Preses telpa
Preses telpa

Informācija par nodibinājuma "CEMEX Iespēju fonds" atklāto projektu pieteikumu konkursu

Nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” 2015.gada 23.februārī izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Saldus un Brocēnu novados.

Konkursa prioritātes:
1)    pasākumi, kas veicina sabiedrības izpratni, zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu un fiziskajām aktivitātēm (t.sk. sports);    
2)    pasākumi, kas veicina katra indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to (t.sk. izglītojoši pasākumi);
3)    pasākumi, kas veicina iedzīvotāju piederības un atbildības jūtas par savu pilsētu, pagastu un/vai novadu.

Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2015. gada 23. martam.

Projektu pieteikumu var iesniegt:

- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
- Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā summa ir 15000 EUR.
Projektam minimālā piešķiramā summa nav noteikta. Maksimālā piešķiramā summa projekta pieteikumam 1500 EUR.

Informatīvie semināri, kuros tiks sniegtas konsultācijas par projektu pieteikumu rakstīšanu un būtiskākajām izmaiņām projekta pieteikuma dokumentos:

  • Brocēnos - 28.februārī, plkst.10.00, Brocēnu kultūras un izglītības centrā, mācību telpā, 2.stāvā, Lielcieceres ielā 10.
  • Saldū - 28.februārī, plkst.13.00, Saldus pašvaldības ēkā, lielā zālē, Avotu ielā 12.

Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu projekta vērtēšanā.

Bezmaksas konsultācijas par pieteikumiem  pie CEMEX Iespēju fonda vadītājas Mairitas Blūmas,zvanot pa tālruni: 20628802 vai rakstot uz  e-pastu: mairita.bluma@ext.cemex.com

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Vērtēšanas kritēriji

Atskaites veidlapa

Metodiskie norādījumi projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai

 

  

 

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved