Ilgtspēja
Ilgtspēja

2016.gada II konkurss


2016.gada rudens atklāta projektu pieteikumu konkursa prioritātes - ārpusskolas aktivitātes, kas veicina bērnu un jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli, aktivitātes, kas veicina Saldus un Brocēnu novada kultūrmantojuma saglabāšanu, drošas un veselīgas dzīves vides aktivitātes, kā arī vides saglabāšanas aktivitātes.

2016. gada  rudens projektu vērtēšanas komisijā darbojās:

Imants Treidis – CEMEX procesu inženieris;
Janīna Rudmine – CEMEX  integrēto vadības sistēmu speciāliste;
Liene Beiere – CEMEX remontdarbu plānošanas administratore;
Linda Ozola – CEMEX komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja;
Zane Sergejeva – Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
Alise Sipeniece – Brocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste;
Baiba Kūma – Kurzemes reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja;
Rudīte Muraševa – Saldus bērnu un jaunatnes centra jaunatnes lietu speciāliste;
Daina Marcinkus – laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste.

Fonda atbalstītie projekti:

„Airēšanas trenažieris- drošam, veselīgam un efektīvam sportam!”, biedrība „J.F.X.sporta klubs”;
„CLEVER CUP 2017”, Druvas vidusskola;
„Ģimene kā vērtība”, Saldus rajona attīstības biedrība;
„Mazo pētnieku darbnīcas”, Pirmsskolas izglītības iestāde „Īkstīte”;
„Ēd! Kusties! Smaidi! Dzīvo veselīgi un droši!”, Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
„Zinātniskā istaba bērniem”, Ģimeņu biedrība „Ligzda”;
„Sensorā vides telpa”, Pirmsskolas izglītības iestāde „Cerībiņa”;
„Kultūrmantojuma saglabāšana un popularizēšana Saldus novadā”, Saldus novada Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs;
TLSM  Saldus Baltā galdauta svētki”, biedrība „Puķuzirnis Z”;
Nāc-iepazīsti, radi, eksperimentē kopā”, biedrība „Taurenītis 3”;
„Es-Pampāļnieks!”, biedrība „Labdomas”;
„Interešu pulciņa „Robotika” izveide”, Saldus vidusskola.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved