Par CEMEX
Par CEMEX

Kļūstiet par piegādātāju

Šeit, CEMEX, katru dienu mēs cenšamies panākt pozitīvas izmaiņas sabiedrībā, uzlabojot mūsu darbības efektivitāti un mūsu attiecības ar piegādātājiem un pārējām ieinteresētajām pusēm. Lai to panāktu, mēs izturamies pret mūsu piegādātājiem godīgi un visiem nodrošinām vienlīdzīgas iespējas.

Piedalieties mūsu atlases procesā!


Izaicinājums

CEMEX cenšas veidot ciešas saiknes ar uzņēmumiem, kuri novērtē mūsu pamatprincipus un var sniegt mūsu uzņēmumam vislabākos īstermiņa un ilgtermiņa risinājumus. Mēs pastāvīgi ieviešam jauninājumus tajā, kā mēs iegādājamies preces un pakalpojumus, lai palielinātu mūsu efektivitāti un kopējo uzņēmējdarbības ilgtspēju. Mēs pastāvīgi meklējam alternatīvus risinājumus, lai visefektīvāk apmierinātu mūsu klientu vajadzības.

Kļūstiet par daļu no izaicinājuma

Mēs aicinām uz sadarbību piegādātājus, kuri ir apņēmīgi un strādīgi, kuriem patīk strādāt komandā un kas ir gatavi sadarboties ar CEMEX, lai veidotu abpusēji izdevīgas biznesa attiecības. Mūsu komandas un mūsu biznesa partneru starpā ir nepieciešama sadarbība, komunikācija un koordinācija, lai mēs efektīvi pildītu savus uzdevumus - vienmēr ar visaugstāko godīguma pakāpi.

Pieci iemesli , kādēļ ir vērts kļūt par CEMEX piegādātāju:

  1. Mēs sadarbojamies ar vairāk nekā 75 000 piegādātājiem visā pasaulē.
  2. Mēs ražojam, izplatām un pārdodam cementu, transportbetonu, minerālmateriālus un citus celtniecības materiālus vairāk nekā 50 valstīs un uzturam tirdzniecības attiecības ar gandrīz 100 valstīm.
  3. Mēs atbalstām inovatīvas piegādātāju idejas, lai nodrošinātu pastāvīgus uzlabojumus.
  4. 70% no valstīm, kurās mēs strādājam, piegādātāji un darbuzņēmēji tiek izvēlēti, izmantojot oficiāli atzītus ilgtspējas kritērijus.
  5. Uzņēmuma pārrunu un iepirkuma procesi ir vienādi visām mūsu 56 cementa rūpnīcām, 1608 transportbetona ražotnēm, 305 inerto materiālu karjeriem, 242 sauszemes izplatīšanas centriem un 61 jūras terminālim*.

*Informācija uz 2015.g. 31.decembri

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved