Par CEMEX
Par CEMEX

Nepārtraukti uzlabojumi


Mēs esam apņēmušies strādāt kopā ar mūsu piegādātājiem, lai radītu vidi, kurā nepārtraukti notiek uzlabojumi, kas sniedz labumu visām iesaistītajām pusēm.

Tas iekļauj tādus aspektus kā:

  • virzīšanās uz priekšu, pateicoties inovatīviem un jauniem radošiem veidiem, kā komunicēt ar mūsu piegādātājiem, izmantojot jaunos e-rīkus;
  • dalīšanās ar labākās prakses piemēriem ar mūsu piegādātājiem;
  • apmācību, sertifikāciju un kursu piedāvāšana mūsu piegādātājiem, dodot iespēju attīstīties un augt kopā ar mums;
  • turpināt tikt atzītiem par ilgtspējīgu uzņēmumu.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved