Par CEMEX
Par CEMEX

Atbildīgi iepirkumi

Ilgtspēja ir būtisks mūsu biznesa modeļa elements, uz kura balstās visa mūsu darbība. Saskaņā ar CEMEX apņemšanos mēs turpinām integrēt ilgtspēju mūsu piegādes procesā.


Ilgstspējīga iepirkumu prakse

Mūsu uzņēmums aktīvi veicina ilgtspējīgu attīstību un pastāvīgi meklē veidus, kā mazināt mūsu darbības un produktu ietekmi uz vidi. Mēs ticam atbildīgai uzņēmuma pārvaldībai, drošu, veselīgu un taisnīgu darba vietu nodrošināšanai saviem darbiniekiem un pozitīvu izmaiņu panākšanai mūsu sabiedrībā.

Mēs cenšamies maksimāli palielināt savstarpēju labumu, kas tiek iegūts no mūsu attiecībām ar mūsu biznesa partneriem, tostarp vairāk nekā 75 000 preču un pakalpojumu piegādātājiem — sākot no informācija tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem līdz uzņēmumiem, kas nodrošina loģistikas pakalpojumus.

CEMEX piegādātājiem sniedz vienādas iespējas piedalīties konkursos un tajos uzvarēt.  Mūsu iepirkuma komandas tiekas ar piegādātājiem, lai stiprinātu mūsu attiecības un uzklausītu viņu problēmas. Strādājot ar lielu daļu no vietējiem piegādātājiem katrā valstī un piedāvājot attīstības programmas, mēs veicinām ekonomikas izaugsmi valstīs, kurās mēs darbojamies.

Izmantojot vietējos produktus un pakalpojumus, mēs palīdzam izveidot ilgtspējīgas kopienas

Mēs uzskatām, ka vietējo produktu un pakalpojumu izmantošana ir ilgtspējīgas uzņēmējdarbības izpausme. Šāda pieeja rada jaunas darbavietas, kas savukārt stimulē vietējo ekonomiku, vienlaikus attīstot vietējo darbinieku jaunās prasmes.

Kad vien iespējams, mēs atbalstām mazus vietējos piegādātājus. 2015. gadā 95% no uzņēmuma iepirkumiem tika veikti, sadarbojoties ar  vietējiem piegādātājiem.

Mūsu iepirkuma komandas regulāri piedalās pasākumos, lai atrastu jaunus vietējos piegādātājus - it īpaši mazos un vidējos uzņēmumus.

Mēs arī piedāvājam apmācības un attīstības programmas, lai palīdzētu piegādātājiem uzlabot savu uzņēmējdarbības praksi un integrētu ilgtspēju savos uzņēmējdarbības procesos.

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par Ilgtspējīgu darbību.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved