Mūsu saistības
Ilgtspēja

Mūsu saistības


CEMEX ilgtspējīga attīstība nozīmē konkurētspēju ilgtermiņā un darbību ar iespējami vismazāko ietekmi uz vidi, tiecoties pēc ieinteresēto pušu labām attiecībām nākotnē. Mūsu ilgtspējīgās attīstības stratēģija ir turpināt ļoti efektīvu un pelnošu biznesu, gādājot par darbinieku drošību un labklājību, aizsargājot vidi un dodot ieguldījumu vietējo kopienu attīstībā.

Šīs stratēģijas pamats ir mūsu Ētikas kodekss ar šādiem galvenajiem vadmotīviem:

 

  • Konkurētspēja. Mūsu biznesu vadīt ilgtspējīgi palīdz aizvien labāka un efektīvāka darbība un risku samazināšana. Konkurētspēja mums palīdz augt un piedāvāt arvien vairāk darbavietu un arvien labākus būvmateriālus, veicināt piegādātāju biznesu un vairāk dot sabiedrībai.
  • Ietekmes uz vidi samazināšana. Mūsu produkti un darbība neizbēgami ietekmē vidi, tādēļ šī ietekme ir precīzi jāvada un jāsamazina. Mēs rūpējamies par drošu darba vidi, gādājam par ietekmes uz vidi samazināšanu, un attīstām produktus un pakalpojumus, kas uzlabo ēku energoefektivitāti. Mēs mudinām samazināt savu ietekmi uz vidi arī sadarbības partneriem.
  • Sadarbība ar ieinteresētajam pusēm. Mūsu ilgtermiņa panākumi sakņojas mūsu attiecībās ar nozīmīgākajām ieinteresētajām pusēm. Mēs nopietni cenšamies apmierināt vai pat pārsniegt pārējo iesaistīto pušu saprātīgās prasības un izveidot abpusēji izdevīgas attiecības, balstītas uz savstarpēju sapratni un uzticību.

Mēs ticam caurskatāmībai un atklātai saziņai ar ieinteresētajām pusēm.

Ieinteresētās puses ir tie cilvēki un grupas, kuri ietekmē mūsu darbību vai kurus, savukārt, skar mūsu darbība.

Tās ietver:

  • Mūsu cilvēki: Darbinieki, apakšuzņēmēji un viņu ģimenes
  • Kopienas: Mūsu darbības vietu vietējā sabiedrība, ieskaitot pašvaldības un nevalstiskās organizācijas
  • Sadarbības partneri: Piegādātāji, klienti un izplatītāji, investori
  • Sabiedrība: Nacionālās un internacionālās nevalstiskās organizācijas, nacionālās valdības un regulatori, universitātes un masu saziņas līdzekļi

Visu līmeņu darbinieki ikdienā sadarbojas ar daudzām iesaistītajām pusēm. Mēs ticām, ka atklāts un godīgs dialogs palīdz nostiprināt mūsu biznesa ilgtspējību.

                                             

 

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved