Ilgtspēja
Ilgtspēja

2012. gada atklātais projektu pieteikumu konkurss (I)


2012.gada pavasara konkursa prioritātes veicināt, attīstīt, popularizēt eksakto un dabas zinātņu apguvi bērniem un skolu jaunatnes vidū, veicināt skolu jaunatnes profesionālo orientāciju un nodarbinātību un vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes.

2012.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojas:
Andris Pommers - CEMEX integrētās drošības daļas vadītājs,
Zane Udrase - CEMEX komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja,
Laura Lielgaidiņa - CEMEX stratēģiskās plānošanas analītiķe,
Daila Frīdmane - izglītības darba speciāliste Brocēnu novada pašvaldībā,
Eva Jēkobsone - projektu vadītāja Saldus novada pašvaldībā,
Daina Marcinkus - laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste,
Rudīte Muraševa - jaunatnes lietu speciāliste Saldus novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes centrā.

Fonda atbalstītie projekti:
Jaunauces parka labiekārtošana, biedrība "Mēs-Jaunaucei";
Robotu parāde Druvā, biedrība "Droša dzīves vides attīstības biedrība "Oāze";
Ne skolai, bet dzīvei mācāmies, biedrība "Kurzemes reģionālais veselību veicinošo skolu centrs "Kamols";
Eksperimenti, astes un antennas, Saldus novada Striķu pamatskola;
Dabas maģija skolā jeb Rudens parāde Druvā, Saldus novada Druvas vidusskola;
Katrs pats savas laimes kalējs, Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola;
Gājēju celiņa atjaunošana, Brocēnu novada Remtes kultūras centrs;
Kāp, nāc, ej!, Saldus jauniešu dome "Es un Mēs";
Mežu apsaimniekošanas kvalitātes pilnveidošana un tās ilgtspējas nodrošināšana, biedrība "Mednieku klubs "Sātiņi";
Acis darba izbijās, rokas darba nebijās, Saldus novada Saldus pamatskola;
Medicīnas pulciņš pusaudžiem, biedrība "Gaismas Telts";
Radīt paliekošas vērtības, uzņemoties personīgu atbildību par publisko vidi, biedrība "Rozentāla 15";
Sprīdītis saudzē dabu, Ģimeņu biedrība "Ligzda";
Zaņas izaicinājums 2012, biedrība "Džudo klubs LIDO-SALDUS".

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved