Preses telpa
Preses telpa

Preses relīzes 2015


 • „Šoreiz projektu konkursā tika saņemts 31 projektu pieteikums, no kuriem vērtēšanas komisija atbalstīja 12 projektus. Īpašs prieks, ka liela daļa iesniegto projektu bija saistīti ar galveno projekta konkursa prioritāti - bērnu un jauniešu intereses veicināšanu par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītas nākotnes profesijas izvēli.
  Ar 12 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda rudens projektu pieteikumu konkurss
 • Tas ir Latvijā pirmais smagas noslodzes ceļš, kura izbūvē izmantota jauna tehnoloģija – valčbetons. Šī gada maijā, klātesot VAS „Latvijas valsts ceļi”, SIA „Saldus ceļinieks” un mediju pārstāvjiem, CEMEX atklāja renovēto karjera pievedceļu. Pēcāk ceļā vēl papildus tika iebūvēta instrumentācija, kas turpmāk ļaus ceļu un tā dažādos slāņus novērot pie temperatūru svārstībām, lai demonstrētu šis tehnoloģijas atbilstību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.
  CEMEX nodod ekspluatācijā karjerā „Kūmas” izbūvēto valčbetona ceļu
 • Šis projekts uzskatāms par nozares inovāciju un īstenots ciešā sadarbībā ar Šveicē bāzēto CEMEX pētniecības centru „CEMEX Research Group AG”. Veicot 1,7 miljonus eiro investīcijas, Brocēnu cementa rūpnīcas teritorijā izveidota neliela eksperimentālā ražotne ar mazgāšanas un filtrācijas līniju, kā arī kristalizācijas iekārtu, kas atdalīs hlorīdus un citus vērtīgus sāļus no blakusprodukta, ko iegūst cementa ražošanas procesā.
  CEMEX ievieš jaunu tehnoloģiju sāls ražošanai
 • Līdz ar to CEMEX Latvijā ir ieguvis savā īpašumā vienu karjera saimniecību ar smilts-grants depozītu Talsu novadā un vienu karjera saimniecību ar izstrādes tiesībām četrās smilts-grants atradnēs Tukuma novadā.
  CEMEX Latvija noslēdz darījumu par SIA „Rudus” iegādi
 • „Esam priecīgi, ka sadarbībā ar novada domi, Madonas novadā esam ieviesuši jaunu iniciatīvu - nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” projektu konkursu. Vēlam veiksmi finansiālo atbalstu ieguvušo projektu īstenošanā. Nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2016.gadā, kad atkal aicināsim vietējās organizācijas un pašvaldību iestādes nākt klajā ar savām idejām vietējā novada dzīves kvalitātes veicināšanai, ” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma.
  Noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pirmais atklātais projektu pieteikumu konkurss Madonas novadam
 • Fotoizstāde ir rezultāts Latvijas Ornitoloģijas biedrības, SIA „CEMEX” un žurnāla „National Geographic Latvija” 2015. gada iniciatīvai, kuras mērķis ir veicināt apkaimes putnu atpazīstamību un aizsardzību. Novērtējot paveikto, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus saka: "Var paveikties iegūt labu putna fotogrāfiju, tomēr, neskatoties uz tehnikas attīstību, labas putnu fotogrāfijas visbiežāk ir pacietīga darba, nevis veiksmes rezultāts.
  Atklāta fotoizstāde „Putni Latvijā un pasaulē”
 • „Šoreiz rudens konkursā galveno uzsvaru liekam uz eksakto zinātņu popularizēšanu jauniešu vidū. Abos novados arvien mazāk skolēnu nolemj savu nākotni saistīt ar eksakto un inženierzinātņu apguvi, kas ļautu viņiem kļūt par augsti kvalificētiem speciālistiem un būt konkurētspējīgiem vietējā darba tirgū.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes, kas veicina eksakto zinātņu apguvi skolēniem
 • Konkursa prioritātes: Ārpusskolas aktivitātes, kas veicina jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli;Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicinoši projekti;Vides labiekārtošanas pasākumi, kas attīsta un paaugstina drošību; Aktivitātes, kas veicina Brocēnu un Saldus novada kultūrmantojuma saglabāšanu. Projektu pieteikumu var iesniegt: - biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas; - Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Saldus un Brocēnu novados
 • Energovadības sistēma ietver visus procesus, kas saistīti ar enerģijas iepirkšanu un patērēšanu. Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību, uzņēmuma energovadības sistēmu auditējusi SIA „Bureau Veritas Latvia”. “Mūsu cementa rūpnīca Latvijā izmanto labākās pieejamās tehnoloģijas, kuras savienojumā ar vietējo darbinieku zināšanām regulāri paaugstina CEMEX globālā uzņēmuma ražošanas standartus.
  CEMEX saņēmis energovadības sistēmas sertifikātu
 • Tas tika sasniegts pateicoties jauna eksporta tirgus atvēršanai uz Zviedriju, kā rezultātā eksports pieauga virs 70% no kopējā pārdošanas apjoma, tādējādi kompensējot samazinātu vietējo pieprasījumu. CEMEX bruto peļņa pieauga līdz 26,7 miljoniem eiro, kas ir par 2% vairāk nekā 2013.gadā, un tas ir saistīts ar patstāvīgu efektivitātes uzlabošanu cementa biznesā.
  2014.gadā CEMEX turpināja stabilu attīstību
1 | 2 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved