Ilgtspēja
Ilgtspēja

2015.gada Madonas novada konkurss


2015.gada Madonas novada atklātā projektu pieteikumu konkursa prioritātes – projekti, kuros veicināta droša un veselīga dzīves vide, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabašanu, kā arī projekti, kuros tiks veicinātas vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes, kultūras, sporta un sociālās jomās.

2015.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:

Līga Vērzemniece -  CEMEX inerto materiālu pārdošanas administratore;
Andris Vaniņš - CEMEX Sauleskalna karjera pārzinis;
Linda Ozola - CEMEX Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja;
Inese Solozemniece - Madona novada projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste;
Valda Kļaviņa - Sarkaņu pagasta pārvalde - Tautas nama "Kalnagravas" direktore;

Fonda atbalstītie projekti:

„Palīdzēsim viens otram”, Latvijas Sarkanais Krusts Madonas komiteja;
„A.Kumsāra piemiņas vietas labiekārtošana Vistiņlejas kapos,  Madonas novada Praulienas pagastā”, Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds;
„Rotaļlaukumiņa konstrukciju iegāde”, biedrība „Mēs Dzelzavai”;
„Deju un kustību terapija bērniem un jauniešiem invalīdiem”,  biedrība „Mēs saviem bērniem”;
„Animācijas „Gaismas ilustrācija” izveide mākslas skolā”, Madonas mākslas skolas atbalsta biedrība;
„Ar sportu pa dzīvi!”,  biedrība „Kripata”

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved