Static Image
Ilgtspēja
Ilgtspēja

2017.gada II konkurss


2017.gada rudens atklāta projektu pieteikumu konkursa mērķis: sasaucas ar Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķi un uzdevumiem (www.lv100.lv), stiprina Latvijas valstiskumu, aktualizē valsts vēstures notikumus, godina tautu un tās kultūru, dabas bagātības un veicina līdzatbildību par valsts nākotni; dažādo, uzlabo, sekmē un attīsta Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi.

Konkursa prioritātes: aktivitātes, kas stiprina Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, veicinot pašorganizējošus procesus un sadarbību; ārpusskolas aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli; pasākumi, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu un fiziskajām aktivitātēm (t.sk.sports); pasākumi, kas veicina katra indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to (tsk.izglītojoši pasākumi).

2017. gada pavasara projektu vērtēšanas komisijā darbojās:

Inta Uzule-Rancāne – CEMEX cementa ražošanas procesa analītiskā eksperte;

Elmārs Olšteins - CEMEX cementa tirdzniecības pārstāvis;

Liene Beiere – CEMEX vides projektu daļas administratore;

Antra Savleviča - CEMEX komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja;

Vineta Jurēvica - Striķu pamatskolas skolotāja, skolas projektu vadītāja;

Alise Sipeniece – Brocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste;

Baiba Kūma - Kurzemes reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja;

Rudīte Muraševa - Brocēnu novada projektu vadītāja;

Daina Marcinkus - laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste.

 

Fonda atbalstītie projekti:

„Mans raksts Latvijas jostā”, biedrība „Ilizanna”;

„Latviešu valoda- gaisma Latvijas bērnu nākotnei”, Saldus sadraudzīgā biedrība;

„Mūsu Latvijas karte”, Druvas vidusskola;

„Ceļā uz svētkiem”, biedrība „Gaiķu varavīksne”;

„Robotika- patforma kompetenču attīstībai”, Saldus vidusskola;

„Latvijas valsts- baltvācu kultūras mantiniece”, biedrība „Mēs- Jaunaucei”;

„Caur svētkiem uz Latvijas simtgadi”, Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Sienāzītis”;

„Drošs kritiens, lai celtos stiprāks!”, biedrība „Džudo klubs Saldus”;

„Būsim lepni!”, Saldus pamatskola;

„Biedrības „CSK Kurzemnieks” piedāvājuma kvalitātes celšana un iespēju nodrošināšana visiem interesentiem”, biedrība „CSK Kurzemnieks”;

„Sargā savu Tēvu zemi!”, biedrība „Mantinieki”;

„Pielocīju pūra lādi latvju svētkus godinot!”, Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Īkstīte”.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved