Fonda aktivitātes
Ilgtspēja

Fonda aktivitātes


Fonda mērķis ir sniegt mērķtiecīgu un uz sabiedrības interesēm vērstu atbalstu, veicināt vietējas dzīves kvalitātes uzlabošanos un apkārtējās vides saglabāšanu novados, kuros atrodas SIA „CEMEX” struktūrvienības, jo īpaši – Saldus un Brocēnu novados. Fonds sniedz atbalstu dažādu sabiedriska labuma mērķu sasniegšanai. 2008. gada nogalē Fondam tika piešķirts sabiedriskā labuma statuss darbībai šādās jomās – pilsoniskās sabiedrības attīstība, vides aizsardzība un izglītības atbalstīšana. Fonda pārvaldes institūcijas ir padome un valde. Ar fonda atbalstu līdz šim īstenoti vairāk kā 250 projekti.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved