Preses telpa
Preses telpa

CEMEX Iespēju fonds izsludinās pirmo atklāto projektu pieteikumu konkursu Madonas novadam

2015.gada 1.jūlijā nodibinājums „CEMEX Iespēju fonds” izsludinās pirmo atklāto projektu pieteikumu konkursu Madonas novadam.


Konkursa prioritātes:

- droša un veselīga dzīves vide (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
- vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes (t.sk. preventīvie pasākumi un izglītošanas aktivitātes);
- izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.
 
Projektu pieteikumu var iesniegt:

- biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas;
- Madona novada pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.

Konkursa kopējais finansējums ir 4500 EUR. Maksimālā piešķiramā summa vienam projektam ir 800 EUR, savukārt minimālā summa nav noteikta. Projektu pieteikumus būs iespējams iesniegt līdz 2015.gada 31.augustam.

Lai iepazīstinātu interesentus ar projektu konkursa nosacījumiem un pieteikuma anketas aizpildīšanu, š.g. 1.jūlijā plkst.13.00 Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta ielā 1, 3.stāva zālē) tiek organizēts informatīvais seminārs. Par dalību seminārā projekta iesniedzējs saņems papildus punktu.

Pielikumi:

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Vērtēšanas kritēriji

Metodiskie norādījumi veidlapas aizpildīšanai

Atskaites veidlapa

Bezmaksas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu - fonda vadītāja Mairita Blūma, tālr.:20628802, e-pasts: mairita.bluma@ext.cemex.com

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved