Ilgtspēja
Ilgtspēja

2014.gada I konkurss


 2014.gada pavasara atklātā projektu pieteikumu konkursa prioritātes - droša un veselīga dzīves vide; vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes; senioru dzīves kvalitātes pilnveide; veicināt izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.

2014.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojās:
Andris Pommers - CEMEX Integrētās drošības daļas vadītājs
Elmārs Olšteins - CEMEX cementa tirdzniecības pārstāvis
Laura Lielgaidiņa - CEMEX vadības informācijas un izmaksu kontroles analītiķe
Linda Ozola - CEMEX sabiedrisko attiecību speciāliste
Daila Frīdmane - izglītības darba speciāliste Brocēnu novada pašvaldībā
Aneta Rulle - jaunatnes lietu speciāliste Brocēnu novada pašvaldībā
Dzintra Tone - Novadu Zinību centra, valdes priekšsēdētāja
Linda Medne - jaunatnes darba konsultante Jaunatnes iniciatīvu centrā „”Šķūnis” Saldus novada pašvaldībā;
Daina Marcinkus - laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste

Fonda atbalstītie projekti:
Par drošu un veselīgu vidi skolā, Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola
Ugunsdrošība daudzdzīvokļu mājās, biedrība "Rozentāla 15"
Upe man stāstu stāsta, Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskola
Skan koklītes, Lauku Jaunatnes Muzikālās Attīostības un Izglītības Biedrība
Drošāka sportisko aktivitāšu vide „Mežvidos” klinšu kāpšanas kustības attīstībai, biedrība „Novadnieku attīstībai”
Domā zaļi, dzīvo zaļi, radi zaļi, biedrība „Cilvēkiem un dabai”
Iedvesmojies „zaļākai” dzīvei Brocēnos!, Brocēnu novada pašvaldība Brocēnu novada jauniešu centrs „KOPĀ”
Mēs un daba, biedrība "Paritāte"
Fizisko aktivitāšu laukums tavai veselībai, Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola
Esam droši – būsim pasargāti, Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola
Dāvini prieku!, biedrība „Jaunlutriņu attīstības biedrība”
Blīdenes „Mācītājmājas” parka saglabāšana, atjaunošana un labiekārtošana - 2.kārta, Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze
Starp debesīm un zemi, biedrība "Labdomas"

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved