Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • Ar nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” atbalstu šogad Madonas novadā tiks īstenoti 6 projekti apkārtējās vides sakopšanai un drošas un veselīgas dzīves vides veicināšanai, kā arī Latvijas valsts simtgades svinēšanai. „Esam gandarīti, ka biedrības un pašvaldības iestādes aktīvi interesējas un izmanto iespēju rakstīt projektus CEMEX Iespēju fonda atklātajam konkursam, lai iegūtu finansējumu vietējai sabiedrībai nozīmīgu iniciatīvu īstenošanai. Šogad devām iespēju rakstīt un īstenot arī ar Latvijas valsts simtgades svinībām saistītus projektus, kas priecēs Madonas novada iedzīvotājus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Konkursā atbalstīti projekti un aktivitātes, kas sasaucas ar Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem, kā arī ar drošu un veselīgu dzīves vidi, vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes, izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem, kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda atklātais projektu konkurss Madonas novadam
 • Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidējās izglītības iestāžu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, būvmateriālu ražošanas uzņēmuma „CEMEX” un Brocēnu un Saldus novadu pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūst viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksā mācību maksu, kā arī nodrošina ikmēneša stipendiju 200 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma). Savukārt uzņēmums „CEMEX” stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātnēs
 • Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pretendēt ikviens novadu pamatskolas absolvents vai vidusskolas absolvents, kā arī pastāvīgs novadu iedzīvotājs, kuram ir iegūta pamata izglītība un kurš vēlas mācīties enerģētiku un elektrotehniku, inženiermehāniku vai mehāniku (jebkāda veida mehāniku). Pretendenta vidējai atzīmei fizikā un matemātikā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un sabiedrības pārstāvis, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūs viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds nodrošinās ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu mācību laiku. Savukārt uzņēmums CEMEX stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 1.augusts.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai profesionāli tehniskās izglītības iegūšanai
 • Balstoties uz klientu atsauksmēm, CEMEX Go piedzīvo nemitīgu attīstību – tiek paplašināta tās funkcionalitāte un pakalpojumu pielāgošana klientiem. Digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas palīdz samazināt uzņēmuma administratīvo slogu, tādējādi ļaujot palielināt darbības efektivitāti un konkurētspēju, radīt papildu pievienoto vērtību. “CEMEX Go ir radījis jaunu klientu apkalpošanas standartu būvmateriālu ražošanas nozarē. Lepojamies, ka vien septiņus mēnešus pēc tās ieviešanas, platformu izmanto jau 10 tūkstoši mūsu klientu,” saka Fernando A. Gonzalezs, CEMEX izpilddirektors. “Arī turpmāk centīsimies būt vadošais spēlētājs digitālo rīku ieviešanā savā nozarē, pielāgojot jaunāko tehnoloģiju sniegtās iespējas mūsu klientu vajadzībām”. CEMEX Go platforma pašlaik pieejama Meksikā, ASV, Kolumbijā, Lielbritānijā un Vācijā, bet jau tuvākajos mēnešos tiks ieviesta pusē no uzņēmuma darbības valstīm. Līdz 2018.gada beigām to plānots ieviest visas CEMEX darbības valstīs, tādējādi aptverot aptuveni 45 tūkstošus klientu. CEMEX Go sniedz pilnībā digitālu pakalpojumu kopumu, kas vienkāršo klienta sadarbību ar CEMEX un samazina tā administratīvo slogu.
  CEMEX Go tiešsaistes platformu pasaulē lieto jau 10 000 uzņēmuma klientu
 • „Šajā rudenī svinēsim Latvijas valsts simto dzimšanas dienu, kas mums visiem ir īpašs notikums. Tādēļ CEMEX Iespēju fonds sniedz iespēju īstenot sabiedrības iniciatīvas, lai gatavotos svinību norisei, tajās iesaistītu Madonas novada iedzīvotājus, dāvājot savus labos darbus valsts simtajā jubilejā. Līdz ar to šoreiz prioritāri atbalstīsim iniciatīvas, kas saistītas ar valsts simtgades svinībām, īpaši pievēršot uzmanību valstiskuma stiprināšanai, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai un līdzatbildības veicināšanai par valsts nākotni,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido divi Madonas novada iedzīvotāji un trīs CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Savas iniciatīvas konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Madonas novada pašvaldību iestādes. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 4500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 800 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 29. jūnijam plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 30. jūlijam. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs ar Latvijas valsts simtgadi saistītas sabiedrības iniciatīvas
 • „Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, jau otro reizi ar atklātā projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Arī šoreiz liela daļa jeb 5 no komisijas atbalstītajiem 12 projektiem ir veltīti Latvijas simtgades svinībām. Esam pārliecināti, ka projektu rezultāti priecēs Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotājus, un tādējādi vecinās viņu piederības sajūtu Latvijai,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Ar fonda atbalstu biedrība ”Kapelleru nams” izveidos orientēšanās spēli Saldus pilsētā. Savukārt Džudo klubs Saldus organizēs pievilkšanās sacensības “Mēs varam 100”, Saldus vidusskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs iegādāsies jaunus tautas tērpus, lai sapostos svētkiem, Cieceres internātpamatskolā tiks izveidota “Dabas telpa”, kurā bērni varēs darboties ar dažādiem dabas priekšmetiem. Cīņas sporta klubs “CSK Kurzemnieks” apkopos informāciju par Latvijas cīkstoņu sasniegumiem pēdējos 100 gados. Druvas vidusskola organizēs dažādas aktivitātes cildinot latviešu valodu, lai stiprinātu iedzīvotāju piederības sajūtu savai valstij. Biedrība “Mēs Jaunaucei” izkops lielos kokus Jaunauces parkā, tādējādi uzlabojot parka drošību.
  Iespēju fonds Saldus un Brocēnu novados turpinās īstenot Latvijas simtgadei veltītos projektus
 • „Šogad ir Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas gads, kas mums visiem ir īpašs. Tādēļ CEMEX Iespēju fonds turpina pagājušajā gadā aizsākto – papildus jau ierastajām konkursa prioritātēm atbalstīsim sabiedrības iniciatīvas Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāju iesaistei svinību norisē,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Savas iniciatīvas konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Brocēnu un Saldus novadu pašvaldību iestādes. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 15 000 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 30. novembrim. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 20. aprīļa plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 25. maijam.. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. 23. martā gan Brocēnos, gan Saldū norisināsies informatīvais seminārs par pieteikuma sagatavošanu.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs ar Latvijas valsts simtgadi saistītas sabiedrības iniciatīvas
 • „Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, ar atklātu projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Šoreiz atbalsts piešķirts sešiem projektiem, no kuriem pieci ir saistīti ar Latvijas simtgades svinībām, ” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Ar fonda atbalstu biedrība ”Talsu Pakalnu Sporta Klubs” cildinās novada dabas bagātības un izveidos informatīvo stendu pie Daģu kalna, kā arī organizēs pasākumu, kas veltīts Daģu kalna vēstures izziņai. Savukārt Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība ar fonda atbalstu uzlabos tehnisko nodrošinājumu skolā esošā pulciņa „TRĢ TV” darbībai, veicinot skolēnu zināšanas un prasmes filmēšanā un materiālu montāžā un nodrošinot skolas pasākumu tiešraidi, bet Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrība papildinās skolas kora dalībnieku tērpus ar aksesuāriem. Biedrība „Laulības policija” Latvijas simtgades gadā rūpēsies par to, lai Tukuma novada iedzīvotāji ir redzami diennakts tumšajā laikā, dāvinot drošības vestes Tukuma novada maznodrošinātiem, gājējiem, kā arī sadarbībā ar novada tūrisma centru piedalīsies Muzeja nakts pasākumos.
  Ar Iespēju fonda atbalstu Talsu un Tukuma novados īstenos Latvijas simtgadei veltītas iniciatīvas
 • „Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, ar atklātā projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Esam gandarīti, ka mums tas ir izdevies, jo no komisijas 12 atbalstītajiem projektiem 9 šoreiz ir veltīti Latvijas simtgades svinībām. Ceram, ka projektu rezultāti priecēs un iesaistīs Brocēnu un Saldus iedzīvotājus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Ar fonda atbalstu biedrība ”Ilizanna” izstrādās aplikāciju par latvju zīmēm, ko veido cilvēka dzimšanas dati. Savukārt Cieceres skolā notiks latviešu valodai veltītas aktivitātes, Druvas vidsskolā tiks veidota Latvijas vērtību karte un Saldus vidusskolā ar fonda atbalstu tiks papildināta robotikas nodarbību materialtehniskā bāze. Gaiķos taps vides spēles par pagastu un tā vēsturi, Jaunauces muižā tiks papildināta muižniecības apģērbu kolekcija. Turpretim divos Saldus pašvaldības bērnudārzos mazie ķipari tiks pie jauniem tautas tērpiem, Saldus pamatskola veidos savu skolas karogu, bet O.Kalpaka muzejā norisināsies mākslas plenērs ar nosaukumu ”Sargi savu Tēvu zemi!”.
  Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu tiks īstenotas Latvijas simtgadei veltītas iniciatīvas
 • Platforma būs lietojama gan uz mobilajām, gan valkājamām, gan galda ierīcēm, klienti tajā varēs veikt pasūtījumus, tiešsaistē sekot līdzi piegāžu izpildei, samaksāt rēķinus u.tml. Platforma ietvers visus uzņēmuma ražotos produktus – saiņoto un vaļējo cementu, betonu, minerālmateriālus u.c. CEMEX Go nodrošinās klientiem pilnīgu tiešsaistes informāciju, tādējādi ekonomējot viņu laiku un palīdzot pārraudzīt vairākus biznesa procesus. “Digitālā platforma ir pirmais mūsu stratēģiskās iniciatīvas solis, kam veltītas lielas pūles,” saka CEMEX globālā uzņēmuma izpilddirektors Fernando A. Gonzalezs. “Tā pierāda mūsu uz klientiem vērsto domāšanas veidu un koncentrēšanos uz nepārtrauktiem uzlabojumiem. CEMEX Go ir pirmā un pagaidām vienīgā šāda veida platforma industrijā, kas palīdz mums būt tuvākiem saviem klientiem, palīdz tiem paveikt darbus ātrāk un efektīvāk. Mums tā ir iespēja sniegt klientiem līdz šim neredzētu servisu,” saka Gonzalezs. Šī gada sākumā CEMEX nodibināja inovāciju un riska kapitāla biznesa vienību CEMEX Ventures, kura pamatdarbība vērsta uz jaundibināto uzņēmumu, uzņēmēju, universitāšu un citu ietekmes pušu iesaistīšanu nākotnes būvniecības industrijas ekosistēmas veidošanā.
  CEMEX ievieš jaunus spēles noteikumus būvmateriālu industrijā pasaulē
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved