Preses telpa
Preses telpa

CEMEX iegūst otro vietu darba drošības konkursā “Zelta ķivere”

Š.g. 24.oktobrī norisinājās Valsts Darba inspekcijas un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras rīkotā konkursa “Zelta ķivere” noslēguma pasākums, kurā CEMEX Latvija aktivitātes veselības un darba drošības jomā tika novērtētas ar 2.vietu Lielo uzņēmumu kategorijā.   


Konkursa dalībnieki tika aicināti dalīties labajā praksē par kādu uzņēmuma īstenoto iniciatīvu vai pasākumu, kas vērsts uz darbinieku stresa mazināšanu un darba drošības veicināšanu. Uzņēmumu CEMEX pasākumā pārstāvēja Integrētās drošības daļas vadītājs Andris Pommers, kurš stāsta par konkursā prezentēto uzņēmuma iniciatīvu: „Mūsu labas prakses piemērs bija darbinieku apmierinātības līmeņa pētījumi, ko CEMEX regulāri veic gan Latvijā, gan pārējās biznesa vienībās visā pasaulē. Pētījums aptver dažādus psihoemocionālos faktorus, savstarpējās attiecības, organizatoriskus aspektus un dažādus citus jautājumus, kas ietekmē darbinieku apmierinātību. Tāpat tika minētas vairākas citas aktivitātes, kā pāreja no 8 stundu maiņu grafika uz 12 stundām, dažādiem kolektīviem pasākumiem (ģimeņu dienas, balles) un izglītojošām aktivitātēm. Jāpiezīmē, ka CEMEX Latvijas darbinieku apmierinātības pētījuma rezultāti ir augstāki kā CEMEX globāli un arī augstāki par industrijas vidējiem rādītājiem, kas liecina, ka uzņēmums kopumā ir labi organizēts un iepriekš veiktās un iedibinātās aktivitātes ir bijušas lietderīgas.”

Konkursa mērķis ir izcelt un atspoguļot efektīvus darba vides stresa samazināšanas pasākumus, apbalvojot uzņēmumus, kuri demonstrējuši ievērojamu un inovatīvu sniegumu drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanā.

Pirmo vietu lielo uzņēmumu kategorijā ieguva Lauku atbalsta dienests, bet trešo vietu dalīja A/S Aldaris un SIA Ventspils nafta termināls.

 

 

 

 

 

 

 

No kreisās puses: SIA CEMEX Integrētās drošības daļas vadītājs Andris Pommers, SIA CEMEX Personāla direktore Linda Šedlere, SIA CEMEX Komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Ozola un Valsts Darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis

 

 

 

SIA CEMEX Integrētās drošības daļas vadītājs Andris Pommers

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved