Static Image
Preses telpa

CEMEX Latvijā sertificējis darba drošības, vides un kvalitātes vadības sistēmas


CEMEX, noslēdzot vairāku gadu sagatavošanās, vietējas un ārvalstu apmācību programmas procesu, ir sertificējis cementa un hidrauliskās ceļu saistvielas ražošanu un pārdošanu atbilstoši ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 un OHSAS 18001:2007 standartiem. Uzņēmumā ir ieviestas kvalitātes, vides un darba drošības integrētās vadības sistēmas. Turpmāk uzņēmumā būs atsevišķs amats integrēto vadības sistēmu koordinēšanai, bet 11 darbinieki ieguvuši iekšējā audita sertifikātus.

"Darba drošības, vides un kvalitātes vadības sistēmu izveidošanā CEMEX ir pārnesis uz Latviju globālās kompānijas pieredzi un labākās prakses, kā arī veicis būtiskas investīcijas. Sertifikācijas audita laikā mēs ar lepnumu secinājām, ka daudzas mūsu uzņēmuma izveidotās procedūras un standarti jau šobrīd pārsniedz likumdošanā minētās prasības. Tas ir kārtējais apstiprinājums tam, ka mūsu kompānijai ir ilgtspējīga biznesa stratēģija, kas vērsta uz augstākās kvalitātes produktu ražošanu un nepārtrauktu uzņēmuma pilnveidošanos," saka CEMEX valdes priekšsēdētājs Enrike Garsija (Enrique Garcia).

"Izveidotais un ieviestais integrētās pārvaldības sistēmas modelis dod iespējas uzņēmumam apliecināt saviem klientiem un sadarbības partneriem, ka CEMEX ir drošs un uzticams partneris, kas spēj konsekventi izpildīt uzņemtās saistības un piegādāt kvalitatīvus produktus noteiktajos termiņos, kā arī, nepakļaut biznesa riskam partnerus un klientus sakarā ar vides likumdošanas vai darba drošumu saistīto prasību izpildījumu. Īpaši vēlamies izcelt uzņēmuma ražošanas vadības procesu organizāciju, datu vadību un analīzi, produktu un procesu kvalitātes kontroles un testēšanas nodrošinājumu, energoefektivitātes pilnveidojumus. Tāpat uzteicams ir uzņēmuma vides, arodveselības un darba drošuma, kā arī iepirkumu procesu izpildījums, kuru salīdzinošais līmenis pēc vairākiem kritērijiem ir jāvērtē kā ļoti augsts," pēc audita komentē sertifikācijas institūcijas "Bureau Veritas Latvija" direktora vietnieks Andris Vēvers.

CEMEX vīzija ir izveidot tādas vadības sistēmas, kas kalpotu kā lietderīgs instruments katra darbinieka ikdienas uzdevumu veikšanā, it īpaši gadījumos, kad tiek pieņemti jauni darbinieki vai notiek esošo iekšējās rotācijas. Ar sertifikāciju uzņēmums apstiprina savu prioritāro vērtību - darbinieku drošība, vides aizsardzība un augstas kvalitātes produkta

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved