Ilgtspēja
Ilgtspēja

2015.gada II konkurss


2015.gada rudens atklātā projektu pieteikumu konkursa prioritātes - ārpusskolas aktivitātes, kas veicina jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli, fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicinoši projekti, vides labiekārtošanas pasākumi, kas attīsta un paaugstina drošību, aktivitātes, kas veicina Brocēnu un Saldus novada kultūrmantojuma saglabāšanu

2015.gada projektu vērtēšanas komisijā darbojās:

Valters Sala – CEMEX Finanšu plānošanas nodaļas vadītājs;
Matīss Plaudis – CEMEX Integrētās drošības nodaļas speciālists;
Laura Zabarovska – CEMEX personāldaļas speciāliste;
Linda Ozola – CEMEX Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja;
Zane Sergejeva – Brocēnu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja;
Ilze Barone – Brocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste;
Baiba Kūma - Kurzemes reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja;
Rudīte Muraševa – Saldus bērnu un jaunatnes centra jaunatnes lietu speciāliste;
Daina Marcinkus – laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste.

Fonda atbalstītie projekti:

„Kultūrmantojuma saglabāšana un popularizēšana Saldus novadā”, Saldus novada p/a „Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”;
„Treniņu vietas un apstākļu dažādošana jāšanas sporta dalībniekiem, popularizējot jāšanas sportu un piesaistot jaunus potenciālos jāšanas sporta audzēkņus”, biedrība „Dubultspēks”;
„Ripo auto fizikā”, biedrība „Mantinieki”;
„Rozentāla stāsts Saldū”, Saldus rajona tūrisma biedrība;
„Kopā vingrosim un sportosim”, Saldus novada pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”;
„Gaiķu pagasts vēstures līkločos”, Gaiķu pamatskola;
„Brīvā laikā negurķojies- nāc sportot!”,  Džudo klubs Saldus;
„E.Z.I.S (eksaktās zinātnes- ir stilīgi!)”, Cieceres internātpamatskola;
„Ejam laukā!”, Pampāļu pamatskola;
„Sporta un atpūtas iespējas Ošeniekos!”, Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagasta pārvalde;
„Talantu ABC: aktivitātes talantīgu skolēnu intereses un motivācijas veicināšanai eksakto zinātņu jomā Saldus 1.vidusskolā”, Saldus 1.vidusskola;
„Mūsdienīga grieķu-romiešu cīņa”, biedrība „CSK Kurzemnieks”.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved