Static Image
Ilgtspēja
Ilgtspēja

2017.gada Madonas novada konkurss


2017.gada Madonas novada atklātā projektu pieteikumu konkursa prioritātes – projekti, kuros veicināta droša un veselīga dzīves vide, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabašanu, kā arī projekti, kuros tiks veicinātas vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes, kultūras, sporta un sociālās jomās.

2016.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisija:

Sintija Rempele - SIA CEMEX tirdzniecības administratore;

Andris Vaniņš - SIA CEMEX Sauleskalna karjera pārzinis;

Linda Ozola – SIA CEMEX komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja;

Inese Solozemniece - Madona novada projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste;

Valda Kļaviņa - Madonas novads domes deputāte, Sarkaņu pagasta pārvaldes Tautas nama "Kalnagravas" direktore.

 

Fonda atbalstītie projekti:

„Mobilais vides spēļu komplekts „Spēlē un zini”, Madonas novada bibliotēka;

„Par drošāku dzīves vidi bērniem”, pirmsskolas izglītības iestāde „Brīnumdārzs”;

„Apkārtējās vides labiekārtošana pansionāta iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai”, pansionāts „Ļaudona’’;

„Jauniešu centrs Ošupes pagastā”, Ošupes pagasta pārvalde;

„Aktīvs un vesels”, biedrība „Mēs Dzelzavai”’;

„Sakrālā tūrisma objekta popularizēšana”, Madonas evanģēliski luteriskā draudze.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved