Ilgtspēja
Ilgtspēja

2014.gada slēgtais projektu pieteikumu konkurss


Slēgtā projektu pieteikumu konkursa mērķis sniegt atbalstu projektiem, kas dažādo, uzlabo, sekmē un attīsta Brocēnu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vidi, ar prioritāri - pilsoniskās sabiedrības attīstība.

2014.gada slēgtā projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojas:

Graham Nicolas George Russell – CEMEX valdes priekšsēdētājs;
Uwe Lubjuhn – CEMEX valdes loceklis, cementa ražošanas direktors;
Linda Šedlere – CEMEX valdes locekle, personāla direktore;
Linda Ozola – CEMEX Komunikāciju un sabiedrisko attiecību vadītāja.
 
Fonda atbalstītais projekts:

Sporta zāles rekonstrukcija pirmskolas izglītības iestādē “Varavīksne”, pirmskolas izglītības iestāde “Varavīksne”.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved