Par CEMEX
Par CEMEX

Mūsu pieeja iepirkumu procesam

Šeit, CEMEX, attiecības ar piegādātājiem ir būtiskas, lai sasniegtu uzņēmuma galveno mērķi - apmierināt mūsu klientu vajadzības un radīt pievienotu vērtību ieinteresētajām pusēm, kļūstot par pasaulē efektīvāko un inovatīvāko būvmateriālu ražotāju. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot mūsu piegādes procesu, ieviešot jauninājumus un mūsu ikdienas darbā pielietojot ilgtspējīgākās metodes.


Mēs koncentrējamies uz šīm attiecībām, jo, izmantojot mūsu komandas zināšanas vietējā, reģionālajā un globālajā līmenī, mums ir jāiegādājas preces un pakalpojumi, lai nodrošinātu uzņēmuma efektīvu un produktīvu darbību. Tajā pašā laikā, sarunu rezultātā mēs gūstam labumu no ražošanas apjoma radītiem ietaupījumiem un pārvaldām attiecības ar mūsu stratēģiski svarīgajiem piegādātājiem, lai iegūtu labāko izmaksu/ieguvumu balansu, sertificējot  piegādātājus un darbuzņēmējus galvenajās jomās.

Šeit, CEMEX, mēs vienmēr domājam par nākamajiem soļiem un nepārtraukti ieviešam jauninājumus. Līdz ar to mūsu mērķis ir radīt tādu saskarsmes kultūru, kas atspoguļo labākās attiecības ar mūsu piegādātājiem, vienlaikus strādājot pie uzņēmuma mērķu sasniegšanas.

Šajā sadaļā jūs uzzināsiet vairāk par attiecībām ar mūsu piegādātājiem, par to, ko mēs sagaidām no viņiem, un to, ko mēs plānojam nākotnei.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved