Mūsu darbinieki
Ilgtspēja

Mūsu darbinieki un apakšuzņēmēji


CEMEX darbinieki ir mūsu lielākā vērtība, un tāpēc tiek pieliktas lielas pūles gan darba apstākļu uzlabošanā, gan darbinieku apmācībā, gan nodrošinot darbiniekus ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, apģērbiem un atbilstošiem instrumentiem. Uzņēmumā veiksmīgi darbojas arodbiedrība un ir noslēgts koplīgums, nosakot virkni papildu ieguvumus un sociālās garantijas darbiniekiem. Visi darbinieki saņem veselības apdrošināšanu. Darbinieku iesaistīšana darba aizsardzībā neaprobežojas tikai ar periodiskām darba aizsardzības instruktāžām. Mums ir svarīgi, lai darbinieki ne tikai izpildītu darba uzdevumus, bet arī domātu līdzi un izvērtētu drošības aspektus un ziņotu par potenciāliem riska faktoriem vai nepieciešamiem uzlabojumiem darba vietās. Darba aizsardzībā izglītoti un motivēti darbinieki, kā arī vadības atbalsts ir viens no sistēmas stūrakmeņiem.

Bez CEMEX darbiniekiem, uzņēmums ļoti lielu uzmanību pievērš arī apakšuzņēmēju darbiniekiem. Saskaņā ar uzņēmuma statistikas datiem, visās valstīs, kur strādā CEMEX, visbiežāk nelaimes gadījumi notiek tieši ar apakšuzņēmēju darbiniekiem. Tāpēc mēs esam ieviesuši speciālus procesus attiecībā uz apakšuzņēmēju iesaistīšanu un uzraudzību. CEMEX veic visu apakšuzņēmēju darbinieku darba aizsardzības instruktāžas, kā arī uzrauga apakšuzņēmēju darbinieku darbu, lai tas tiktu veikts atbilstoši darba aizsardzības prasībām, tiktu izmantoti individuālie aizsardzības līdzekļi, droši darba paņēmieni un darba aprīkojums. Darba aizsardzības atbildība un pienākumi detalizēti atrunāti jau līgumos ar apakšuzņēmējiem. Tādējādi mēs spējam nekavējoties un bez kompromisiem reaģēt uz jebkādiem darba aizsardzības pārkāpumiem, pārtraukt nedrošas vai bīstamas rīcības un darbus.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved