Kvalitātes kontrole
Produkti un pakalpojumi

Kvalitātes kontrole


Kvalitātes kontrole Brocēnu cementa rūpnīcā notiek nepārtraukti – 24 stundas diennaktī. Gala produkta – cementa – kvalitāte ir ļoti svarīga mūsu klientiem. Lai nodrošinātu vislabāko cementa kvalitāti, tiek testēti izejmateriāli, starpprodukti un kurināmie materiāli, kas ir ļoti svarīga sastāvdaļa starpproduktu ražošanā. Kontroles analīzes tiek veiktas, izmantojot vienas no modernākajām iekārtām pasaulē – XRF (rentgena fluorescences spektrometrs), XRD (rentgena fluorescences difraktometrs), lāzera granulometrs u.c.  Svarīgākās cementa fizikālās īpašības ir maluma smalkums, saistīšanās laiks, izplešanās, spiedes stiprība pēc divām, septiņām un 28 dienām, kā arī ķīmiskais sastāvs.

Cementa kvalitātes kontrole atbilst Eiropas Savienības standartiem, kuros noteikti cementa kontroles parametri, to biežums un ierobežojumi. Saskaņā ar šiem standartiem, Brocēnu cementa rūpnīcā ražotajām cementa markām CEM I 42.5 N, CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 N, CEM I 42,5 N – SR5, CEM II/A-LL 42,5 N ir izsniegts Eksplutācijas īpašību noturības sertifikāts un CE marķējums. Sertifikātus izsniedz un uzraudzību veic uzņēmums Inspecta Latvia. Uzraudzības auditu Inspecta Latvia cementa rūpnīcā veic vienu reizi gadā, savukārt cementa parametru kontroli – sešas reizes gadā.