Static Image
Ilgtspēja
Ilgtspēja

2017.gada I konkurss


2017.gada pavasara atklāta projektu pieteikumu konkursa prioritātes - ārpusskolas aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli, pasākumi, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu un fiziskajām aktivitātēm, pasākumi, kas veicina katra indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to, kā arī aktivitātes, kas veicina iedzīvotāju piederības un atbildības jūtas par savu pilsētu, pagastu/novadu un valsti.

2017. gada pavasara projektu vērtēšanas komisijā darbojās:

Imants Treidis – CEMEX Procesu inženieris;

Elmārs Olšteins - CEMEX cementa tirdzniecības pārstāvis;

Liene Beiere – CEMEX vides projektu daļas administratore;

Linda Ozola - CEMEX komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja;

Zane Sergejeva - Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;

Alise Sipeniece – Brocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste;

Baiba Kūma - Kurzemes reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja;

Rudīte Muraševa - Saldus bērnu un jaunatnes centra jaunatnes lietu speciāliste;

Daina Marcinkus - laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste.

 

Fonda atbalstītie projekti:

„Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā”, Saldus novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;

„Dienas nometne „Sprīdītis inženieris”, bērniem vecumā no 6-10 gadiem”, ģimeņu biedrība „Ligdza”;

„Sporta bāzes izveide Ezeres pagastā, I.kārta „Trenažieru telpas izveide”, biedrība „Pirmā Stīga”;

„Bērns un velo!”, biedrība „J.F.X sporta klubs”; „3D Druva”, Druvas vidusskola;

„Iepazīsti, izmēģini, izvēlies!”, Kursīšu pamatskola; „Eksaktā domāšana ir modē!”, Cieceres internātpamatskola;

„Pētī, domā, dari!”, Saldus novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”;

„Mazo pētnieku vasaras skoliņa”, Striķu pamatskola;

„Informācijas pasniegšana- saistoša, ātra un mūsdienīga”, Ezeres pamatskola;

„Jaunauces muižas parka drošībai un attīstībai”, biedrība „Mēs -Jaunaucei”;

„Brīvais laiks skolā- bez telefona!”, apvienotā Jaunlutriņu un Škēdes pārvalde.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved