Ilgtspēja
Ilgtspēja

2011. gada atklātais projektu pieteikumu konkurss


2011.gada rudens konkursa prioritāte- droša dzīves vide kā vides labiekārtošanā, cilvēkresursu attīstībā, tā arī daudzveidīgas, lietderīgas un radošas brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

2011.gada projektu pieteikumu vērtēšanas komisijā darbojas:

Andris Pommers - CEMEX integrētās drošības daļas vadītājs,
Inta Uzule - Rancāne, CEMEX cementa uzskaites analītiķe,
Eva Agule - CEMEX pārdošanas analītiķe,
Daila Frīdmane - izglītības darba speciāliste Brocēnu novada pašvaldībā,
Eva Jēkobsone - projektu vadītāja Saldus novada pašvaldībā,
Daina Marcinkus - laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste,
Rudīte Muraševa - jaunatnes lietu speciāliste Saldus novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes centrā.

Fonda atbalstītie projekti:

Zīmē droši! - Saldus Mākslas skola;
Dodžo-drošai bērna attīstībai - Biedrība "Džudo klubs LIDO-SALDUS";
Ripo droši, dzīvo droši - Brocēnu vidusskola;
Rotaļtelpas "Saules zaķis" labiekārtošana - Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāde "Mūsmājas";
Slēpo droši - Biedrība "Orientēšanās klubs Saldus";
Bērnu rotaļu laukuma izveide Remtes pagastā - Biedrība "Cilvēkiem un dabai;
Vides labiekārtošana Zaņas pagasta sporta angāra trenažieru zālē - Biedrība Gaismas pusē;
Ziemas sporta aktivitāšu drošības uzlabošana Jaunaucē - Biedrība "Mēs-Jaunaucei";
Centrālās apkures sistēmas ierīkošana Kapelleru namā -1.kārta - Biedrība "Mākslu attīstības biedrība "Ilizanna"";
Rotaļāsimies droši! - Biedrība "Vecāku klubiņš "Kodols"";
Esi zinošs - proti palīdzēt - Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja";
Mums kopā viena dzīves vide - Biedrība "Sporta un izglītības biedrība ĶEPASSPIEDIENS";
Sabiedrība-Dzīvnieki-Drošība - Biedrība "Saldus dzīvnieku patversme";
Ūdenstūrisma attīstība Saldus un Brocēnu novados - Biedrība "Burbuļi";
Fiziski un emocionāli drošai grieķu-romiešu cīņai - Biedrība "CSK Kurzemnieks".

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved