Ilgtspēja
Ilgtspēja

2013. gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (II)


2013.gada Saldus novada konkursa prioritāte veicināt izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Saldus novada iedzīvotājiem kultūras, sporta, vides jomās.

2013.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojas:
Andris Pommers - CEMEX integrētās drošības daļas vadītājs,
Elmārs Olšteins - CEMEX cementa tirdzniecības pārstāvis,
Laura Lielgaidiņa - CEMEX stratēģiskās plānošanas analītiķe,
Daila Frīdmane - izglītības darba speciāliste Brocēnu novada pašvaldībā,
Eva Jēkobsone - projektu vadītāja Saldus novada pašvaldībā,
Daina Marcinkus - laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste,
Rudīte Muraševa - jaunatnes lietu speciāliste Saldus novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes centrā.

Fonda atbalstītie projekti Saldus novadā:

Ieraudzīt, analizēt, domāt - Uzvarēt!, biedrība „Džudo klubs LIDO-SALDUS”;
Sports- vienmēr un visiem!, biedriba „Rozentāla 15”;
Skatuves kultūras skola, biedrība „Durvis uz radīšanu”;
Kustība un kustēšanās prieks, Saldus novada pašvaldības Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde „Griezīte”;
Saldus novada vides gidu apmācība, Saldus novada pašvaldības aģentūra „Saldus Tūrisma informācijas centrs”;
Vides izglītības kabinets bērniem, biedrība „Gaismas pusē”;
Mākslas skola Saldus novada iedzīvotājiem, Saldus Mākslas skola;
Aktīva dzīves svinēšana senioriem, biedrība "Saldus pilsētas pensionāru biedrība";
Izaudzis Latvijai!, Druvas vidusskola;
J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja iekšpagalma vides pilnveidošana sabiedriskām aktivitātēm, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs;
Orientēšanās sporta popularizēšana lauku jaunatnes vidū, biedrība "Orientēšanās klubs Saldus";
Mācāmies teātri!, Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskola;
Par sportisku, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu sakoptā vidē!, biedrība „Mūsu ligzda”. - See more at:

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved