Ilgtspēja

Aicinām ziedot

Ziedojot CEMEX Iespēju fondam, jūs varat saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus 85% apmērā (uzņēmumiem) vai 25% apmērā (privātpersonām) no ziedojuma summas.

Ziedot var ar pārskaitījumu:

Banka: SWEDBANK
SWIFT: HABALV22
Konts:LV20HABA0551017019180
Saņēmējs: nodibinājums “CEMEX Iespēju fonds”
Reģ.nr. 40008114758
Maksājuma mērķis: Ziedojums

Sabiedriskā labuma statuss

Lēmums par sabiedriskā labuma statusu (04.08.2009)

Lēmums par sabiedriskā labuma statusu (08.12.2008)

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved