Ilgtspēja
Ilgtspēja

2016.gada I konkurss


2016.gada pavasara atklāta projektu pieteikumu konkursa prioritātes – ārpusskolas aktivitātes, kas veicina jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli, aktivitātes, kas veicina pagasta, pilsētas vai novada atpazīstamību, sociālās līdzatbildības, brīvprātīgā darba un labdarības veicināšana, kā arī aktivitātes, kas veicina izpratni par cilvēka un vides mijiedarbību.

2016 gada projektu vērtēšanas komisijā darbojās:

Ingus Štegmanis – CEMEX mehānisko procesu pārzinis;
Matīss Plaudis – CEMEX Integrētās drošības nodaļas speciālists;
Laura Zabarovska – CEMEX personāldaļas speciāliste;
Laima Mičāne – CEMEX sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste;
Zane Sergejeva – Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
Ilze Barone – Brocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste;
Baiba Kūma – Kurzemes reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja;
Rudīte Muraševa – Saldus bērnu un jaunatnes centra jaunatnes lietu speciāliste;
Daina Marcinkus – laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste.

Fonda atbalstītie projekti:

„Ideālais mazdārziņš”, Latvijas Mazpulki, Jaunlutriņu mazpulks;
„Ieraugi vēsturi”, Mākslu attīstības biedrība „Ilizanna”;
„Jaunauces muižas parka deju laukuma izpēte un atjaunošana”, biedrība „Mēs- Jaunaucei”;
„Saldus un Brocēnu novadu vārds Latvijā un pasaulē- ar BMX!”, sporta klubs „J.F.X.”;
„Blīdenes „Mācītājmājas” parka saglabāšana, atjaunošana un labiekārtošana- 4.kārta”, Blīdenes evanģēliski luteriskā draudze;
„Iepazīsti! Pēti! Domā! Izzini! Darbojies!”, Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
„Nometne : „Sprīdītis zinātnieku pasaulē.””, Ģimeņu biedrība „Ligzda”;
„Darbosimies kopā”, Saldus pirmsskolas izglītības iestāde „Īkstīte”;
„Ripo auto Latvijas sacensību posms Brocēnos”, biedrība „Mantinieki”;
„Mūsu pulkvedis Jukums Vācietis”, Jaunlutriņu attīstības biedrība;
„Airītes parka saglabāšana, atjaunošana, labiekārtošana”, biedrība „Airītes stacija”.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved