Ilgtspēja
Ilgtspēja

2013. gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (I)


2013.gada Brocēnu novada konkursa prioritātes vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes.

2013.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojas:
Andris Pommers - CEMEX integrētās drošības daļas vadītājs,
Elmārs Olšteins - CEMEX cementa tirdzniecības pārstāvis,
Laura Lielgaidiņa - CEMEX stratēģiskās plānošanas analītiķe,
Daila Frīdmane - izglītības darba speciāliste Brocēnu novada pašvaldībā,
Eva Jēkobsone - projektu vadītāja Saldus novada pašvaldībā,
Daina Marcinkus - laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste,
Rudīte Muraševa - jaunatnes lietu speciāliste Saldus novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes centrā.

Fonda atbalstītie projekti Brocēnu novadā:
Brocēnu pilsētas ainaviskās vides uzlabošana, Brocēnu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde „Mūsmājas”;
Gājēju celiņa atjaunošana Remtes pagastā, biedrība "Cilvēkiem un dabai";
Vides izziņas dienas nometne „Vasarā kā pasakā” bērniem vecumā no 6-10 gadiem, biedrība "Ģimeņu biedrība „Ligzda";
Blīdenes „Mācītājmājas” parka saglabāšana, atjaunošana un labiekārtošana, Blīdenes evaņģēliski luteriskā draudze.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved