Ilgtspēja
Ilgtspēja

2016.gada Talsu un Tukuma novadu konkurss


2016.gada Talsu un Tukuma novadu atklātā projektu pieteikumu konkursa prioritātes – projekti, kuros veicināta droša un veselīga dzīves vide, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabašanu, kā arī projekti, kuros tiks veicinātas vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes, kultūras, sporta un sociālās jomās.
 
2016.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:

Linda Ozola – CEMEX komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja;
Andris Pommers – CEMEX Integrētās drošības daļas vadītājs;
Arturs Nikolajevs – CEMEX karjeru pārzinis Talsu un Tukuma karjeru saimniecībā;
Inga Helmane – Tukuma novada Attīstības nodaļas projektu vadītāja;
Jolanta Skujeniece – Talsu novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja.
 
Fonda atbalstītie projekti:

„Viss mainās, nekas nepazūd!”, Valdemārpils vidusskola;
„Vingro pie Pastendes pamatskolas”, Pastendes pamatskola;
„Velosipēdu novietne pie Tukuma Raiņa ģimnāzijas”, Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība;
„Nāc un būsim kopā”, Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde;
„Aiz kalniņa dūmi kūpa”, biedrība „Likteņdzirnas”;
„Lai droši deju soļi Tukumā”, Tukuma pilsētas pensionāru biedrība.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved