CEMEX vērtības
Par CEMEX

Mūsu vērtības


Mēs tiecamies pēc izcila snieguma un ilgtspējīgu attiecību veidošanas, kuru pamatā ir uzticamība un mūsu svarīgākās vērtības:

Garantēt drošību

Mums drošība ir personas atbildība, un mēs pārliecināmies, ka citi rīkojas un uzvedas droši, garantējot, ka nekas nav svarīgāks par mūsu darbinieku, apakšuzņēmēju un kopienas veselību un drošību.

Koncentrēties uz klientiem

Mēs veidojam ciešas attiecības ar klientiem, kas atšķir mūs no konkurentiem, ieklausoties mūsu klientos, saprotot viņu izaicinājumus un nodrošinot vērtīgus risinājumus.

Tiekties uz izcilību

Mūsu mīlestība pret darbu, ko darām, ļauj mums sasniegt vairāk kā cerēts, uzstādīt sev izaicinājumu vienmēr kļūt labākiem un nekad neapstāties pie “pietiekami labi”.

Darboties kā vienots CEMEX

Dalīšanās ar pasaulē iegūtajām zināšanām mūsu vietējos tirgos ir mūsu priekšrocība; mēs dalāmies ar idejām globāli, lai iegūtu vairāk no mūsu individuālā snieguma.

Rīkoties godīgi

Mēs rīkojamies godīgi un caurskatāmi, veicot jebkuras darbības, jo mums rūp mūsu darbinieki, mūsu kopienas un mūsu dabas resursi.

Vērtības, kas iestrādātas mūsu CEMEX profesionālajā un ētikas kodeksā, kalpo par pamatu mūsu lēmumiem, darbībām un ieguldījumiem ikvienā organizācijas līmenī. Tās sekmē pilnīgu individuālo iemaņu un prasmju attīstību un ir nepieciešams mūsu uzņēmuma pastāvīgas izaugsmes un attīstības virzītājspēks.

Lai iepazītos ar CEMEX profesionālo un ētikas kodeksu, klikšķiniet šeit.

ETHOS Line ir iespēja iesniegt jautājumus vai sūdzības par ētikas kodeksa ievērošanu. Tāpat ETHOS Line ir nekavējoties jāziņo gadījumos, kad darbinieks uzskata, ka jautājuma vai sūdzības dēļ pret viņu ir vērsta ļaunprātīga rīcība. 

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved