Par CEMEX
Par CEMEX

Piegādātāju ilgtspējas programma


Mūsu Piegādātāju ilgtspējas programmas mērķis ir ilgtspējīgas prakses atzīšanas un veicināšanas nodrošināšana visā mūsu piegādes procesā, nododot CEMEX ilgtspējas veicināšanas apņemšanos, praksi un pārliecību mūsu piegādātājiem.

Mūsu programmas mērķis ir apvienot sociālos un vides faktorus ar finansiāliem apsvērumiem, un izvērtēt tos, pieņemot  lēmumus par iepirkumiem.

PROGRAMMAS ČETRI POSMI

I Posms. Izpēte

Mēs regulāri novērtējam mūsu piegādes procesa partnerus, un tā ir daļa no mūsu apņemšanās veicināt ilgtspējīgu attīstību. Balstoties uz šo mērķi, pagājušajā gadā mēs uzsākām sadarbību ar ilgtspējīgas piegādes vadības uzņēmumu, lai tas pārraudzītu CEMEX piegādātāju darbību vides, sociālājā un pārvaldības jomās.

II Posms. Komunikācija

 • CEMEX  komunicē savu ilgtspējas pārliecību, praksi un vērtības, veicot šādas darbības:
  izstrādājot ilgtspējas nosacījumus, kas attiecas uz līgumiem par tādiem produktiem/ pakalpojumiem kā alternatīvais kurināmais, izejvielas, teritorijas uzkopšana, paletes, pārstrādātais papīrs un individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • izveidojot Ilgtspējīgu iepirkumu komunikācijas kanālu ideju apmaiņai, apšaubāmas rīcības izskatīšanai, kā arī jautājumu uzdošanai un atbilžu sniegšanai;
 • īstenojot komunikācijas pasākumus un kampaņas, kas ir saistītas ar ilgtspējas jautājumiem (piemēram, plakāti, baneri un cita veida materiāli).

Vairāk informācijas par mūsu komunikācijas materiāliem pieejama šeit

III Posms. Politika

CEMEX informē visus piegādātājus par ilgtspējas pamatprasībām, iekļaujot tās uzņēmuma dokumentos.
Mūsu uzņēmums izstrādā specifikācijas, kas ietver ilgtspējas aspektus saskaņā ar ANO Globālā līguma, attiecīgā pasūtījuma politikas un mūsu Profesionālā un ētikas kodeksa principiem.

Sadarbojoties ar mums, iepazīstieties ar CEMEX Profesionālo un ētikas kodeksu

IV Posms. Novērtēšanas process 

Mēs esam iekļāvuši ilgtspējas konceptu novērtēšanas sistēmā, lai varētu identificēt un apbalvot ilgtspējīgus piegādātājus.

Šī sistēma palīdz novērtēt piegādātājus un informēt viņus par to, ko mūsu klienti sagaida no CEMEX, lai rezultātā izstrādātu piegādātāju sertifikācijas mehānismu.

 

CEMEX Ilgtspēja

Ilgtspējīga piegādes procesa pārvaldība ir nepārtraukts process

 • Koncentrējamies uz noteiktu piegādātāju grupu;
 • Tiek iesaistīti Iepirkumu daļas darbinieki;
 • CEMEX pieprasa no piegādātājiem to pašu, ko mūsu klienti pieprasa no mūsu uzņēmuma.

Mūsu ietekmes vadība

 • Strādājot ar piegādātājiem, tiek iesaistītas dažādas uzņēmuma struktūrvienības;
 • Komunikācijas stratēģijas stiprināšana;
 • Piegādātāju skaita palielināšana;
 • Piegādātāju inovācijas programmas popularizēšana.

Ieinteresēto pušu iesaiste

 • Piegādātāju skaita palielināšana;
 • Ilgtspējas politikas ieviešana piegādātājiem;
 • Izpratnes par ilgtspējīgām attiecībām stiprināšana darbinieku vidū.

Mūsu pievienotās vērtības palielināšana

 • Process ir nepārtraukts;
 • Ilgtspējīgu piegādātāju, produkts un pakalpojumu meklēšana;
 • Piegādātāju Ilgtspējas Programma ir saskaņota ar Korporatīvo ilgtspējas stratēģiju.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved