Ilgtspēja
Ilgtspēja

2015.gada I konkurss


2015.gada pavasara atklātā projektu pieteikumu konkursa prioritātes - pasākumi, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu un fiziskajām aktivitātēm (t.sk.sports); pasākumi, kas veicina katra indivīda zināšanas par vidi un atbildīgu rīcību pret to (tsk.izglītojoši pasākumi); pasākumi, kas veicina iedzīvotāju piederības un atbildības jūtas par savu pilsētu, pagastu un/vai novadu.

2015.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:

Andris Pommers – CEMEX Integrētās drošības daļas vadītājs;
Elmārs Olšteins – CEMEX cementa tirdzniecības pārstāvis;
Laura Zabarovska – CEMEX vadības informācijas un izmaksu kontroles analītiķe;
Linda Ozola – CEMEX Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja;
Daila Frīdmane – izglītības darba speciāliste Brocēnu novada pašvaldībā;
Ilze Barone – Brocēnu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste;
Baiba Kūma – Kurzemes reģionālā ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja;
Solvita Valtere – Saldus bērnu un jaunatnes centrs, direktores vietniece izglītības jomā;
Daina Marcinkus – laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste.

Fonda atbalstītie projekti:

"Sporto visa ģimene!", Džudo klubs Saldus;
"Mēs gribam, mēs varam, mēs darām!",
Kursīšu pamatskola;
"SAC”Atpūtas” iemītnieku fiziskās un garīgās veselības uzlabošanas pasākumi, 1.kārta," SAC „Atpūtas”;
Vasaras skoliņa „Esmu vesels, drošs un radošs”, Striķu pamatskola;
"Blīdenes „Mācītājmājas” parka saglabāšana, sakopšana un labiekārtošana," 3.kārta., Blīdenes evanģēliski luteriskā draudze;
"Muzejs iznāk skvērā," 1.kārta, Gaiķu pamatskola;
"Putnu vērošanas un fotografēšanas sacensības „Putnu EkoFoto 2015”", Saldus Foto klubs- ES DARU;
"Vides izglītības nometne „Sprīdītis ūdens pasaulē”", Ģimeņu biedrība „Ligzda”;
"Novadpētniecības izstāde „No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem”", Jaunlutriņu attīstības biedrība;
"Septiņi labie darbi Jaunauces parkā," Biedrība „Mēs-Jaunaucei”;
"Vesels un drošībā!," Saldus Boksa klubs;
"Kombinētais tūrisma pārgājiens „Novadnieki 2015," Biedrība „Novadnieku attīstībai”;
"Kustēsimies un darbosimies kopā!", Saldus PII „Zīlīte”.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved