Ilgtspēja
Ilgtspēja

2016.gada Madonas novada konkurss


2016.gada Madonas novada atklātā projektu pieteikumu konkursa prioritātes – projekti, kuros veicināta droša un veselīga dzīves vide, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabašanu, kā arī projekti, kuros tiks veicinātas vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes, kultūras, sporta un sociālās jomās.

2016.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:

Sintija Rempele –  SIA CEMEX tirdzniecības administratore;
Andris Vaniņš – SIA CEMEX Sauleskalna karjera pārzinis;
Laima Freidensone – SIA CEMEX sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste;
Inese Solozemniece – Madonas novada projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste;
Valda Kļaviņa – Sarkaņu pagasta pārvaldes Tautas nama „Kalnagravas” direktore;

Fonda atbalstītie projekti:

„Sargi sevi, palīdzi citiem, nekļūsti par glābjamo”
, Latvijas Sarkanais Krusts, Madonas komiteja;
„Pilsētas minču iekļaušanās sakoptā pilsētvidē”, biedrība „Madonas dzīvnieku draugi”;
„Soliņš, kas vieno”, Madonas evanģēliski luteriskā draudze;
„Rimeiks – „Grafiskā intuīcija” – jaunas iemaņas darbā ar datoru”, Madonas mākslas skolas atbalsta biedrība;
„Bērnu rotaļu istabu iekārtošana Barkavas pagastā”, biedrība „Mēs-Barkavas pagastam”;
„Soliņš Tev un man”, biedrība „Mēs Dzelzavai”

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved