Ilgtspēja
Ilgtspēja

Piesaistītā finansējuma projekti


Projekts „OUTDOOR LIFE” (25.06.2014.-31.05.2015.); finansējums : DKK 210`000 ( 90`000 Ziemeļu ministru padomes finansējums)

Mērķis: Nodrošināt izglītības iespējas pieaugušajiem, izglītības iestāžu darbiniekiem un interesentiem par brīvdabas pedagoģijas metodēm un to pielietošanu izglītības procesā. Rosināt bērnu interesi par aktivitātēm brīvdabā, padziļināt bērnu izpratni par vidi un dabu.

Projekta aktivitātes: Vides nometne bērniem „Sprīdītis kukaiņu valstībā"; 5.Starptautiskais brīvdabas pedagoģijas simpozijs; Metodoloģiskais materiāls par brīvdabas pedagoģijas metodēm; 4 semināri par brīvdabas pedagoģiju pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem; Brīvdabas nodarbības bērniem un pieaugušajiem.

 

Projekts  „Think-green, live-green!” (15.06.2010.-15.06.2011.), finansējums: LVL 11 693 ( LVL 6000 Ziemeļu ministru padomes finansējums)

Mērķis: Vietējo sabiedrību izglītot par personīgo atbildību vides aizsardzībā un veicināt jauniešu interesi par vides izglītības studijām.

Projekta aktivitātes: Vides izglītības nometne bērniem „Sprīdītis”; Brocēnu piepilsētas meža kartes izveidošana; Seminārs „Āra aktivitātes- bērna nepieciešamība”; Kurzemes jaunu ģeogrāfu un biologu skola.

 

Projekts „Jaunas iespējas!" (01.02.2010.- 30.04.2010.) finansējums: LVL 14,000 (12,600 ELFLA)

Mērķis: Izveidot 7 ģeogrāfu interešu klubiņus Saldus novada jauniešiem t.sk. ar īpašām vajadzībām, veicinot dabas aizsardzību un motivāciju studēt vides zinātnes.

Projekta rezultāti: Septiņās skolās izveidoti ģeogrāfijas interešu klubiņi: Sātiņu pamatskolā, Cieceres internātpamatskolā, Rubas pamatskolā, Rubas speciālā internātpamatskolā, Nīgrandes pamatskola, Saldus pilsētas 2.vidusskola, Saldus pamatskola.

Projekta ietvaros iegādāts sekojošs inventārs: 7 projektori, 2 interaktīvās tāfeles un aksesuāri, telūrijs (2 gab), Komplekts “Dabas procesi”, komplekts “Eksperimenti dabaszinībās, Meteoroloģiskās stacijas komplekts (2 gab), Pasaules ģeogrāfijas atlants (7 gab) elektroniskā versija, Latvijas fizioģeogrāfiskā sienas karte (7 gab), Pasaules politiskā sienas karte (7gab), Latvijas administratīvā karte (2 gab); Latvijas ģeogrāfijas atlants (30 gab),  Portatīvais dators ar programmatūrām (7 gab), ekrāns (5 gab) 1 televizors, 7 rūteri un 7 skaļruņi, 2 fotoaparāti, 14 globusi un 1 DVD rakstītājs.

 

Projekts „Jaunas iespējas 2.kārta!" (01.11.2010.-30.03.2011.), finansējums:  LVL 12,383 (LVL 11 144 ELFLA)

Mērķis: Izveidot 6 ģeogrāfu interešu klubiņus Saldus novada jauniešiem t.sk. ar īpašām vajadzībām, veicinot dabas aizsardzību un motivāciju studēt vides zinātnes.

Projekta rezultāti: Sešās skolās izveidoti ģeogrāfijas interešu klubiņi: Blīdenes pamatskolā, Ezeres vidusskolā, Pampāļu pamatskolā, Saldus 1.vidusskolā, Lutriņu pamatskolā un Zirņu pamatskolā. Par projekta līdzekļiem iegādāts sekojošs inventārs: 6 pasaules ģeogrāfijas atlanti, pasaules fizioģeogrāfiskā sienas karte, pasaules polistiskā karte, Latvijas fizioģeogrāfiskā sienas karte, Eiropas polistiskā karte, Pasaules pusložu karte, 2 interaktīvās tāfeles, 4 projektori, 6 datori ar programmatūrām, dažādi vides un ģeogrāfijas izpētes rīki- iežu komplets, metālu un to sakausējumu komplekts, globusi, barometrs, kompasi, termometri, telūrijs, meteoroloģiskās stacijas komplekti, puzles un saules sistemas komplekts.

 

Projekts „Jaunas iespējas 3.kārta!" (15.08.2011.-15.03.2012.), finansējums: LVL 7658,14 (LVL 7000,00 ELFLA)

Mērķis: Izveidot 6 ģeogrāfu interešu klubiņus Saldus novada jauniešiem t.sk. ar īpašām vajadzībām, veicinot dabas aizsardzību un motivāciju studēt vides zinātnes.

Projekta rezultāti: Sešās skolās izveidoti ģeogrāfijas interešu klubiņi: Remtes pamatskola, Saldus vakara vidusskola, Jaunlutriņu pamatskola, Kursīšu pamatskola, Kurzemītes pamatskola, Gaiķu pamatskola. Projekta ietvaros iegādāts sekojošs inventārs: 6 portatīvie datori, 2 interaktīvās tāfeles, 6 projektori, 3 ekrāni, 3 pasaules ģeografijas atlanti, 2 pasaules pusložu kartes, Latvijas fizioģeogrāfiskā karte, Eiropas fizioģeogrāfiskā karte, pasaules kontūrkarte, Pasaules lielais atlants, kontūrglobuss, 6 Latvijas atlanti, 6 jaunie pasaules ģeogrāfijas atlanti, datu kamera, telūrijs, kompasi, teleskops un meteoroloģiskās stacijas komplekts.

 

Projekts „Jauno programmētāju skola" (19.08.2013.-19.08.2014.), finansējums: LVL 16 174 (14 000 ELFLA)

Mērķis: Izveidot jauno programmētāju skolas pakalpojuma pieejamību Saldus un Brocēnu novada jauniešiem

Projekta rezultāti: Druvas vidusskolas telpās izveidota Jauno programmētāju skola. Mācību telpās veikta vienkāršota renovācija. Par projekta līdzekļiem iegādāti 17 darba galdi un krēsli, grupu darba galds, interaktīvā tāfele, meganētiskā tāfele, projektors un 10 portatīvie datori, kā arī telpas aprīkojums- žalūzijas, gaisa kondicionieris, plaukti, skapīši, dīvāns un krēsli. Jauno programmētājus skolu apmeklē ap 25 skolēniem, kuri savu nākotnes profesiju saista ar informācijas tehnoloģiju apguvi.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved