Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • „Šogad ir Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas gads, kas mums visiem ir īpašs. Tādēļ CEMEX Iespēju fonds turpina pagājušajā gadā aizsākto – papildus jau ierastajām konkursa prioritātēm atbalstīsim sabiedrības iniciatīvas Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāju iesaistei svinību norisē,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Savas iniciatīvas konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Brocēnu un Saldus novadu pašvaldību iestādes. Aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 15 000 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 1500 eiro. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 30. novembrim. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 20. aprīļa plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 25. maijam.. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. 23. martā gan Brocēnos, gan Saldū norisināsies informatīvais seminārs par pieteikuma sagatavošanu.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs ar Latvijas valsts simtgadi saistītas sabiedrības iniciatīvas
 • „Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, ar atklātu projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Šoreiz atbalsts piešķirts sešiem projektiem, no kuriem pieci ir saistīti ar Latvijas simtgades svinībām, ” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Ar fonda atbalstu biedrība ”Talsu Pakalnu Sporta Klubs” cildinās novada dabas bagātības un izveidos informatīvo stendu pie Daģu kalna, kā arī organizēs pasākumu, kas veltīts Daģu kalna vēstures izziņai. Savukārt Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība ar fonda atbalstu uzlabos tehnisko nodrošinājumu skolā esošā pulciņa „TRĢ TV” darbībai, veicinot skolēnu zināšanas un prasmes filmēšanā un materiālu montāžā un nodrošinot skolas pasākumu tiešraidi, bet Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrība papildinās skolas kora dalībnieku tērpus ar aksesuāriem. Biedrība „Laulības policija” Latvijas simtgades gadā rūpēsies par to, lai Tukuma novada iedzīvotāji ir redzami diennakts tumšajā laikā, dāvinot drošības vestes Tukuma novada maznodrošinātiem, gājējiem, kā arī sadarbībā ar novada tūrisma centru piedalīsies Muzeja nakts pasākumos.
  Ar Iespēju fonda atbalstu Talsu un Tukuma novados īstenos Latvijas simtgadei veltītas iniciatīvas
 • „Gatavojoties mūsu valsts lielajai un nozīmīgajai jubilejai, ar atklātā projektu konkursa starpniecību vēlējāmies veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas simtgades svinību norisē. Esam gandarīti, ka mums tas ir izdevies, jo no komisijas 12 atbalstītajiem projektiem 9 šoreiz ir veltīti Latvijas simtgades svinībām. Ceram, ka projektu rezultāti priecēs un iesaistīs Brocēnu un Saldus iedzīvotājus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Ar fonda atbalstu biedrība ”Ilizanna” izstrādās aplikāciju par latvju zīmēm, ko veido cilvēka dzimšanas dati. Savukārt Cieceres skolā notiks latviešu valodai veltītas aktivitātes, Druvas vidsskolā tiks veidota Latvijas vērtību karte un Saldus vidusskolā ar fonda atbalstu tiks papildināta robotikas nodarbību materialtehniskā bāze. Gaiķos taps vides spēles par pagastu un tā vēsturi, Jaunauces muižā tiks papildināta muižniecības apģērbu kolekcija. Turpretim divos Saldus pašvaldības bērnudārzos mazie ķipari tiks pie jauniem tautas tērpiem, Saldus pamatskola veidos savu skolas karogu, bet O.Kalpaka muzejā norisināsies mākslas plenērs ar nosaukumu ”Sargi savu Tēvu zemi!”.
  Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu tiks īstenotas Latvijas simtgadei veltītas iniciatīvas
 • Platforma būs lietojama gan uz mobilajām, gan valkājamām, gan galda ierīcēm, klienti tajā varēs veikt pasūtījumus, tiešsaistē sekot līdzi piegāžu izpildei, samaksāt rēķinus u.tml. Platforma ietvers visus uzņēmuma ražotos produktus – saiņoto un vaļējo cementu, betonu, minerālmateriālus u.c. CEMEX Go nodrošinās klientiem pilnīgu tiešsaistes informāciju, tādējādi ekonomējot viņu laiku un palīdzot pārraudzīt vairākus biznesa procesus. “Digitālā platforma ir pirmais mūsu stratēģiskās iniciatīvas solis, kam veltītas lielas pūles,” saka CEMEX globālā uzņēmuma izpilddirektors Fernando A. Gonzalezs. “Tā pierāda mūsu uz klientiem vērsto domāšanas veidu un koncentrēšanos uz nepārtrauktiem uzlabojumiem. CEMEX Go ir pirmā un pagaidām vienīgā šāda veida platforma industrijā, kas palīdz mums būt tuvākiem saviem klientiem, palīdz tiem paveikt darbus ātrāk un efektīvāk. Mums tā ir iespēja sniegt klientiem līdz šim neredzētu servisu,” saka Gonzalezs. Šī gada sākumā CEMEX nodibināja inovāciju un riska kapitāla biznesa vienību CEMEX Ventures, kura pamatdarbība vērsta uz jaundibināto uzņēmumu, uzņēmēju, universitāšu un citu ietekmes pušu iesaistīšanu nākotnes būvniecības industrijas ekosistēmas veidošanā.
  CEMEX ievieš jaunus spēles noteikumus būvmateriālu industrijā pasaulē
 • „Nākamā gada rudenī svinēsim Latvijas valsts simto dzimšanas dienu, kas mums visiem ir īpašs notikums. Tādēļ CEMEX Iespēju fonds sniedz iespēju īstenot sabiedrības iniciatīvas, lai gatavotos svinību norisei, tajā iesaistītu Talsu un Tukuma novadu iedzīvotājus un dāvātu savus labos darbus valsts simtajā jubilejā. Līdz ar to šoreiz prioritāri atbalstīsim iniciatīvas, kas saistītas ar valsts simtgades svinībām, īpaši pievēršot uzmanību valstiskuma stiprināšanai, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai un līdzatbildības veicināšanai par valsts nākotni,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido trīs pārstāvji no uzņēmuma SIA „CEMEX” un pa vienam pārstāvim no Talsu un Tukuma novadiem, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Kopējā aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 4 500 eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam – 800 eiro. Savas iniciatīvas konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Talsu un Tukuma novadu pašvaldību iestādes. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 24.novembra plkst.16:00.
  CEMEX Iespēju fonds atbalstīs sabiedrības iniciatīvas Tukuma un Talsu novados
 • Kā jau ierasts, tiks atbalstītas arī līdzšinējās konkursa prioritātes – aktivitātes, kas dažādo, uzlabo, sekmē un attīsta Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi, kā arī veicina skolēnu interesi ar inženierzinātnēm saistītas nākotnes profesijas izvēlē. „Nākamā gada rudenī svinēsim Latvijas valsts simto dzimšanas dienu, kas mums visiem ir īpašs notikums. Tādēļ CEMEX Iespēju fonds sniedz iespēju īstenot sabiedrības iniciatīvas, lai gatavotos svinību norisei, tajā iesaistītu Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotājus un dāvātu savus labos darbus valsts simtajā jubilejā. Līdz ar to šoreiz prioritāri atbalstīsim iniciatīvas, kas saistītas ar valsts simtgades svinībām, īpaši pievēršot uzmanību valstiskuma stiprināšanai, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai un līdzatbildības veicināšanai par valsts nākotni,” stāsta CEMEX Iespēju fonda valdes locekle Linda Ozola. Komisija, kuru veido pieci Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Savas iniciatīvas konkursam var pieteikt nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Brocēnu un Saldus novadu pašvaldību iestādes.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs ar Latvijas valsts simtgadi saistītas sabiedrības iniciatīvas
 • Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidējās izglītības iestāžu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, būvmateriālu ražošanas uzņēmuma „CEMEX” un Brocēnu un Saldus novadu pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūst viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksā mācību maksu, kā arī nodrošina ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma). Savukārt uzņēmums „CEMEX” stipendiātam nodrošina apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
  CEMEX Iespēju fonds pagarina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātnēs
 • “2016. gads bija kārtējais gads, kurš apliecināja prasmīga un aizrautīga darbaspēka nozīmi mūsu biznesā. Lai gan 2016. gadā Latvijā bija vērojama samazināta aktivitāte būvniecības sektorā visās mūsu produktu grupās – cementā, minerālmateriālos un betonā, kā arī tika pārtraukts mūsu ražotā cementa eksports uz Krievijas tirgu, mums izdevās noslēgt gadu ar ļoti labiem klientu apmierinātības rādītājiem, uzlabotu EBITDA un bez neviena drošības negadījuma. Lai samazinātu negatīvo faktoru ietekmi, mēs veicām ieguldījumus efektivitātes pasākumos izmaksu struktūras uzlabošanai un iestrādes cementa eksporta apjomu veicināšanai uz esošajiem Eiropas kaimiņvalstu tirgiem 2017. gadā,” stāsta Greiems Rasels, CEMEX izpilddirektors Baltijas valstīs, Somijā un Krievijā. Izšķirošs faktors, kurš ietekmēja uzņēmuma darbību un pārdošanas apjomus eksporta tirgos, bija ieilgušais valdības apstiprinātā elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) samazinājuma energoietilpīgiem uzņēmumiem saskaņošanas process ar Eiropas Komisiju. OIK nozīmīgi ietekmē Latvijas uzņēmumu ražošanas izmaksas un starptautisko konkurētspēju, tāpēc tā plānotais samazinājums tuvākajos gados uzlabos CEMEX eksporta apjomus. CEMEX 2016.
  CEMEX apgrozījums Latvijā 2016. gadā – 58 miljoni eiro
 • „Šogad izvertēšanai saņēmām 10 projektu pieteikumus, no kuriem seši iesniedzēji projektu konkursā piedalījās pirmo reizi. Komisija lēma par atbalsta piešķiršanu 6 labākajiem projektiem. Sagaidām, ka arī šī gada atbalstītie projekti sniegs gandarījumu gan projekta īstenotājiem, gan Madonas novada iedzīvotājiem,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Konkursā atbalstīti projekti un aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Ar fonda atbalstu Madonas novada bibliotēka iegādāsies izglītojošas spēles, bet Ļaudonas pagastā tiks īstenoti divi projekti - bērnudārzs „Brīnumdārzs” rūpēs par bērniem drošu vidi, aprīkos durvju ailes, mēbeļu un sienu stūrus ar atbilstošu drošības aprīkojumu, un pansionāts „Ļaudona” veiks vides labiekārtošanas darbus, iztīrot teritorijā esošo dīķi. Savukārt biedrība „Mēs Dzelzavai” projekta ietvaros iegādāsies divus ārā trenažierus, tā veicinot Dzelzavas pagasta iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, bet Ošupes pagasta Degumniekos tiks izveidots jauniešu centrs.
  Ar CEMEX Iespēju fonda atbalstu Madonas novadā īstenos 6 sabiedriskās iniciatīvas
 • Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātņu programmās kādā no Latvijas augstskolām. Stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidējās izglītības iestāžu absolventi, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbojas pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, būvmateriālu ražošanas uzņēmuma „CEMEX” un Brocēnu un Saldus novadu pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu izglītības pulciņos.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai studijām inženierzinātnēs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved