Ilgtspēja
Ilgtspēja

2015.gada slēgtais konkurss


Slēgtā projektu pieteikumu konkursa mērķis sniegt atbalstu projektiem, kas dažādo, uzlabo, sekmē un attīsta Brocēnu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi, ar prioritāri –veselīga un droša dzīvesvide.

2015.gada slēgtā projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojas:

Graham Nicolas George Russell - CEMEX valdes priekšsēdētājs;
Uwe Lubjuhn - CEMEX valdes loceklis, cementa ražošanas direktors;
Linda Šedlere - CEMEX valdes locekle, personāla direktore;
Linda Ozola - CEMEX komunikāciju un sabiedrisko attiecību vadītāja.
 
Fonda atbalstītais projekts:

Sporta zāles rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādē “Varavīksne”, pirmskolas izglītības iestāde “Varavīksne”.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved