2012
Preses telpa

Preses relīzes 2012


 • Viens no pasaules līderiem celtniecības materiālu ražošanā CEMEX, kas darbojas Baltijas valstīs, pērn strādāja ar 53,36 miljonu latu lielu neto apgrozījumu, kas ir par 41% vairāk nekā 2010.gadā, kad uzņēmuma apgrozījums bija 37,88 miljoni latu. Kompānijas bruto peļņa pērn bija 10,89 miljoni latu, kas ir 3 reizes vairāk nekā 2010.gadā, kad tā bija 3,45 miljoni latu. 2010.gada beigās tika pabeigta Eiropā modernākās cementa rūpnīcas celtniecība Brocēnos, kuras izveidē tika investēti 310 miljoni eiro. Galvenokārt piesaistītā kapitāla izmaksu dēļ, 2011.gadu CEMEX noslēdza ar 4,54 miljonu latu lieliem zaudējumiem, kas tomēr ir nepilnas 4 reizes mazāki nekā 2010.gadā. “Mēs smagi strādājam, lai kļūtu par nozares līderi šajā pasaules daļā. Pagājušajā gadā mēs uzlikām augstu latiņu mūsu uzņēmuma nākotnei – pārsniedzām 1 miljona tonnas atzīmi gan ražošanā, gan pārdošanā. Turklāt mēs strauji uzlabojam savu ražošanas efektivitāti, gan samazinot izmaksas, gan ietekmi uz vidi. Kā pozitīvu piemēru vēlos minēt to, ka pērn vairāk nekā 50% no kopējiem izmantotajiem enerģijas resursiem bija alternatīvie jeb eko kurināmie,” norāda CEMEX valdes priekšsēdētājs Enrike Garsija (Enrique Garcia). Pērnā gada nogalē CEMEX darbs tika augsti novērtēts, un Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētajā konkursā “Eksporta un inovācijas balva 2011” uzņēmums ieguva 1.vietu kategorijā “Eksportspējīgākais komersants lielo un vidējo komercsabiedrību grupā”. Uzņēmums savu produkciju eksportē uz Igauniju, Somiju, Krieviju un Baltkrieviju. Papildu informācija: CEMEX ir viens no pasaules līderiem celtniecības materiālu ražošanā. Uzņēmums ražo un izplata augstas kvalitātes produkciju un nodrošina servisu vairāk nekā 50 pasaules valstīs. 2005.
  CEMEX apgrozījums pērn pieauga par 41 procentiem
 • CEMEX Iespēju fonds izsludinātajā projektu konkursā finansējumu guvuši 14 projekti, kas veicina eksakto un dabas zinātņu izglītības un profesionālās orientācijas popularizēšanu, kā arī vides pilnveidošanu un sakopšanu. "Šī konkursa prioritāte bija izglītības popularizēšana jauniešu vidū un to sagatavošana perspektīvām profesijām, jo bieži iegūtā teorētiskā izglītība un prasības darbavietā būtiski atšķiras - īpaši tehnoloģiju jomā. Tāpēc fonds atbalstīja gan robotu parādi Druvā, gan projektus par intereses veidošanu pusaudžos gan mediķa, gan šuvējas arodā," saka CEMEX Iespēju fonda vadītāja Ilga Ķuze. Konkursā tika pieteikti un konkursa žūrija izvērtēja projektus, kas attīstīta, popularizē eksakto un dabaszinātņu apguvi bērnu un skolu jaunatnes vidū, veicina skolu jaunatnes profesionālo orientāciju un nodarbinātību, kā arī veicina vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes. Konkursa rezultātā finansējums tika piešķirts Saldus novada Striķu pamatskolas bērnu projektam jauniešu ieinteresēšanai par eksaktajām zinātnēm, ģimeņu biedrībai "Ligzda" bērnu vides izglītības nometnes, Brocēnu novada Remtes kultūras centram gājēju celiņa atjaunošanas, bērnu un jauniešu vasaras nometnēm, Jaunauces muižas parka atjaunošanai un saglabāšanai un citiem projektiem. Projektus izvērtēja komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un trīs CEMEX pārstāvji. Divās kārtās komisija izvērtēja 33 projekta pieteikumus, katram no atbalstītajiem projektiem piešķirot līdz 900 latiem. Kopējā konkursa aktivitātēm pieejamā summa ir 10 000 latu. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no šā gada 21. maija līdz 2012. gada 30.novembrim. Papildu informācija: Nodibinājums CEMEX Iespēju fonds ir 2007. gadā izveidota CEMEX iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt Saldus un Brocēnu novadu attīstību, ļaujot pašiem iedzīvotājiem lemt par attīstības prioritātēm. Projektu vērtēšanas komisijā darbojas četri sabiedrības pārstāvji un trīs uzņēmuma pārstāvji.
  Eksaktā un dabas zinātņu izglītības un profesionālās orientācijas popularizēšana
 • CEMEX Iespēju fondam iesniegti 33 projekti eksakto un dabas zinību apguves, profesionālās orientāciju un nodarbinātības, kā arī vides sakopšanas un saglabāšanas veicināšanai. CEMEX Iespēju fonds izsludinātajā 2012.gada 1. atklātajā projektu konkursā pieteikti 33 projekti, no kuriem 21 projektu iesniegušas nevalstiskās organizācijas, bet divpadsmit projektus - pašvaldības institūcijas un izglītības iestādes. Pieteikumi ir iesniegti visās trīs konkursa prioritātēs - veicināt, attīstīt, popularizēt eksakto un dabas zinātņu apguvi bērnu un skolu jaunatnes vidū; - veicināt skolu jaunatnes profesionālo orientāciju un nodarbinātību; - vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes. Konkursam ir pieteikti arī projekti, kuros paredzēts īstenot vairākas nolikumā minētās prioritātes Kopējā aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 10 tūkstošus latus. 12 projekti paredz veicināt, attīstīt un popularizēt eksakto un dabas zinātņu apguvi bērnu un jauniešu vidū, bet pārējās iniciatīvas paredz veicināt skolu jaunatnes profesionālo orientāciju un nodarbinātību, vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes. "Šobrīd ir uzsākta projektu administratīvā vērtēšana, lai izvērtētu ka pieteikumi ir atbilstoši nolikuma prasībām un jaunnedēļ tiks uzsākta kvalitatīvā projektu pieteikumu vērtēšana. Līdz šī gada 18.maijam būs zināms, kuri projekti saņems finansējumu, kas ļaus uzsākt projektu īstenošanu jau tuvākā pusgada laikā," skaidro CEMEX Iespēju fonda vadītāja Ilga Ķuze. Komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un trīs CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, atbalstītajiem projektiem piešķirot līdz 900 latiem. Projekta konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz šā gada 18.maijam. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no šā gada 21.maija līdz 30.novembris. Papildu informācija: Nodibinājums CEMEX Iespēju fonds ir 2007.
  CEMEX Iespēju fondam iesniegti 33 projekti
 • CEMEX Iespēju fonds uzsāks projektu par nevalstisko organizāciju (NVO) aktīvāku darbību, lai veicinātu to līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un publisko pakalpojumu sniegšanā pašvaldībās. „Šī projekta mērķis ir padarīt Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko sektoru par aktīvāku partneri pašvaldībām, lai pārstāvētu iedzīvotāju intereses. NVO pārstāvjiem tiks dota iespēja apmeklēta dažas Eiropas Savienības valstis, kas ļaus mācīties, kā efektīvāk iesaistīt iedzīvotājus, piedalīties pašvaldības nākotnes attīstības plānošanā, publisko pakalpojumu – piemēram, sociālo pakalpojumu, realizācijā,” stāsta CEMEX iespēju fonda vadītāja Ilga Ķuze. Projekts paredz izveidot publiski pieejamu reģiona NVO datu bāzi, apmainīties ar labākajām praksēm un pieredzi starp Latvijas un ārvalstu organizācijām, veidot organizāciju atpazīstamību pašvaldībās. Projekta noslēgumā pašvaldībām tiks prezentēts ziņojums par praksēm, kuras iespējams izmantot, lai uzlabotu sadarbību starp NVO un pašvaldībām. Projekts “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivizēšana” attiecināms uz vairāk kā 130 nevalstiskajām organizācijām. Projektu administrē Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Sociālā fonda programmas ietvaros, un to īsteno „Saldus rajona attīstības biedrība” sadarbībā ar nodibinājumu CEMEX Iespēju fonds līdz 2012.gada beigām, ar mērķi veicināt Saldus un Brocēnu novadu attīstību. Papildus informācija: Nodibinājums CEMEX Iespēju fonds ir 2007.gadā izveidota CEMEX iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt Saldus un Brocēnu novadu attīstību, ļaujot pašiem iedzīvotājiem lemt par attīstības prioritātēm. Projektu vērtēšanas komisijā darbojas četri sabiedrības pārstāvji un trīs uzņēmuma pārstāvji. Kopumā projektu konkursos īstenoti jau 134 projekti, kuriem pievienosies 15 jauni projekti. CEMEX ir viens no pasaules līderiem celtniecības materiālu ražošanā. Latvijā CEMEX uzsāka darbību 2005.gadā, iegādājotiesBrocēnu cementa ražotni. 2007. gada jūlijā CEMEX Brocēnos oficiāli uzsāka Eiropā modernākās cementa rūpnīcas celtniecību.
  Nevalstiskās organizācijas kļūs aktīvas pašvaldību partneres

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved