Ilgtspēja
Ilgtspēja

2012. gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (II)


2012.gada rudens konkursa prioritātes veicināt izglītošanu un preventīvos pasākumus par vides aizsardzības, saglabāšanas un pilnveides jautājumiem; vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes.

2012.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojas:
Andris Pommers - CEMEX integrētās drošības daļas vadītājs
Elmārs Olšteins - CEMEX cementa tirdzniecības pārstāvis
Laura Lielgaidiņa - CEMEX stratēģiskās plānošanas analītiķe
Daila Frīdmane - izglītības darba speciāliste Brocēnu novada pašvaldībā
Eva Jēkobsone - projektu vadītāja Saldus novada pašvaldībā
Daina Marcinkus - laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste
Rudīte Muraševa - jaunatnes lietu speciāliste Saldus novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes centrā.

Fonda atbalstītie projekti:
Bioloģisko atkritumu šķirošanas sistēmas izveide Brocēnu pilsētā, biedrība „Saldus rajona attīstības biedrība”
Labi darbi Jaunauces parkā, biedrība "Mēs - Jaunaucei'"
Strādā čakli, dzīvo tīri, biedrība "Orientēšanās klubs SALDUS"
Fizisko aktivitāšu laukuma ierīkošana pie Striķu skolas, Saldus novada Striķu pamatskola
Veselības takas "Audz vesels, stiprs un ņiprs" labiekārtošana, Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāda "Mūsmājas"
Zaļās spēles, Rubas speciālā internātpamatskola
Ezeres mazā parka sakārtošana 1.kārta, biedrība "Pirmā stīga"
Imulas senlejas apzināšana pie Satiķiem, biedrība "Gaismas Telts"
Pastāvēs, kas pārveidosies, biedrība "N-tais elements"
Noslēgt ar pasauli mieru, biedrība "Mūsu ligzda"
Gājēju celiņa, ūdens caurtekas remonts, biedrība "Cilvēkiem un dabai"
Atpūties droši, biedrība "Labdomas"
Bērnu rotaļlaukums pie Gaiķu pamatskolas, Gaiķu pamatskola
Radošās dienas "Zaļo rūķu meža blēņas", Saldus 2.vidusskola

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved