Karjera

Mūsu cilvēki


Lai uzturētu darbinieku vēlmi sasniegt labākus rezultātus, CEMEX nepārtraukti pilnveido darbinieku motivācijas sistēmu. Uzņēmums regulāri salīdzina darbinieku darba samaksas un motivācijas nosacījumus ar citiem labākajiem Latvijas uzņēmumiem, lai darba samaksa būtu konkurētspējīga un atbilstoša darba tirgus tendencēm. Darbiniekiem regulāri tiek pārskatīta pamatalga, dodot iespēju uzlabot darba rezultātus, iegūt prēmijas, saņemt piemaksas un pabalstus. CEMEX darbinieki saņem regulārus legālus un drošus ienākumus. Darbinieki tiek sociāli apdrošināti, kā arī papildus darbinieki saņem veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Veidojam sabiedrību

No izejvielu karjeriem līdz pat valdes sanāksmju telpai CEMEX ir lieliska darbavieta cilvēkiem, kuri patiesi vēlas sniegt ieguldījumu mūsu uzņēmuma dinamiskajā attīstībā un, to darot, attīstīt visu nozari. Mūsu darbinieki un viņu ģimenes tiek aicinātas piedalīties uzņēmuma rīkotajos pasākumos, kas darbdienām piešķir krāsainus akcentus un vieno mūsu komandu. Tas ļauj iepazīt darbabiedrus un uzņēmuma vadību, satuvināties neoficiālā gaisotnē un motivē darbiniekus turpmākam darbam.

Mūs novērtē arī citi

Novērtējot uzņēmuma ieguldījumu darba vides pilnveidošanā, uzņēmums ir saņēmis Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības apbalvojumus - „Sadarbības partneris 2009” un "Sadarbības partneris 2013" par ievērojamu ieguldījumu sociālā dialoga veidošanā starp darbiniekiem un darba devēju, kā arī 2014.gadā balvu "Lielā ozolzīle" kā sociāli atbildīgam darba devējam.  2011.gadā un 2014.gadā  Latvijas Darba devēju konfederācija atzinusi CEMEX par labāko darba devēju Kurzemē, savukārt 2012.gadā rika saņemta VARAM specbalva par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un reģiona attīstībā – „Reģiona SPĒKS” par CEMEX ieguldījumu Kurzemes reģiona attīstībā, kā arī par sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu.  2014.gadā CEMEX saņēma RTU Rīgas Biznesa skolas apbalvojumu "Gada darba devējs 2014", kura mērķis ir izteikt atzinību darba devējiem, kā arī 2014. un 2015.gadā CEMEX saņēma Ģimenei draudzīga komersanta statusu no Labklājības ministrijas, kas apliecina, ka uzņēmumā tiek īstenota ģimenei draudzīga politika. Vairāk informācija par CEMEX apbalvojumiem pieejama šeit

Globāla komanda

Cilvēki no vairāk nekā 50 valstīm, kurās darbojas CEMEX, pievienojas uzņēmumam visos līmeņos, jo šeit viņi saskata sabiedrību, kas atbalsta pārmaiņas, aizsargājot kultūras mantojumu, un piedāvā nebeidzamus pārbaudījumus un izaugsmes iespējas. Patlaban mēs veicinām daudzkultūru darba vides attīstību, izmantojot izglītības programmas, kas veicina efektīvu saskarsmi un vienotību starp mūsu birojiem visā pasaulē. CEMEX aktīvi piedāvā visu līmeņu darbiniekiem piedalīties starptautiskās apmaiņas programmās, gūt labāko pieredzi no citiem CEMEX kolēģiem dažādās valstīs, kā arī pašiem dalīties savā pieredzē ar ārzemju kolēģiem. Globālā darba vide ir viena no galvenajām priekšrocībām, kādas saviem darbiniekiem paver CEMEX.

Uzņēmums bez robežām

Viena no CEMEX galvenajām prioritātēm ir iesaistīt darbiniekus organizācijas procesos un lēmumu pieņemšanā. Uzņēmumā apsveicam labas idejas un atzīstam, ka nav muļķīgu jautājumu. Mēs cieši ticam, ka mūsu sadarbības kultūra, gudrība un spēja vadīt arī turpmāk paliks neatņemams mūsu nākotnes izaugsmes pamats.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved