējis 7,2 miljonus eiro. Cementa termināļa būvniecību Liepājas ostas 14.piestātnē tika uzsākta pagājušā gada novembrī. Baltijā modernākais cementa termināls ir pilnībā automatizēts, nodrošinot precīzu darbu un datorizētu procesu kontroli. Tas aprīkots ar pneimatisko izkraušanas un iekraušanas sistēmu, kas garantē klusu, tīru, videi un cilvēkiem drošu pārkraušanas darbu. Terminālā darbosies divi silosi ar 6500 tonnu ietilpību katrā. Termināla pārkraušanas jauda sasniedz 250 tonnas cementa stundā. "CEMEX ir līderis cementa ražošanā pasaulē, tāpēc arī tehnoloģijas ir atbilstoša līmeņa – augsti efektīvas un videi draudzīgas. To apliecināja testa izkraušanas darbi - visas iekārtas darbojās nevainojami. Pārbaudes vainagojās ar Liepājas reģionālās vides pārvaldes izdotu B kategorijas atļauju darbības uzsākšanai. Tā ļauj veikt pārkraušanas darbus nākamo piecu gadu garumā, " saka CEMEX komercdirektors Māris Gruzniņš.
  Ekspluatācijā nodota Baltijā modernākā CEMEX cementa termināla 1.kārta
 • CEMEX globālā kompānija nodos šķīrējtiesai (International Center for Settlement of Investment Disputes) sūdzību saistībā ar Venecuēlas valdības veikto vērtību konfiskāciju, kā rezultātā tiek atņemtas CEMEX Venecuēla uzņēmuma īpašumtiesības un uzsākta mantas atsavināšana. CEMEX pārstāvji uzskata, ka konfiskācija un tai sekojošais atsavināšanas process ir neiedomājams pārkāpums konstitūcijai, atsavināšanas likumam, kā arī citiem Venecuēlas likumdošanā norādītajiem punktiem. CEMEX uzskata, ka Venecuēlas valdības rīcība ir apliecinājums cieņas trūkumam pret starptautisko likumdošanu un līgumiem, kas saistīti ar abpusēju aizsardzību investīcijām, kas aizliedz tiesību un īpašumu atsavināšanu, ja nav panākta taisnīga vienošanās par piemērotu kompensāciju un saskaņota atsavināšanas procedūra. CEMEX vienmēr ir respektējis uz likumu balstītus neatkarīgus lēmumus, kā arī likumīgo pārvaldes sistēmu, kas darbojas valstīs, kur CEMEX ir pārstāvēts, tomēr CEMEX ir arī saistības pret akcionāriem, kas liek aizstāvēt ar biznesu saistītas intereses. Pēc rūpīgas analīzes, CEMEX izdarīja secinājumu, ka Venecuēlas valdības piedāvātais kompensācijas apjoms nacionalizācijas ietvaros nav pieņemams. Piedāvātais apjoms – 650 miljoni ASV dolāru ir neatbilstošs CEMEX Venecuēla vērtībai.
  CEMEX noraida Venecuālas valdības piedāvāto kompensāciju par uzņēmuma nacionalizēšanu
 • Latvijā lielākais industriālais investīciju objekts – jaunā CEMEX cementa rūpnīca Brocēnos nodrošinās vietējo rajonu iedzīvotājiem 100 jaunas darba vietas papildus esošajām darba vietām Brocēnu cementa rūpnīcā. Jaunās rūpnīcas apkalpošanai nepieciešami papildus 100 administratīvo un tehnisko profesiju pārstāvji, tai skaitā inženieri, elektriķi, atslēdznieki, buldozera operatori, autoiekrāvēja vadītāji, tilta celtņa operatori, frontālā iekrāvēja vadītāji un ekskavatora operatori. CEMEX izvērsis plašu darbinieku piesaistīšanas kampaņu Brocēnos, kā arī sadarbojas ar Saldus nodarbinātības aģentūru vakanču piedāvāšanā darba meklētājiem visā Saldus rajonā. Jauno darbinieku apmācība notiks līdztekus esošo darbinieku sagatavošanai mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģisko procesu veikšanai jaunajā rūpnīcā. Piedāvājot pārkvalifikāciju un apmācības, CEMEX aicina darbā arī cilvēkus, kuriem šobrīd nav pietiekamas vai atbilstošas profesionālās iemaņas. Apmācībās tiks izmantoti ražošanas procesa simulatori, ārvalstu speciālistu pieredze. Tāpat darbinieki dosies pieredzes apmaiņas braucienos uz līdzīgām CEMEX rūpnīcām ārvalstīs.
  CEMEX jaunā rūpnīca nodrošinās papildu 100 darba vietas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved