Noteikumi un nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus pirms šī tīmekļa vietnes izmantošanas!Vispārīga informācija

Piekļuve CEMEX Latvija tīmekļa vietnei un tās izmantošana tiek pakļauta šādiem Latvijas noteikumiem, nosacījumiem un likumiem. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs paužat savu piekrišanu šiem noteikumiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, neizmantojiet šo tīmekļa vietni un neveiciet no tās nekādu materiālu lejupielādi. CEMEX Latvija var pārskatīt šos noteikumus jebkurā laikā un atjaunināt izvietoto informāciju. Atsevišķi no šo noteikumu nosacījumiem var tikt aizstāti ar skaidri norādītiem juridiskiem paziņojumiem vai noteikumiem, kas atrodas šīs tīmekļa vietnes noteiktās lappusēs.

Autortiesības

Autortiesības ® CEMEX Latvija. Visas tiesības rezervētas. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības visos tekstos, attēlos, skaņās un citos materiālos šajā tīmekļa vietnē pieder CEMEX Latvija, ja vien nav norādīts citādi. Jūs varat pārlūkot šo tīmekļa vietni un kopēt izvilkumus no tās nekomerciālai, informatīvai vai personīgai lietošanai, nodrošinot, ka to darot jūs vienmēr dodat skaidru rakstisku atsauci, ka šie fragmenti ir iegūti no CEMEX Latvija tīmekļa vietnes un ka šo fragmentu autortiesības pieder tikai un vienīgi CEMEX Latvija. Nevienu fragmentu no šīs tīmekļa vietnes nedrīkst ne pārdot vai izplatīt ar mērķi gūt komerciālu peļņu, ne arī izmainīt un integrēt citos tekstos, publikācijās vai tīmekļa vietnēs. Citas licences netiek piešķirtas.

Saturs


Informācija šajā tīmekļa vietnē tiek nodrošināta godprātīgi un ar vislabākajiem nodomiem, tomēr tā ir paredzēta tikai vispārīgai informācijai. Jums nevajadzētu pamatoties uz šo informāciju specifiskos gadījumos, un ir jāņem vērā, ka netiek dotas nekādas garantijas par šīs informācijas atjaunināšanu, precizitāti un pabeigtību. Visas cita veida izteiktās vai netieši norādītās garantijas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar norādītajām garantijām attiecībā uz pieprasītību, kvalitāti vai piemērotību noteiktam mērķim, tiek likumā pieļaujamā maksimālā mērā izslēgtas. Netiek nodrošinātas nekādas garantijas attiecībā uz informāciju, kas atrodama trešo personu izveidotajās tīmekļa vietnēs, kur tiek dota atsauce vai piekļuves iespēja caur šo tīmekļa vietni, un CEMEX Latvija neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar jebkādām trešo personu tīmekļa vietnēm, ieskaitot atbildību par to materiālu pieprasītību, kvalitāti vai piemērotību, kas atrodas trešo personu tīmekļa vietnēs, vai jebkādu aizbildinājumu, ka trešo pušu tīmekļa vietnes saturs vai informācija tajā pārkāpj kādu likumu vai kādas personas vai organizācijas tiesības. Nekāda informācija šajā tīmekļa vietnē nedrīkst saturēt vai tikt uzskatīta, ka satur aicinājumu ieguldīt vai kā citādi tirgoties ar akcijām vai citiem vērtspapīriem, un tā nedrīkst tikt pieņemta par pamatojumu jebkādiem ieguldījumu lēmumiem. Ne CEMEX Latvija, ne arī kāda cita puse, kas ir iesaistīta šīs tīmekļa vietnes veidošanā un publiskošanā nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, nejaušiem, izrietošiem vai ar soda mēriem saistītiem zaudējumiem, kas radušies piekļūstot vai nespējot izmantot šo tīmekļa vietni, kā arī par jebkādām kļūdām vai nolaidību, kas ar to saistītas, vai arī ar jebkādiem notikumiem vai parādībām, kas sabojā vai nelabvēlīgi ietekmē jebkādus šīs tīmekļa vietnes aspektus vai jūsu sistēmas administrēšanu, drošību, godīgumu, integritāti vai atbilstošu vadību.


Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved