Preses telpa
Preses telpa

CEMEX atkārtoti iegūst zelta godalgu Ilgtspējas indeksā


SIA „CEMEX” darbības ilgtspēja un korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes jau otro gadu pēc kārtas „Ilgtspējas indeksā” novērtētas ar zelta godalgu. 2013.gadā SIA „CEMEX” turpināja īstenot atbildīgu uzņēmējdarbību, rūpējoties par darbinieku darba drošību un darba apstākļiem, samazinot ietekmi uz vidi ar alternatīvā kurināmā īpatsvara palielināšanu, kā arī atbalstot Brocēnu un Saldus novadu ar „CEMEX Iespēju fonda” aktivitātēm. Uzņēmums sertificēja cementa un hidrauliskās ceļu saistvielas ražošanu un pārdošanu atbilstoši ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 un OHSAS 18001:2007 standartiem un uzsāka darbu pie betona ražošanas sertificēšanas. Papildus tika veikti arī citi uzlabojumi Ilgtspējas indeksa vērtētajās jomās.

Ilgtspējas indeksa organizēto pasākumu ietvaros SIA „CEMEX” pirmo reizi tika piešķirts Ģimenei draudzīga komersanta statuss. Viens no kritērijiem statusa piešķiršanai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, nodrošinot attālinātā darba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat tiek vērtēta arī nodarbināto veselības aizsardzību darba vietā, atbalsta nodrošināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanās labdarībā, u.c. kritēriji.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

SIA „CEMEX” piedalās Ilgtspējas indeksā kopš 2010.gada, trīs gadus pēc kārtas saņemot sudraba godalgu, bet 2013.gadā – zelta.

Ilgtspējas indeksu organizē Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS).
 

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved